¦ stuktura sekcí ¦ Kontakt ¦ Hledat image

Kanály stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

25.12.2003

poznámka: Tento článek se netýká modelářů, kteřá provozují svá rádia v pásmu 2.4 GHz

Aby mohlo létat několik modelů současně, musí vyslílače vysílat na různých kmitočtech. V přiděleném kmitočtovém pásmu je určena řada kmitočtů a těm se říká kanály. Kanály jsou očíslovány pořadovými čísly tak, aby se mohli modeláři mezi sebou snadno dohodnout, na jakém kmitočtu jejich rádio pracuje. Jednotlivým kmitočtům se říká kanály. Rozdělení kmitočtů je platné celosvětově.

Kmitočet rádia zajišťuje krystal ve vysílači a v přijímači. Změnu kmitočtu - kanálu zajistí výměna krystalu ve vysílači a přijímači za jiný pár krystalů. Přijímače jsou schopny pracovat jen v jednom kmitočtovém pásmu. Není tedy možné dát do přijímače pro 27 MHz krystal pro pásmo 35 MHz. Stejně tak u vysílače. U některých vysílačů je možné vyměnit vysokofrekvenční modul za modul pro jiné pásmo. Rádia pracují ve vyhrazených kmitočtových pásmech.

Kmitočtová pásma stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
28.01.2008

13 MHz  
27 MHz Toto pásmo používají staré soupravy. V tomto pásmu se často vyskytují rušení, zejména od občanských radiostanic (CB). V autech se používají až 100W koncové stupně a to je signál o dva řády silnější než je vysílač RC soupravy.
35 MHz Pásmo určené jen a pouze pro modely letadel
40 MHz Pásmo povolené pro modely letadel, aut i lodí
72 MHz Pásmo pro modely letadel - USA
75 MHz Pásmo pro modely aut a lodí - USA
2.4 GHz Pásmo sdílené podle generální licence různými službami. Mimo modelářských vysílačů v tomto pásmu pracují počítačové sítě, datové přenosy atp.

Použití jednotlivých kmitočtů (kmitočtových pásem) není na libovůli výrobců a uživatelů RC souprav. Kmitočtová pásma přiděluje (povoluje) úřad. Povolené kmitočty jsou v různých zemích různé a pokud se chystáte se svým modelem do zahraničí na dovolenou nebo na soutěž, měli byste si ověřit, zda vaše vybavení odpovídá místním předpisům.

U nás reguluje tuto oblast Český telekomunikační úřad. Zde je jeho vyhláška.

Organizace létání s ohledem na kanály stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

23.10.2005

Při společném létání se musí modeláři dohodnout a organizovat létání tak, aby nemohl nikdo zapnout vysílač ve chvíli, kdy někdo jiný právě na stejném kanále létá. Není možný provoz dvou vysílačů současně na stejném kanále.

Při větším množství modelářů se létání z tohoto důvodu nějakým organizuje. Někdy i za využití různých pomůcek.

Páry stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

23.10.2005

Při příchodu na letiště nebo na kopec si příchozí modelář obejde přítomné modeláře a sdělí jim číslo svého kanálu. Od nich se dozví jejich kanály. Najde-li někoho se stejným kanálem, utvoří s ním pár a při létání se střídají. Létá jeden nebo druhý.

Vzájemně si hlásí "vypnuto" a myslí se tím vypnutí vysílače. Nestačí jenom sledovat, zda už stichl motor kolegova modelu. Stává se, že někdo občas zapomene vypnout vysílač. Potom stačí náhoda, kdy budete stát uprostřed letiště a zalétnete blíže ke stojánce. V tu chvíli vás kolegův vysílač zaruší a na havárii je zaděláno.

Stejně tak pokud nějakou dobu neletěl ani jeden z vašeho páru, ptá se ten, kdo se na let připravuje: "Mohu startovat?" a ten druhý se přesvědčí, zda má vypnutý vysílač a potvrdí to slovy (třeba): "Vypnuto".

Kolíčky stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

23.10.2005

Při větším provozu je na některých letištích k dispozici tabule se seznamem kanálů a let si modeláři sami povolují buď přickanutím kolíčku se svým kanálem na tabuli nebo odebráním kolíčku se svým kanálem z tabule. Jsou to dva systémy. Každý má své výhody.

Odebírání kolíčků stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
23.10.2005

Pilot si před letem nebo manipulací s vysílačem odebere z tabule kolíček se svým kanálem. Není-li kolíček s jeho kanálem na tabuli přítomen, nemůže zapínat vysílač. Po letu a vypnutí vysílače kolíček na tabuli vrací.

Nevýhodou je, že se na tabuli nepozná, kdo kolíček má.

Když modelář, který kolíček z tabule odebral, zapomněl kolíček vrátit a odvezl jej pryč, musí se vyrobit kolíček jiný.

Kolíčky patří k tabuli a tak se musí tabule před létáním osadit kolíčky všech kanálů.

Připínání kolíčků na tabuli stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
23.10.2005

Pilot před letem nebo manipulací s vysílačem připne na tabuli kolíček se svým kanálem a jménem. Je-li kolíček se stejným kanálem už na tabuli přítomen, nemůže zapínat vysílač. Po letu a vypnutí vysílače si svůj kolíček zase z tabule sundá.

Výhodou je, že se na tabuli pozná, kdo má kanál obsazen. Další výhodou je to, že každý má svůj kolíček jen pro kanál, který používá, a na tabuli nemusí být kolíčky pro všechny myslitelné kanály.

Když modelář, který kolíček na tabuli připnul, zapomněl kolíček po letu odebrat, snadno se dá zjistit kdo to je, že už nelétá a kolíček mu vrátit.


Přehled kanálů image