image

2.4 GHzstálý odkaz / permalink

28.01.2008

Pásmo 2,4 GHz je ve většině evropských zemí uvolněno jako sdílené frekvenční pásmo pro přenos dat metodou rozprostřeného spektra. Generální licence vydaná Českým telekomunikačním úřadem (ČTÚ) definuje toto kmitočtové pásmo v rozmezí 2.400 - 2.483 MHz. Maximální povolený vyzářený výkon jednoho zařízení je omezen na 100 mW.

Český telekomunikační úřad - Všeobecné oprávnění č. VO-R/12/08.2005-34: VO_R_12_08_2005_34.pdf

Povolené výkonystálý odkaz / permalink

28.01.2008

Při pročítání různých hodnocení rádií pracujících v pásmu 2.4 GHz padají pojmy jako "americký" výkon, "evropský" výkon a podobně. Jaké jsou to výkony a kolik je vlastně u nás povoleno?

  • USA - 1W
  • Státy EU - 100 mW
  • Francie - 10 mW

U nás je povoleno 100 mW - viz 2.4 GHz

Dosahstálý odkaz / permalink

15.03.2014

Jaký mají rádia v pásmu 2.4 GHz dosah?

Pro běžnou modelářskou praxi můžeme konstatovat, že dostatečný. Létat se dá na hranici viditelnosti modelu.

S běžnými modely se létá do vzdálenosti dvě stě tři sta metrů. S velkými nebo chete-li obřími modely se snadno dostanete na vzdálenost větší než 1/2 kilometru a není vzácností pohybovat se ve vzdálenosti kolem 1.5 kilometru.

Rádia zavedených značek a určená pro tzv. "plný dosah" na tyto vzdálenosti spolehlivě fungují. Předpokladem je správná instalace přijímače a jeho antén v mosdelu.

Zde je uveden test dosahu z roku 2011 se systémem Futaba FASST 2.4GHz: vysílač typu 10CAP a přijímač typu R608FS. Oboje bez úprav tak, jak byly nakoupeny v obchodě. Při pokusu bylo dosaženo vzdálenosti 4 km a rádio spolehlivě fungovalo.

;


imageKmitočtová pásmaInstalaceimage následující stránka