¦ stuktura sekcí ¦ Kontakt ¦ Hledat image

Funkce kniplů a kormidel letadla stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

25.01.2004

To, jak má chodit kormidlo modelu při výchylce páky vysílače, je pro toho, kdo se podívá na model kamaráda jasné. Ale kdo tuto možnost nemá, může být na pochybách, nebo dokonce zapojí kormidla na serva obráceně a zjistí to, až na letišti, kdy s tím může být již těžké pořízení. Někdo to nezjistí vůbec a zbytečně kvůli tomu havaruje.

Proto zde uvedu a na obrázcích ukážu, jak to má být.

Větroň ovládaný směrovkou a výškovkou stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

25.01.2004
Model je ovládán směrovkou a výškovkou.

Větroň s klasickými ocasními plochami stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

25.01.2004
Funkce a pohyby kormidel jsou stejné, ať je výškovka dole nebo jsou kormidla do kříže (výškovka uprostřed směrovky) nebo do T (výškovka na vrcholu směrovky).

Ovládání směrovky stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

25.01.2004
Směrovka je ovládána pravým kniplem (viz Funkce kniplů) pohyby do strany.

Při vychýlení kniplu doprava se směrovka vychýlí také doprava (při pohledu na modelů zezadu od ocasních ploch) a model zatáčí doprava. Při vychýlení kniplu doleva se směrovka vychýlí doleva a model zatáčí doleva.

Ovládání výškovky stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

25.01.2004
Výškovka je ovládána kniplem výškovky Na obrázku jsou kniply tak, jak je máte v mode 1 nebo v mode 3, v mode 2 nebo v mode 4 máte knipl výškovky napravo. Výškovka se ovládá pohybem k sobě a od sebe.

Při vychýlení kniplu k sobě - říká se tomu "přitažení" - se výškovka vychýlí nahoru a model zvedá nos. Při vychýlení od sebe - říká se "potlačení" - se výškovka vychýlí dolů a model kloní nos dolů.

Plovoucí výškovka stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

25.01.2004
Pokud je ovládána celá výškovka a ne jen její klapka, jde o výškovku plovoucí. Pozor při nastavování táhel a výchylek. U tohoto typu výškovky se mnozí pletou!

Při vychýlení kniplu k sobě (přitažení) se odtokovka výškovky vychýlí nahoru a model zvedá nos. Při vychýlení od sebe (potlačení) se odtokovka výškovky vychýlí dolů a model kloní nos dolů.


zpátky na: Funkce kniplů, mode 1, 2, 3, 4 │ dál: Motýlkové ocasní plochy


přehled kapitol:

  1. Ovládání modelů rádiem - Radio Control / RC
  2. Ovládání modelů rádiem - Jak to funguje
  3. Ovládání modelů rádiem - Základní vědomosti
  4. Funkce kniplů, mode 1, 2, 3, 4
  5. Funkce kniplů a kormidel letadla
  6. Motýlkové ocasní plochy
  7. Na co nejspíš narazíte
  8. RC - Můj pohled na trh

(zveřejněno v rubrice Modely letadel | Rádia (RC))