¦ stuktura sekcí ¦ Kontakt ¦ Hledat image

Funkce kniplů stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

28.10.2023

Už při pořizování vysílače je dobré vědět, jaké budu chtít mít rozložení ovládaných funkcí na ovládacích pákách - kniplech vysílače. Jedná se o ovládání:

 • plynu
 • směrovky
 • výškovky
 • křidélek
(co je co se dočtete tady: Drak)

Empiricky se došlo ve světě ke čtyřem rozložením ovládaných funkcí na kniplech a empiricky se došlo k vlastnímu ovládání modelů dvěma pákami. Existují i jiná uspořádání ovladačů, než jsou dva kniply, ale ta jsou historicky zapomenuta. Ta čtyři uspořádání se nazývají "mode" a v cenících se mode u vysílačů uvádí. To uspořádání lze u většiny vysílačů doma změnit, u některých to jde snadno, u některých hůře. Jednodušší je pořídit si vysílač rovnou v uspořádání, které chci. V praxi jde o rozhodnutí, zda chci mít ovládání motoru - plynu na levé ruce nebo na pravé ruce.

Kniplům se nepřiřazuje ovládání jednotlivých kormidel a smysl pohybů kniplů a kormidel libovolně, vychází se z nějakých zvyklostí a z praxe. Základní je rozhodnutí zda plyn nalevo nebo plyn napravo. To je ten knipl s brzdičkou (také se říká řehtačka), který se nevrací do neutrálu. U nás a asi i v Evropě převažuje uspořádání s plynem na pravém kniplu a mode 1, ti, co u nás létají plyn na levé ruce, létají mode 4 nebo mode 2. V USA se létá plyn na levé ruce - mode 2 a mode 4. Oficiální statistika pro to, kde se co létá, ale neexistuje. Je to jen věc zvyku, v jednom místě republiky to létají tak, v jiném naopak. A i na jednom místě, na jednom letišti se mohou sejít modeláři, kdy jedni mají plyn napravo a druzí nalevo.

Pokud máte v okolí někoho, kdo vám může pomoci se zalétáváním vašich modelů, s kým si chcete modely půjčovat, zvolte si pozici plynu podle něho. Jiné argumenty nehrají podstatnou roli. Já třeba létám plyn napravo a házím modely pravou rukou. Hodí se mi, že po odhodu modelu mám ruku na výškovce a mohu hned korigovat let výškovkou. Ale u některých modelů, které mají tendenci po odhodu se prudce naklonit na stranu, bych zase potřeboval mít prst na kniplu křidélek. Takže to jako argument neobstojí. Někdo argumentuje tím, že to chce mít stejně jako to je v letadle, na jednom kniplu křidélka a výškovku. Nejvíce je u nás rozšířen mode 1, potom mode 4, potom mode 2 a mode 3 se asi moc nepoužívá.

mode 1

levá ruka pravá ruka
výškovka směrovka křidélka plyn

Když

typ modelu levá ruka pravá ruka
větroň ovládaný směrovkou a výškovkou výškovka   směrovka  
motorový model ovládaný směrovkou a výškovkou výškovka   směrovka plyn
větroň ovládaný křidélky, směrovkou a výškovkou výškovka směrovka křidélka  
motorový model ovládaný křidélky,směrovkou a výškovkou výškovka směrovka křidélka plyn
větroň ovládaný křidélky, směrovkou a výškovkou s klapkami výškovka směrovka křidélka brzdící štíty/klapky

mode 2

levá ruka pravá ruka
plyn směrovka křidélka výškovka

mode 3

levá ruka pravá ruka
výškovka křidélka plyn směrovka

mode 4

levá ruka pravá ruka
plyn křidélka výškovka směrovka

S touto problematikou také souvisí znalost, jak se kormidly letadlo vlastně ovládá.

Mode 1, 2, 3, 4 stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
03.08.2005

Pro rozložení ovládaných funkcí na kniplech RC vysílačů se užívá označení mode 1, mode 2, mode 3, mode 4.

mode levý knipl pravý knipl
1 výškovka směrovka plyn křidélka
2 plyn směrovka výškovka křidélka
3 výškovka křidélka plyn směrovka
4 plyn křidélka výškovka směrovka

Toto označení a jeho smysl dodržují v dokumentaci k rádiím všichni výrobci. Mode 2 u Futaby je to samé rozložení kniplů jako Mode 2 u Graupnera například.

Příklady rozložení funkcí na kniplech podle nastaveného módu

model mode 1 mode 2 mode 3 mode 4
levý knipl pravý knipl levý knipl pravý knipl levý knipl pravý knipl levý knipl pravý knipl
motorový akrobat ovládaný křidélky, výškovkou a směrovkou výškovka plyn plyn výškovka výškovka plyn plyn výškovka
směrovka křidélka směrovka křidélka křidélka směrovka křidélka směrovka
motorový model ovládaný křidélky a výškovkou výškovka plyn plyn výškovka výškovka plyn plyn výškovka
  křidélka   křidélka křidélka   křidélka  
motorový model ovládaný směrovkou a výškovkou výškovka plyn plyn výškovka výškovka plyn plyn výškovka
  směrovka   směrovka směrovka   směrovka  
větroň ovládaný směrovkou a výškovkou výškovka     výškovka výškovka     výškovka
  směrovka   směrovka směrovka   směrovka  
větroň ovládaný křidélky a výškovkou výškovka vztlaky vztlaky výškovka výškovka vztlaky vztlaky výškovka
  křidélka   křidélka křidélka   křidélka  
větroň ovládaný křidélky, výškovkou a směrovkou výškovka vztlaky vztlaky výškovka výškovka vztlaky vztlaky výškovka
směrovka křidélka směrovka křidélka křidélka směrovka křidélka směrovka

Z tabulky je zřejmé, že mode 1 a mode 4 rozkládají nejvíce řízené funkce každou na jiný knipl.

Mode 2 a mode 3 je naopak soustřeďují na jeden knipl a řízení je podobné ovládání skutečného letadla.

Mode 1 a mode 4 jsou užívány nejvíce, protože se dá s tímto rozložením snadněji dosáhnout přesného ovládání modelu. Mode 2 a mode 3 jsou využívány méně.

Poznámka k ovládání plynu stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
21.01.2004
Výrobci rádií předpokládají, že ovladač motoru budete používat takto: plný plyn dopředu, stažený plyn k sobě dozadu. Drtivá většina modelářů to tak létá.

Pokud si smysl ovládání zvolíte naopak, můžete se dostat do konfliktu s fungováním tlačítka pro zhasínání motoru. To stáhne plyn ve smyslu směrem k sobě. Vám potom tlačítko naopak dá plný plyn.

S modeláři, kteří plyn používají naopak - tedy plný plyn k sobě - jsem se setkal několikrát. Vysvětlili mi to zvykem z motorového člunu, kde měli plný plyn také směrem k sobě.

Ovládání přepínačů stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

28.05.2004
Mimo kniplů jsou na vícekanálových vysílačích ještě přepínače. Otázkou je, jak si nastavit ovládání příslušných funkcí modelu tak, aby jejich ovládání bylo pohotové a bezpečné. image

Pro přepínání životně důležitých funkcí jako je vytažení podvozku, vypnutí vlečného háčku a podobně by měly být zvoleny přepínače, které jsou nejsnáze dosažitelné. To jsou přepínače přímo na kniplech a přepínače v okolí kniplů.

Ostatní funkce, které nevyžadují bleskové ovládání (třeba rozvícení pozičních světel) mohou být na místě vyžadující přehmátnutí ruky.

Otázkou ještě je, jaký smysl přepínání konkrétního přepínače si zvolíte. Mě osobně přijde nejvýhodnější, když je přepínač v "bezpečné" poloze směrem od kniplu - od sebe. Strčit do přepínače je jednodušší než ho přitáhnout k sobě. Ve směru od sebe nastavím například: vypnutí vlečného háčku, vytažení podvozku atp.

Zvolené rozložení ovládaných funkcí si dobře promyslete a neměňte ho často a zásadně. Před letem si krátce ovládání jednotlivých funkcí nacvičte, abyste nemuseli za letu pracně lovit v paměti, který přepínač je ten správný.


zpátky na: Ovládání modelů rádiem - Základní vědomosti │ dál: Funkce kniplů a kormidel letadla


přehled kapitol:

 1. Ovládání modelů rádiem - Radio Control / RC
 2. Ovládání modelů rádiem - Jak to funguje
 3. Ovládání modelů rádiem - Základní vědomosti
 4. Funkce kniplů, mode 1, 2, 3, 4
 5. Funkce kniplů a kormidel letadla
 6. Motýlkové ocasní plochy
 7. Na co nejspíš narazíte
 8. RC - Můj pohled na trh

(zveřejněno v rubrice Modely letadel | Rádia (RC))