image

Klávesové zkratkystálý odkaz / permalink

20.10.2019

V programu Fusion 360 lze používat klávesové zkratky.

Obecně ve Windows používané:

 • Ctrl + S – uložit projekt
 • Ctrl + C – kopírovat vybrané objekty do schránky
 • Ctrl + X – vyjmout vybrané objekty do schránky
 • Ctrl + V – vložit obsah schránky
 • Ctrl + Z – zpět (Undo)
 • Ctrl + Y – znovu (Redo)

Obecné:

 • Shift + 1 – čtyři výřezy obrazovky
 • Ctrl + Shift + F – režim plné obrazovky
 • Ctrl + Alt + V – zobrazit/skrýt ViewCube
 • Ctrl + Alt + B – zobrazit/skrýt Browser
 • Ctrl + Alt + A – zobrazit/skrýt panel Activity
 • Ctrl + Alt + C – zobrazit/skrýt textové příkazy
 • Ctrl + Alt + W – zobrazit/skrýt Toolbar
 • Ctrl + Alt + N – zobrazit/skrýt navigační lištu
 • Ctrl + Alt + P – zobrazit/skrýt datový panel
 • Ctrl + Alt + R – reset do výchozího rozvržení

Skeč:

Workspace Model:

 • E – vytažení (Extrude)
 • H – díra (Hole)
 • Q – tlač/táhni (Press/Pull)
 • F – zaoblení (Fillet)
 • M – posun (Move)
 • A – vzhled (Appearace)
 • J – kloub (Joint)
 • L – čára (Line)
 • R – obdélník dvěma body (Two Point Rectangle)
 • C – kružnice (Center Diameter Circle)
 • T – oříznout (Trim)
 • O – rovnoběžka (Offset)
 • I – dělení (Measure)
 • D – kóta náčrtu (Sketch Dimension)
 • Shift + S – skripty a doplňky
 • Shift + J – modelový kloub (As-built Joint)
 • Ctrl + B – přepočíst vše
 • 1 – výběr oknem (Windows Selection)
 • 2 – volný výběr (Freeform Selection)
 • 3 – výběr štětcem (Paint Selection)

Uživatelské prostředí:

 • Alt + tažení – přidání geometrie
 • Ctrl + Alt + tažení – přidání geometrie se zachováním zlomů
 • Shift + šipka nahoru – zvětšení výběru
 • Shift + šipka dolů – zmenšení výběru
 • Alt + P – výběr smyčky
 • Alt + O – výběr zvětšení smyčky
 • Alt + I – výběr zmenšení smyčky
 • Alt + L – výběr prstence
 • Alt + K – výběr zvětšení prstence
 • Alt + J – výběr zmenšení prstence
 • Alt + M – výběr rozsahu
 • Alt + N – inverzní výběr
 • Alt + A – výběrový filtr Vrchol
 • Alt + S – výběrový filtr Hrana
 • Alt + D – výběrový filtr Plocha
 • Alt + G – výběrový filtr Těleso
 • Alt + šipka vlevo – předchozí U
 • Alt + šipka vpravo – další U
 • Alt + šipka dolů – předchozí V
 • Alt + šipka nahoru – další V
 • Alt + Q – transformační režim Multi
 • Alt + W – transformační režim Translace
 • Alt + E – transformační režim Rotace
 • Alt + R – transformační režim Měřítko
 • Alt + Z – souřadnicový prostor Globální
 • Alt + X – souřadnicový prostor Pohled
 • Alt + C – souřadnicový prostor Lokální
 • Ctrl + 1 – režim kvádrů
 • Ctrl + 2 – režim řídicích rámců
 • Ctrl + 3 – režim hladký
 • poklepání na hranu – výběr prstence hran vyberte dvě plochy a poklepejte na třetí – výběr prstence ploch

Prostředí CAM:

 • Ctrl + A – všechny obráběcí nástroje
 • Ctrl + I – import knihovny nástrojů
 • Ctrl + E – export knihovny nástrojů
 • Ctrl + D – duplikát nástroje
 • Ctrl + R – přečíslování nástrojů (Renumber)
 • Ctrl + G – generování drah nástroje
 • Alt + Enter – editace nástroje
 • P O K R A Č O V Á N Í   P Ř Í Š T Ě


  zpátky na: Problémy │ dál na: Skripty, makra, programování, API


  přehled kapitol:

  1. Fusion 360
  2. Naučím se Fusion 360
  3. Tutoriály
  4. Tipy a triky
  5. Tutoriály tématicky zaměřené
  6. Tutoriály kreslení modelů
  7. Komplexní ukázky práce
  8. Cvičení 1
  9. Cvičení 2
  10. Další práce
  11. Proč, nač
  12. Jednotlivosti - konstrukce
  13. Jednotlivosti - výroba
  14. Poznámky
  15. Na co si dávám pozor
  16. Jak rychle připravit díly pro řezání
  17. Problémy
  18. Klávesové zkratky
  19. Skripty, makra, programování, API
  20. Na závěr
  21. Zdroje

  (zveřejněno v rubrice Modely letadel | Dílna | CNC router | Fusion 360)