¦ stuktura sekcí ¦ Kontakt ¦ Hledat image

Pojmy se kterými se v modelářství setkáte

0

0.1 C Způsob udání nabíjecího proudu a tím i rychlosti nabíjení akumulátorů. Nabíjení 0.1 C znamená u akumulátoru o kapacitě 1800 mAh nabíjení proudem 180 mA. Nabíjení 1 C znamená u akumulátoru stejné kapacity nabíjení proudem 1.8 A.image více ....

0 A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V Z Ž

A

A1 Modelářská soutěžní kategorie volných (neřízených rádiem) bezmotorových modelů - větroňů. Nyní F1H.image více ....
abachi Jinak obeche, ayous. Dřevo (triplochiton scleroxylon), využívá se např. při stavbě saun. Roste v triopické africe. Více viz Dřevo ...image více ....
ABC Typ konstrukce modelářského motoru. Aluminium, Brass, Chrome. Hliníkový píst a mosazná chromovaná vložka.image více ....
acupack, akupak Akumulátory jsou zpravidla složeny z několika článků v sérii (acupack). Údaje o napětích udávané pro jednotlivý článek je potom třeba vynásobit počtem článků.
Články v akumulátoru se vždy více či méně liší. Mají různý vnitřní odpor, jsou v různém stavu nabití. Vyrábějí se speciální akupaky, ve kterých jsou články vybírány tak, aby byli co nejvíce shodné. Se stářím akumulátoru se rozdíly mezi články zvětšují a může dojít a ke zničení jednotlivého článku v akumulátoru.image více ....
aeromusical Aeromusical je mezinárodní soutěžní kategorie rádiem řízených akrobatických modelů. Akrobatická sestava se létá na hudbu - podobné jako krasobruslení. Viz Pravidla Aeromusicalimage více ....
ARC Almost Ready to Cover - připravený k potažení. Označení stupně předzpracování stavebnice. Model postavený, ale nepotažený. Vyžaduje potažení, provedení povrchové úpravy a instalaci rádia.image více ....
ARC Modelářská soutěžní kategorie historických modelů. Historické modely kluzáků upravené pro řízení rádiem. image více ....
ARF Stupeň dohotovení stavebnice modelu letadla. Almost Ready to Fly - téměř připravený k letu. Model postavený, potažený. Vyžaduje jen instalaci rádia.image více ....
ARTF Dohotoveno z 95%. Stupeň dohotovení stavebnice modelu letadla. image více ....
ATL Asymetrický trim plynu.image více ....
ATV Nastavení dráhy serva. Servo se normálně pohybuje přímo úměrně délce řídícího impulsu. Některé vysílače umožňují změnu této závislosti. Viz například Multiplex Evo. Také některá digitální serva umožňují změnit tuto závislost.image více ....
autostabilní profil Profil křídla, který má malý a se změnou úhlu náběhu málo se měnící klopivý moment.image více ....

0 A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V Z Ž

B

B1 Modelářská soutěžní kategorie volných (neřízených rádiem) bezmotorových modelů - větroňů s vrtulí poháněnou gumovým svazkem. Nyní F1G.image více ....
BB Ball Bearing. Kuličková ložiska serva.image více ....
BEC

Obvod umožňující napájení přijímače a serv z pohonného akumulátoru. Obvod je součástí regulátoru. image více ....

BNF Stupeň dohotovení stavebnice modelu letadla. Bind and Fly - spáruj a leť.image více ....
bohatost směsi Bohatost směsi je pojem z oblasti motorů. Je to poměr paliva a vzduchu vstupující do spalovacího motoru. Čím je směs bohatší, tím více paliva jde do motoru.Čím je směs méně bohatá, tím méně paliva jde do motoru. Tomu se říká chudá směs.image více ....
bovden Táhlo v podobě lanka, drátu nebo struny z plastické hmoty vedené v ohebné trubce.image více ....
butterfly Konfigurace křidélek a vztlakových klapek používaná pro brždění modelu. Křidélka se zvednou obě nahoru a vztlakové klapky dolů.image více ....

0 A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V Z Ž

C

C1 Modelářská soutěžní kategorie. Nyní F1J.image více ....
centroplán Střed křídla. Na obrázku znázorněn zelenou barvou.image více ....
Centroplán
Centroplán je část trupu, na kterou jsou zavěšena křídla. image
image více ....
chudá směs Chudá směs je směs vzduchu a paliva vstupující do spalovacího motoru, kdy je ve směsi málo paliva. Viz bohatost směsi.image více ....
chytit se Slangový výraz pro nalezení termického stoupání.image více ....
Co je co na letadle

Budete-li na letadlo koukat z vyhlídkové terasy na letišti, uvidíte základní části letadla: trup, křídlo, ocasní plochy, motory, podvozek. Na trupu můžete rozeznat jednotlivé antény.

image
image více ....
CPPM CPPM je způsob kódování polohy kniplů používaný přijímači a vysílači FrSky pro spojení se zařízeními jiných výrobců. Je to obdoba kódování PPM.

image

zdroj: diydrones.com
image více ....
CRC-1 Modelářská soutěžní kategorie "oldtimer".image více ....
CRC-2 Modelářská soutěžní kategorie "nostalgie".image více ....
cut-off Zastavení motoru. Knipl plynu se nastavuje tak, aby při stažení plynu motor běžel na volnoběh. Cut-off je tlačítko, kterým se plyn stáhne ještě více a to způsobí zastavení motoru. U modelů s elektropohonem to je bezpečnostní opatření, aby náhodný pohyb kniplu plynu nespustil nečekaně motor.image více ....
cyklování akumulátorů Opakované několikanásobné vybítí a nabití akumulátoru.image více ....

0 A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V Z Ž

Č

Čtvrtinová čára

Čtvrtinová čára je spojnice bodů v 1/4 hloubky křídla. Na obrázku je označena "25%".

image image více ....


0 A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V Z Ž

D

D/R Dvojité výchylky. Více viz Dual Rate.image více ....
D16 "D16" nebo "režim párování D16" je správně režim vysílání nebo protokol, v jakém komunikuje vysílač s přijímačem. image více ....
dBm

dBm - decibel milliwatt. Logaritmická stupnice výkonu. image více ....

deka Slangový výraz pro zataženou oblohu - souvislou vrstvu oblačnosti.image více ....
delta peak Jev při nabíjení akumulátorů, kdy před dosažením plného nabití napětí článku na chvíli poklesne. Tohoto poklesu využívají automatické nabíječky k detekci nabitých článků.image více ....
diferenciace Výchylka kormidla je na jednu stranu větší než na druhou. U některých kormidel se hodí mít různě velikou výchylku na každou stranu. Například křidélko se vychyluje nahoru více než dolů. Tomu se říká diferenciace výchylky.image více ....
DLG Discus Launched Gliders = Kruhovým hodem startované větroně. Více viz F3K - házedla pro kruhový hod.image více ....
DLP Stereolitografie, druh 3D tisku, obdoba SLA tisku. Vytvrzování tekutého polymeru světlem UV data projektoru. image více ....
Dolnoplošník
image

image více ....
downlink

Cesta rádiového signálu ze vzduchu z letadla k pozemní stanici. image více ....

DPSI Proudový rozdělovač napájení silných serv pro velké modely. Viz Nabídkaimage více ....
Drak

Drak letadla je to, co dělá letadlo letadlem - trup, nosné plochy, ocasní plochy.

image

Křídlo je nosnou plochou, trup nese posádku, vybavení letadla a zajišťuje vzájemnou polohu nosných a ocasních ploch, ocasní plochy zajišťují řiditelnost a stabilitu letadla. Trup nebo křídlo slouží k zabudování motoru - pohonné jednotky. image více ....

Dron

Dron je Letadlo letící autonomně a plnící předem zadané úkoly.image více ....

DS Dynamic Soaring. image více ....
DSC Direct Servo Control - příme řízení serv po kabelu - diagnostický režim. Více viz Diagnostický provoz.image více ....
Dual Rate Dvojité výchylky. Rádio umožňuje nastavit různou velikost výchylek kormidel. Například pro let vysokou rychlostí se nastaví menší výchylky, pro akrobacii nebo přistání výchylky velké. Také D/R.image více ....
Dynamic Soaring Dynamic Soaring, nebo zkráceně DS je způsob létání na svahu, kdy se zalétáváním do závětří kopce postupně získává kinetická energie letadla. Dosahují se tak rekordní rychlosti modelů. image více ....

0 A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V Z Ž

E

EDF Electric Ducted Fan - elektromotorem poháněné dmychadlo.image více ....
elektra Model poháněný elektromotorem. Zdrojem energie jsou akumulátory.image více ....
elevony Řídící plochy na křídle samokřídla nebo delty, které slouží zároveň jako výškovka i křidélka.image více ....
EPA

End Point Adjustment - nastavení koncové polohy. Určuje, v jaké koncové poloze bude servo při plné výchylce kniplu vysílače.image více ....

ESC Electronic Speed Controller - regulátor image více ....
exponencionální výchylky Exponenciální výchylky nebo exponenciály, to je stejná funkce jako S-charakteristika. Toto nastavení umožňuje zmenšit citlivost ovládání kolem neutrální polohy serva.

imageimage více ....


0 A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V Z Ž

F

F1A Modelářská soutěžní kategorie volných (neřízených rádiem) bezmotorových modelů - větroňů. Vleká se na 50m lanku s možností kroužení na lanku a létá se na čas. Rozpětí křídla modelů je kolem 2400 mm. Hloubka křídla u kořene bývá cca 150 mm. image více ....
F1B Modelářská soutěžní kategorie volných (neřízených rádiem) motorových modelů - větroňů poháněných gumovým svazkem. Létá se na čas.image více ....
F1D Modelářská soutěžní kategorie volných (neřízených rádiem) halových modelů poháněných gumovým svazkem. Létá se na čas.image více ....
F1E Modelářská soutěžní kategorie volných (neřízených rádiem) bezmotorových modelů - větroňů. Modely jsou řízeny magnetem.image více ....
F1G Modelářská soutěžní kategorie volných (neřízených rádiem) bezmotorových modelů - větroňů s vrtulí poháněnou gumovým svazkem. Dříve B1.image více ....
F1H Modelářská soutěžní kategorie volných (neřízených rádiem) bezmotorových modelů - větroňů. Dříve A1.image více ....
F1J Modelářská soutěžní kategorie volných (neřízených rádiem) bezmotorových modelů - větroňů se spalovacím motorem. Dříve C1.image více ....
F3A Modelářská soutěžní kategorie "akrobatických motorových modelů". Létá se akrobatická sestava, kterou hodnotí bodovači.image více ....
F3AI Modelářská soutěžní kategorie "akrobatických motorových modelů". Létá se v hale akrobatická sestava, kterou hodnotí bodovači. Modely jsou poháněny elektromotory.image více ....
F3B Modelářská soutěžní kategorie "termických RC větroňů". Létá se na letišti - tři úlohy: A - doba trvání letu (maximálně 10 minut) a přesnost přistání, B - vzdálenost (uletěná vzdálenost během 4 minut) a C - rychlost (8 průletů mezi bázemi). Modely se startují ručním vlekem nebo elektrickým navijákem.image více ....
F3H Modelářská soutěžní kategorie rádiem řízených modelů větroňů. Radio controllrd soaring cross country racing - přelety. image více ....
F3I Modelářská soutěžní kategorie rádiem řízených modelů letadel. Radio controlled aero-tow gliders - aerovleky. image více ....
F3J Modelářská soutěžní kategorie. Rádiem řízené termické větroně. Modely se startují vlekem na šňůře - ručně. Úkolem je udržet se ve vzduchu stanovenou dobu - nalétat maximum a potom přístát co nejblíže předem určenému bodu.image více ....
F3K Modelářská soutěžní kategorie. Rádiem řízené větroně. Viz Pravidla F3K.image více ....
F3L Modelářská soutěžní kategorie FAI rádiem řízených bezmotorových modelů - větroňů řízených jen směrovkou a výškovkou a vybavené brzdou - spoilerem. Více známé pod názvem RES.image více ....
F3P Modelářská soutěžní kategorie. Rádiem řízené akrobatické halové modely. image více ....
F4C Rádiem řízené makety letadel. Modelářská soutěžní kategorie. Hodnotí se staticky i letová část. image více ....
F4F Modelářská soutěžní kategorie. Volně létající makety.image více ....
F4H Rádiem řízené polomakety letadel. Modelářská soutěžní kategorie. Hodnotí se staticky i letová část. image více ....
F5B Modelářská soutěžní kategorie. Rádiem řízené termické větroně s pohonem elektromotorem. Soutěží se v letu na vzdálenost, na čas a na přesnost přistání.image více ....
F5F Modelářská soutěžní kategorie. Rádiem řízené termické větroně s pohonem elektromotorem. Soutěží se v letu na čas a na přesnost přistání.image více ....
F5J Modelářská soutěžní kategorie.image více ....
F6D Modelářská soutěžní kategorie. Rádiem řízená házedla. Malé větroně startované z ruky. Viz Pravidla F6D.image více ....
fail safe Bezpečný při poruše - nastavení polohy serv, která má být nastavena při ztrátě spojení s vysílačem. Také fail-safe, failsafe. Více viz Fail safe.image více ....
fail safe Nastavení rádia pro případ poruchy přenosu signálu. Přijímač vyhodnocuje přicházející signál a když po nějakou dobu nedostane signál z vysílače (rušení, vysazení vysílače), nastaví kormidla modelu do předem zvolených poloh. Více viz Fail-safe.image více ....
Fail-safe

Fail-safe - bezpečný při poruše je pojem z průmyslu, kdy se díly konstruují tak, aby při jejich poruše byl co nejméně ovlivněn zbytek konstrukce nebo aby nedošlo k ohrožení lidí.

V modelářství se pod tímto pojmen myslí nastavení řízení modelu tak, aby byly ošetřeny poruchy přenosu signálu a tím nemožnost řízení modelu, tedy myslí se tím nastavení RC soupravy. image více ....

fast charge Rychlost nabíjení akumulátorů - pomalé nabíjení. Typicky takové nabíjení trvá kolem 5 hodin. Více viz Rychlonabíjení.image více ....
FC Zkratka pro Flight Controller. Více viz flight controllerimage více ....
FDM Fused Deposition Modeling. Druh 3D tisku, 3D tisk tak, jak ho zná veřejnost. Termoplast v tiskové hlavě roztaven a tenkou tryskou vytlačován ven, hlava se pohybuje nad tiskovým stolem a ve vodorovných vrstvách vzniká výsledný model. image více ....
FES

Front Electric Sustainer - pohon větroně se sklápěcí vrtulí schovávanou do obrysu trupu. image více ....

firmware Programové vybavení - software - nějakého zařízení (vysílače, přijímače, nabíječky ...).image více ....
Firmware LBT

LBT, také EU LBT. Verze firmware vysílacího modulu a přijímačů povinná od r.2017 pro EU. image více ....

flight controller Zkratka FC.

imageimage více ....

formování akumulátoru Několik cyklů pomalého nabíjení 0.1C a vybíjení 0.1C. Nabíjení se ukončuje po uplynutí nejméně 16 hodin. Provádí se tak dlouho, až přestane narůstat vybitá kapacita. Zpravidla stačí 3 - 4 cykly. Používá se u nových pohonných akumulátorů. Účelem je dosáhnout stejného stupně nabití u všech článků akumulátoru.image více ....
FPV FPV - First Person View. Zkratka používaná v modelářství pro řízení modelu koukáním na obraz z kamery na palubě modelu, tedy jako kdyby pilot seděl v modelu. Obdobně to je u létání s kopterami. image více ....
FPV Combat

Tato kategorie létání vznikla už relativně dávno, ale až rozvoj technologií a dostupnost komponent umožnila větší rozšíření cca od roku 2021.

image více ....
FPV Free Style

image více ....
FrSky Freelink

FrSky Freelink je spojení systému FrSky s počítačem via Bluetooth, po kterém se přenáší telemetrie. Umožňuje tak třeba na chytrém telefonu zobrazovat telemetrii během letu. image více ....

funí Slangový výraz pro "silně fouká".image více ....

0 A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V Z Ž

G

governor Elektronický regulátor otáček motoru v modelech vrtulníků. Vkládá se mezi přijímač a servo plynu. Udržuje nastavené otáčky přivíráním nebo otvíráním karburátoru. Mimo vstupu kanálu plynu je na druhém vstupu kanál, kterým se přepíná mezi dvěma režimy (dvoje různě nastavené otáčky) nebo governor vypíná. Třetím vstupem je vstup od snímače otáček.image více ....
GPS

Global Positioning System - celosvětový systém pro určení pozice. Jde o systém družic na oběžné dráze, příjmem jejichž signálu (vždy několika najednou) lze určit polohu na Zemi.

Přesnost určení polohy je vysoká - jednotky metrů. Určení výšky je méně přesné - desítky metrů. image více ....

gumicuk Šňůra s gumou na které se vlekají větroně. Více viz Gumicuk.image více ....

0 A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V Z Ž

H

halový akrobat Stejná kategorie jako shock-flyer. Model poháněný elektromotorem určený k létání 3D akrobacie. Rozpětí cca 0.8 m, hmotnost do 150g bez akumulátoru. Létá se s ním venku i v hale. Vyroben bývá z desek z pěnového plastu. Trup je zpravidla jen stínový.image více ....
HF modul Modul do vysílače, který zajišťuje vlastní rádiové vysílání. Výměnou modulu lze měnit pásma, ve kterých vysílač pracuje.image více ....
HLG Hand Launched Gliders = hodem rukou startované větroně. Viz také DLG.image více ....
Hloubka křídla
Hloubka křídla popisuje tvar a rozměry křídla. Používá se také pro udávání polohy těžiště. image
image více ....
Hornoplošník
image

image více ....
hotliner Rychlý větroň poháněný elektromotorem.image více ....
hydroplán Model letadla vzlétající a přistávající na vodní hladině.image více ....

0 A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V Z Ž

I

imbus šrouby Šrouby s vnitřním šestihranem.image více ....
impedance, vnitřní odpor Určuje výkon článku a provozní životnost. Pokud je z akumulátoru s vysokou impedancí vyžadován velký proud, napětí spadne. U pohonných akumulátorů je tedy požadován co nejnižší vnitřní odpor.
Vnitřní odpor akumulátoru se v průběhu vybíjení na rozdíl od vnitřního odporu primárního suchého článku téměř nemění.image více ....
IMU

Tříosé gyro s tříosým akcelerátorem.

image image více ....

IPD Intelligent Pulse Decoding - inteligentní dekódování pulsů. Procesor přijímače se snaží hodnotit přijímaný signál a poškozenou informaci odmítne. Viz také Multiplex MINI DS IPD.image více ....

0 A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V Z Ž

J

Jednonosníkové křídlo
image

Jednonosníkové křídlo je křídlo s jedním nosníkem často v místě největší tloušťky profilu. Nosník bývá umístěn ve vzdálenosti od náběžné hrany v 30 až 40 % hloubky křídla. Nosník křídla spolu s tuhým potahem náběžné části křídla tvoří torzní skříň.


image více ....
jmenovitá kapacita Množství elektrického náboje v Ah deklarované výrobcem, které může samostatný článek dodat. (jeden zvýrobců Pb aku deklaruje jmenovitou kapacitu jako množství elektrického náboje, které může samostatný článek dodat v Ah při 5 hodinách vybíjení do konečného napětí 1,0 V při +20 °C)image více ....

0 A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V Z Ž

K

kanál Rádio může přenášet 2 povely (směrovka/křidélka + výškovka), 3 povely (směrovka/křidélka + výškovka + ovládání motoru), 4 povely (křidélka + výškovka + směrovka + ovládání motoru), 5 povelů (křidélka + výškovka + směrovka + ovládání motoru + klapky) atd. Tomu se říká, že je rádio dvoukanálové, tříkanálové, čtyřkanálové, sedmikanálové atd.

Ovládání jednotlivých kanálů může být proporcionální nebo neproporcionální. Typickým příkladem proporcionálního kanálu jsou výškovka, křidélka, směrovka a motor. Zatahování podvozku nebo vypínání vlečného háčku jsou příkladem neproporcionálního kanálu. Počet kanálů se udává u vysílače i přijímače. 7 kanálový vysílač může pracovat se 4 kanálovým přijímačem. Ne vždy když koupíte vícekanálový vysílač budete moci všechny kanály používat. U některých vysílačů budete muset dokoupit do vysílače ještě příslušné ovladače.image více ....

kmitočtové pásmo Rozsah kmitočtů používaný k nějakému účelu. Viz Kmitočtová pásma.image více ....
knipl Řídící páka v letadle nebo na vysílači dálkového ovládání.image více ....
kniplová termika Letí li větroň - velké letadlo nebo model - vytrimované v ustáleném režimu a naletí-li stoupavý proud, pozná pilot stoupání podle tlaku do zadnice a po chvíli ukáže stoupání i variometr. Pilot modelu pozná termiku podle stoupání modelu. Dojde-li však ke stoupání přitažením kniplu, variometr nerozezná, že to není skutečný stoupák. Říká se tomu "kniplová termika". Existují variometry, které to umí rozlišit - Kompenzace totální energie.image více ....
kompatibilita Slučitelnost jednoho technického zařízení s jiným technickým zařízením. Například žehlička je kompatibilní s českou elektrickou rozvodnou sítí, protože její zástrčka jde strčit do zásuvky v České republice. Není však kompatibilní s rozvodnou sítí v Británii, protože tam mají jiné zásuvky. Viz Kompatibilita rádií.image více ....
kompozit Obecně materiál složený ze dvou materiálů odlišných mechanických vlastností - imagefázíimage. Typickým představitelem jsou lamináty složené ze skelných (např.) vláken a pryskyřičné matrice (anglicky FRC).

Jednotlivé druhy kompozitů se liší materiálem matrice, materiálem výztuže a uspořádáním výztuže. Více biz Konstrukční materiály, kompozity. image více ....

konektor samec Zástrčka. Konektor s kolíky.image více ....
konektor samice Zásuvka. Konektor se zdířkami (otvory).image více ....
Konvekce

Viz Termika.image více ....

Koptera

.image více ....

Křidélka

Křidélka jsou řídící plochy na odtokové hraně křídla, kterými se řídí příčný náklon letadla - pohybu, který vyvolávají se říká klonění. Ovládají se vychylováním kniplu do strany. Vychýlí-li se knipl doprava, pravé křidélko se zdvihne nahoru a levé dolů. Letadlo se začne naklánět doprava.

image

Také se jim říka slangově balančky.

Křidélko na levé polovině křídla je levé křidélko. Křidélko na pravé polovině křídla je pravé křidélko. Strany se chápou vždy ve směru letu. image více ....

Křídlo image více ....
KV Charakteristika elektromotoru - konstanta. Otáčky na Volt.image více ....

0 A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V Z Ž

L

Letadlo

Letadlo je stroj, který se v zemské atmosféře pohybuje vzduchem díky působení vzdušných sil - zejména vztlaku. Běžně se za letadlo považuje jeden z druhů letadel - letoun - letadlo těžší vzduchu s pevnými křídly. Letadlo je v běžném životě synonymem pro letoun. image více ....

Letadlo (právní pojem)

Z hlediska práva:

Letadlem se rozumí zařízení schopné vyvozovat síly nesoucí jej v atmosféře z reakcí vzduchu, které nejsou reakcemi vůči zemskému povrchu. Pro účely tohoto zákona se nepovažuje za letadlo model letadla, jehož maximální vzletová hmotnost nepřesahuje 20 kg.

Zákon 49 ze dne 6. března 1997 o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. §2, odstavec 2.image více ....

Létající modely letadel

Létající modely jsou letadly v pravém slova smyslu. Pohybují se ve vzduchu podle stejných zákonitostí jako "skutečná" letadla a tak jsou nedílnou součástí světa letectví.

Létající modely letadel jsou:

image více ....
létání na svahu Létání na svahu je jeden ze způsobů, jak létat s bezmotorovými modely. Léta se za větru v kopcovitém rerénu a využívá se proudění vzduchu po svahu nahoru. image více ....
létání v termice image více ....
letový mod V různých letových fázích modelu by se hodilo různé nastavení chování řízení modelu. Příkladem může být různé nastavení citlivosti kormidel za letu a při přistání, u větroně různé mixování kormidel za letu v termice a pro akrobatický let atp. Pro tyto případy se používají letové mody.image více ....
Levá/pravá

Při popisu letadel se užívá pojem pravá a levá strana, pravá a levá polovina, výchylka doprava, vyosení doprava a podobně. O které straně se mluví? image více ....

licna Izolované lanko složené z mnoha malých drátků. Slangový elektrikářský výraz.image více ....

0 A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V Z Ž

M

M-oř Modelářská soutěžní kategorie. Volně létající makety velikosti "oříšek".image více ....
maketa Přesná zmenšená kopie skutečného motorového nebo bezmotorového letadla nebo vrtulníku. Shoda je tvarová, shoduje se povrchová úprava.image více ....
malý motor Když se mluví o malých motorech, myslí se motory s objemem menšín než asi 5.6 - 6.5 ccm.image více ....
Membránový ventil
Membránový ventil je vřazen do sacího potrubí spalovacího motoru. image více ....
MG Metal Gear. Kovová převodová kola serva.image více ....
mikromodely Velmi malé rádiem řízené modely letadel provozované zpravidla v hale, makety či polomakety skutečných letadel. Modely vyžadují použití miniaturního RC vybavení i pohonu - mikro. image více ....
Mixy Mix je smíchání povelů dvou (nebo více) kanálů. Například jedna klapka na křídle pracuje jako křidélko a vztlaková klapka současně. Je ovládána kanálem křídélek a vztlakových klapek současně. Více viz Mixy (mixers)image více ....
mode Rozložení funkcí na kniplech vysílače. Viz Mode 1, 2, 3, 4.image více ....
mode 1 Jedno z rozložení funkcí plyn, výškovka, křidélka a směrovka na kniplech vysílače - plyn napravo. image více ....
mode 2 Jedno z rozložení funkcí plyn, výškovka, křidélka a směrovka na kniplech vysílače - plyn nalevo. image více ....
mode 3 Jedno z rozložení funkcí plyn, výškovka, křidélka a směrovka na kniplech vysílače - plyn napravo. image více ....
mode 4 Jedno z rozložení funkcí plyn, výškovka, křidélka a směrovka na kniplech vysílače - plyn nalevo. image více ....
Model letadla (právní pojem)

Model letadla do hmotnosti 20 kg není z hlediska zákona letadlem a nevztahují se na něj tudíž předpisy platné pro provoz letadel.

Pro účely tohoto zákona se nepovažuje za letadlo model letadla, jehož maximální vzletová hmotnost nepřesahuje 20 kg.

Zákon 49 ze dne 6. března 1997 o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. §2, odstavec 2.image více ....

Modely_letadel

Modely letadel jsou:

image více ....
Mohutnost ocasních ploch

Srovnejte mušky různých typů letadel. Který z nich má větší výškovku? Který z nich má delší ocas? Aby se dalo o velikosti ocasních ploch mluvit a nějak je mezi různými letadly srovnávat, byla zavedena tzv. mohutnost výškovky, mohutnost směrovky. image více ....

Motor
Motor - obecněji pohonná jednotka umožňuje letadlu nezávislý pohyb.

Motory se používají spalovací nebo elektrické. Spalovací jsou pístové nebo spalovací turbíny. V modelářství je pohonem třeba zkroucený gumový svazek.

image více ....
Muška

Muška je náčrtek letadla zpravidla v měřítku ve velkém zmenšení, ze kterého jsou zřejmé proporce letadla a tvary jeho částí.

image image image
image více ....

0 A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V Z Ž

N

Nelétající modely letadel

Nejběžnějším představitelem nelétajícím modelů jsou kity. Jsou to stavebnice přesných maket letadel - většinou z plastu. Odtud také název plastikové kity. Lidé je sestavují pro zábavu a poučení a také s nimi soutěží.

image
image více ....
neproporcionální Pojem se používá u označení kanálů vysílače. Neproporcionální je takový kanál, kde vysílač umí nastavovat servo jen do dvou poloh - například ovládání zatahování podvozku. Viz také pojem "proporcionální". image více ....
Nosník křídla
anglicky:spar@main spar@wing spar

Nosník křídla zachycuje ohybové síly v křídle. Umístěn je někde mezi 1/4 až 1/3 hloubky křídla.

Tvoří ho pásnice u horního a dolního povrchu (potahu) křídla a stojina. Pásnice jsou namáhány tahem a tlakem vznikajícím ohýbáním křídla, stojina udržuje vzdálenost obou pásnic a zajišťuje tak stabilitu nosníku.

Pásnice nemusí být jen nosníky zalepené do křídla. Může je tvořit i pásek laminátu mezi potahem a výplní křídla. Stojinu může tvořit i polystyrénová výplň křídla.

V křídle mohou být ještě pomocné nosníky. Ty slouží k zachycení sil od závěsů klapek, vzpěr křídla, ukotvení podvozku atp.

image
image více ....

0 A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V Z Ž

O

objem motoru Objem motoru je objem vypočtený z průměru válce a jeho zdvihu. U modelářských motorů se udává k kubických (krychlových) centimetrech - jednotka ccm nebo cm3. U velkých motorů se objem udává v litrech.image více ....
OP OP - ocasní plochy. Zkratka používaná v letectví (modelářství). Více viz Ocasní plochyimage více ....

0 A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V Z Ž

P

paragliding klouzavý padák s maketou pilota bez motoru nebo pilota s krosnou a motorem

image více ....
park-flyer Model poháněný elektromotorem určený k létání venku za klidného bezvětrného počasí.image více ....
plavání Slangový výraz pro let bezmotorového letadla nebo motoráku se staženým plynem těsně nad zemí bez snahy klesat.image více ....
PLL Kmitočtová syntéza. Kanál ne kterém rádio pracuje se mění přepnutím a ne výměnou krystalu.image více ....
Plocha křídla

Plocha křídla je jednou ze základních charakteristik letadla. Používá se v aerodynamických výpočtech.image více ....

Plošné zatížení

Plošné zatížení je jednou ze základních charakteristik letadla. image více ....

PNP Stupeň dohotovení stavebnice modelu letadla. Plug and Play - zapoj a leť. Model postavený, vybavený servy, motorem, regulátorem. Vyžaduje jen vlastního přijímače a akumulátoru.image více ....
Podvozek příďový
Také se říká tříkolý podvozek.

Hlavní podvozkové nohy jsou kousek za těžištěm a třetí podvozková noha je pod nosem letadla.

image
image více ....
Podvozek záďový
Také se říká dvojkolý podvozek.

Hlavní podvozkové nohy jsou před těžištěm a třetí kolečko je vzadu pod ocasem letadla.

image
image více ....
polomaketa Zmenšená kopie skutečného motorového nebo bezmotorového letadla nebo vrtulníku. Shoda je tvarová, shoduje se povrchová úprava, ale na modelu nejsou provedeny všechny detaily tak jako na skutečném letadle.image více ....
Power Slope Soaring / Power Slope Scale

Power Slope Soaring - zkráceně PSS je létání s bezmotorovými modely - polomaketami motorových letadel na svahu. Stíhaček vrtulových, proudových, bombardérů, dopraváků.

image více ....
Poziční světla

Poziční světla jsou světla, která umožňují pozorovateli zjistit pozici sledovaného letadla. Na levém křídle je červené světlo, na pravém zelené a na konci trupu vzadu je bílé světlo.

image
image více ....
PPM

Pulse Position Modulation - způsob modulování signálu vysílače modelářské soupravy, kdy se informace o poloze kniplů přenáší posloupností pulsů různé délky. V dobách před rádii vysílajících na 2.4GHz nejrozšířenější způsob kódovaní.

image

zdroj: www.volny.cz/michal.cerny
image více ....
Přemet
Přemet nebo také loping (anglicky loop) je základním akrobatickým obratem.

Čisté provedení obratu není jednoduché.

Koeficient obtížnosti: K = 10

image
image více ....
Přesazený trámec

také: trámec Z, přesazený kužel, kužel Z-verze, kleština do Z

image

image více ....

Přímý let
Přímý let (anglicky upright flight nebo normal flight).

Koeficient obtížnosti: K = 2

image
image více ....
Profil křídla
Pokud byste vzali pilu a přeřízli křídlo řezem vedeným ve směru letu, uvidíte tvar podobný tomu, který je na obrázku 1. Uvidíte profil křídla. Je to nejdležitější tvar křídla. image
obrázek 1: znázornění obtékání profilu křídla vzduchem

Profilů je nepřeberné množství (tisíce) a konstruktéři letadel je volí podle toho, jak velké letadlo projektují, jak rychle bude létat atd. atd. Jiný profil má letadlo, které má doletět co nejdál, jiný profil letadlo, které má letět co nejrychleji, jiný letadlo, které má odstartovat na co nejkratší vzdálenosti. Hledisek jsou stovky a konstruktér musí volit nějaký kompromis. A také se profily liší podle toho, v jaké době vznikaly. image více ....

proporcionální Pojem se používá u označení kanálů vysílače. Proporcionální je takový kanál, kde výchylka na servu je přímo úměrná výchylce ovladače vysílače (například kniplu).image více ....
PSS Power Slope Soaring. Létání s bezmotorovými modely na svahu. Modely jsou polomakety skutečných motorových letadel - stíhaček, bombardérů a podobně.image více ....
pusher-jet Model proudového letadla poháněný elektromotorem s vrtulí na zádi.image více ....

0 A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V Z Ž

Q

quick charge Rychlost nabíjení akumulátorů - ultrarychlé nabíjení. Typicky takové nabíjení trvá minuty. Více viz Ultrarychlé nabíjení.image více ....

0 A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V Z Ž

R

RC Radio Control - řízení rádiem. RC model je rádiem řízený model. Také R/C.image více ....
RC hot air balloon Horkovzdušný balón ovládaný rádiem. Viz Horkovzdušné balónyimage více ....
RCEJ Modelářská soutěžní kategorie. Rádiem řízené elektrovětroně. Viz Pravidla RCEJ.image více ....
RCEN Modelářská soutěžní kategorie. Rádiem řízené elektrovětroně. Viz Pravidla RCEN.image více ....
RCH Modelářská soutěžní kategorie.image více ....
RCM3X Modelářská soutěžní kategorie "obřích akrobatických motorových modelů". image více ....
RCM4X Modelářská soutěžní kategorie. Rádiem řízené polomakety letadel. Při hodnocení se klade důraz hlavně na letovou část. image více ....
RCMX Rádiem řízené polomakety letadel. Modelářská soutěžní kategorie. Při hodnocení se klade důraz hlavně na letovou část. image více ....
regulátor Komponenta zapojená mezi akumulátor a elektromotor ovládaná z přijímače. Řídí rychlost otáčení elektromotoru. image více ....
RES

RES - Rudder Elevator Spoiler
Modelářská soutěžní kategorie rádiem řízených bezmotorových modelů - větroňů řízených jen směrovkou a výškovkou a vybavené brzdou - spoilerem. FAI kategorie F3L.image více ....

Rotační šoupátko
Rotační čoupátko je vřazeno do sacího potrubí motoru. Tenký disk s otvorem otvírá a uzavírá cestu nasávané směsi. Je pevně spojen s klikovou hřídelí - otáčí se stejnými otáčkami jako kliková hřídel. image
rotační šoupátko dvouválcového dvoutaktního motoru ZDZ - foto: Rudla Helmer (kliknutím zvětšíte)
image více ....
rozsyp, stavebnice v rozsypu Stavebnice modelu letadla v rozsypu je stavebnice obsahující zpravidla věškeré díly pro stavbu modelu, ale nic není sestaveno, nic není slepeno. obsahující zpravidla stavební plán, vyřezané překližkové díly, vyřezané balzové díly, lišty a prkénka balzy, motorový kryt, překryt kabiny, díly podvozku a podobně. Více viz Stavebnice v rozsypu.image více ....
RR Ready for Radio - model, do kterého stačí vložit jen rádio. Model postavený, potažený s nainstalovaným pohonem. Vyžaduje jen instalaci vložení přijímače a případně pohonného akumulátoru.image více ....
RSSI [%]

RSSI - Raw Signal Strength Indicator je údaj, který udává kvalitu spojení vysílače s přijímačem. image více ....

RSSI [dBm]

RSSI v dBm - Raw Signal Strength Indicator je signál, který udává kvalitu spojení vysílače s přijímačem. Přijímač tak informuje ostatní připojená zařízení. image více ....

RTF Ready To Fly - připravený k letu. Model postavený, potažený a vybavený rádiem. Připravený k letu.image více ....

0 A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V Z Ž

S

S.port

S.port je sběrnice, po které se přenáší telemetrie FrSky. image více ....

SAL Side Arm Launch. Jiný název pro házedla startovaná kruhovým hodem. Viz DLG.image více ....
SBEC

Obvod umožňující napájení přijímače a serv z pohonného akumulátoru. Obvod bývá součástí regulátoru ESC, nebo je to samostatný prvek. image více ....

servo Komponenta převádějící povel rádia na mechanický pohyb, nastavení polohy kormidla, podvozku a podobně. image více ....
Setup Setup se říká nastavení vysílače pro určitý model.image více ....
shock-flyer Model poháněný elektromotorem určený k létání 3D akrobacie. Rozpětí cca 0.8 m, hmotnost do 150g bez akumulátoru. Létá se s ním venku i v hale. Vyroben bývá z desek z pěnového plastu. Trup je zpravidla jen stínový.image více ....
short kit Stavebnice modelu letadla v rozsypu obsahující zpravidla stavební plán, vyřezané překližkové díly, motorový kryt, překryt kabiny a případně další díly (žebra křídla například). Není to kompletní stavebnice. Například prkýnka na potah křídla, trupu nebo na výrobu ocasních ploch je nutno pořídit zvlášť. image více ....
SLA Stereolitografie, druh 3D tisku. Vytvrzování tekutého polymeru pomocí laserového záření. image více ....
slow-flyer Model poháněný elektromotorem určený k létání venku za klidného bezvětrného počasí.image více ....
Směr větru

Směr větru se udává stranou odkud vítr vane. image více ....

Směrovka

Směrovka je nesprávný název. Správný název je svislá ocasní plocha - zkráceně SOP.

image

Svislá ocasní plocha se skládá z nepohyblivé kýlovky a pohyblivé směrovky - směrového kormidla.

Směrovka ovládá bočení letadla podle svislé osy. image více ....

splachovat

Říká se, že to splachuje, když masa vzduchu, ve které se letadlo pohybuje, klesá směrem dolů. image více ....

startbox Bedna, ve které je uložen akumulátor pro žhavení svíčky motoru, elektrický startér, nářadí a náhradní díly. Používají ji piloti motorových modelů.image více ....
stoupák vzestupné proudění ovzduší image více ....
Stupnění křídel

Stupnění křídel je vzájemné posunutí křídel dvouplošníku nebo víceplošníků vůči sobě.

image image více ....


0 A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V Z Ž

Š

Šablona Šablona se říká nastavení vysílače pro určitý model.image více ....
Šíp křídla image více ....

0 A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V Z Ž

š

šmirgl Slangový výraz pro brusný papír nebo brusné plátno.image více ....
šprajc Slangový výraz pro silný stoupavý proud vzduchu. image více ....

0 A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V Z Ž

Š

Štíhlost křídla

Štíhlost křídla vyjadřuje rozdíl mezi křídly zobrazenými na obrázku, rozdíl mezi křídly, které mají stejnou plochu, ale liší se u nich poměr rozpětí a hloubky křídla.

image image image více ....


0 A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V Z Ž

T

tažná vrtule Vrtule umístěná před motoremimage více ....
telemetrie

Data předávaná mezi dvěma stanicemi pomocí rádiového signálu. image více ....

Termika

Termika je souhrný pojem pro stoupající masy ohřátého vzduchu. Odborný termín je konvekce. image více ....

Tětiva image více ....
Tlačná vrtule

Tlačná vrtule je vrtule, která při běžném smyslu otáčení motoru (doleva) vyvozuje tah opačně než běžné vrtule. Běžná vrtule "fouká" na motor, tlačná směrem od motoru.image více ....

tlačná vrtule Vrtule umístěná za motoremimage více ....
Tlačné uspořádání pohonu

Vrtule umístěná za motorem - zjednodušeně řečeno. Ale typickým představitelem tlačného pohonu jsou vojenská proudová letadla s tryskou motoru na konci trupu. image více ....

Torzní skříň
Torzní skříň křídla zajišťuje tuhost křídla v krutu.

Torzní skříň tvoří: nosník křídla, náběžná hrana a potah křídla před nosníkem.

image
image více ....
trakční akumulátor Trakční olověný akumulátor snáší hlubší vybití než běžný akumulátor montovaný do automobilů. Má větší vnitřní odpor.image více ....
trimování Trimováním se provádí změna nastavení neutrální polohy kormidel. Trimování se provádí kvůli požadavku na změnu režimu letu (rychleji/klesání - pomaleji/stoupání), při změně konfigurace letadla (klapky, podvozek), při změně těžiště (přečerpávání paliva, pohyb nákladu - třeba parašutistů), při poruše (nesymetrické zastavení motoru) atp. image více ....
Turbulence v atmosféře

Turbulentní proudění vzduchu vzniká i v atmosféře okolo země. Na letu letadla se projevuje kymácením letadla. Ztěžuje pilotům řízení letadla a cestujícím znepříjemňuje let.

Atmosférická turbulence se hodnotí v závislosti na intenzitě jako:

  • slabá - Rychlost vertikálních nárazů (poryvů větru) je 1-5 m/s. Letadlo se mírně houpe, jen zřídka se pozorují nevelké jednotlivé nárazy, které při delším trvání mohou způsobit u některých cestujících nepříjemné pocity.
  • mírná - Rychlost jednotlivých nárazů je 5-10 m/s. Nárazy jsou časté, houpání letadla se zvětšuje. Charakteristické je mírné kmitání a změny výšky.
  • silná – Rychlost jednotlivých nárazů dosahuje hodnot 10-15 m/s. Je provázeno častými prudkými náklony letadla a změnami kurzu letu. Letadlo se chvílemi propadá, jsou pociťovány silné údery. Neupevněné předměty mění své místo, při chůzi na palubě může dojít ke zranění.
  • velmi silná – Jednotlivé nárazy 15 m/s a více. Způsobují prudké pohazování letadlem, které se neustále kolébá ze strany na stranu, hned se propadá, hned je zas vyhazováno. Výška i kurz se často mění. Pokud cestující nejsou připoutáni v sedadlech, mohou utrpět i vážná zranění.

V závislosti na příčinách vzniku se turbulence dělí na:

  • termickou
  • dynamickou
  • mechanickou
image více ....

0 A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V Z Ž

U

UA UA - Unmanned Aircraftimage více ....
UAS

UAS - Unmanned Aerial Systemimage více ....

UAV UAV - Unmanned Aerial Vehicle. Bezpilotní letouny. Letouny které jsou buď řízeny na dálku nebo se pohybují autonomně řízeny podle nějakého programuimage více ....

0 A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V Z Ž

Ú

Úhel nastavení image více ....
Úhel seřízení image více ....

0 A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V Z Ž

U

uplink

Cesta rádiového signálu ze země k letadlu. image více ....

upoutaný halový model image více ....
upoutaný model Upoutaný model je model letadla létající v kruhu kolem pilota zavěšený na drátech. Pilot dráty ovládá výškovku. Slangově se říká "účko".image více ....
Uspořádání křídla image více ....

0 A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V Z Ž

V

Váha

Převod mezi vstupem a výstupem funkce rádia.

image image více ....

variometr Variometr je přístroj, který měří rychlost klesání nebo stoupání letadla. Viz také Variometry pro modely větroňů.image více ....
VFAS

VFAS je aktuální napětí akumulátoru reportované senzorem FCS40A/FCS100A. image více ....

vyplavat Slangový výraz pro přetažení letadla při podrovnávání, kdy stroj náhle nabere výšku několika metrů a zároveň více či méně ztratí rychlost.image více ....
Výškovka

Výškovkou se běžně myslí celé vodorovné ocasní plochy - zkráceně VOP.

image

Vodorovná ocasní plocha se skládá z nepohyblivého stabilizátoru a pohyblivé výškovky - výškového kormidla.

Výškovka ovládá klopení letadla podle příčné osy. image více ....

vytočit Slangový výraz nabrání výšky ve stoupavém proudu.image více ....
Vzepětí křídla image více ....

0 A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V Z Ž

Z

zadekováno Slangový výraz pro zataženou oblohu - souvislou vrstvu oblačnosti.image více ....

0 A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V Z Ž

ž

žhavík Modelářský motor na metylalkoholové palivo. image více ....


zpátky na: Jak se zorientovat ve světě modelářů


přehled kapitol:

  1. Jak se zorientovat ve světě modelářů
  2. Pojmy se kterými se v modelářství setkáte

(zveřejněno v rubrice Modely letadel)

Modelářův rok

12.06.1979
Paul D. MacCready
Kluzák Gossamer Albatross konstruktéra Paul MacCready získal Kremerovu cenu za let letadla poháněného lidskou silou přes kanál la Manche. Více viz Paul D. MacCready

Červen

Měsíc vhodný pro pořádání modelářských setkání. I méně skalní mohou spát ve stanech. Převažuje letní charakter počasí. Ideální doba pro létání termiky.

Prům.teploty [°C]
    15 -> 17 -> 17,5

východ/západ slunce

další