image

Čtení o letadlech stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

25.07.2005

Čas od času se setkávám s lidmi, kteří jeví zájem o věci letectví, ale nikde nemají možnost se dozvědět úplné základy. Také si pracně dávají do souvislosti získané útržkovité znalosti. Chtěl bych jim podat pomocnou ruku a pokusím se je nasměrovat k dalšímu studiu.

Možná někomu více vyhovuje "listování" encyklopedií, kterou je možné procházet abecedně nebo postupně skákat z hesla na heslo, tak jak postupně objevuje souvislosti mezi nimi. Pro toho tu je Encyklopedie.

Letectví stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

24.03.2008

Pojem letectví je široký pojem. Zahrnuje létání letadly a všechny související aktivity:

Letadloimage