image

Zajištění funkce při poruše stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

25.12.2004
Priority

1) bezpečnost
2) záchrana modelu před ztrátou
3) záchrana modelu před rozbitím

Každé technické zařízení může potkat porucha. Týká se to samozřejmě i rádia. Může selhat některá část rádia nebo mohou poruchu způsobit vnější vlivy.

Prakticky každý, kdo má něco nalétáno má s nějakou poruchou zkušenost.

Instalace rádia by měla být provedena tak, aby porucha měla co nejmenší vliv na řiditelnost modelu a aby řiditelnost modelu byla zachována co nejdéle, aby šlo s modelem bezpečně přistát.

A v případě, že je model neřiditelný, zařídit to tak, aby model nadělal co nejmenší škody. Bezpečnost by měla být na prvním místě. Až jako druhá věc by měla být záchrana modelu.

Tomu se říká fail safe - bezpečný při poruše.

Samozřejmě jinak je třeba přistupovat k zabezpečení modelu 1/2 kg těžkého, který způsobí při střetu s okolím nejvýš úlek, a jinak k modelu o hmotnosti 5 kg, kde už při nárazu hrozí závažné zranění nebo velké škody. Speciálním případem jsou modely obří s hmotnostmi 10 - 150 kg, kde vyřešení bezpečnosti jejich provozu je prvořadou otázkou.

Rozdíl je také v tom, kde své modely provozujete. Létáte-li někde o samotě mimo civilizaci nebo létáte-li blízko zástavby, komunikací a podobně. Čím je větší pravděpodobnost střetu s lidmi, auty nebo domy, tím větší je třeba věnovat pozornost bezpečnosti modelu. Ze zkušenosti však musím říci, že i na místech, kde byste nikoho nečekali, se zrovna ve chvíli, kdy máte problémy s řiditelností svého stroje, jako na potvoru někdo objeví. Speciálním případem je létání na veřejných modelářských akcích. V tomto případě je také dobré věnovat zabezpečení provozu modelu velkou pozornost.

Typické poruchy stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

26.12.2004
Stručně

Oblasti poruch:
1) instalace rádia v modelu
2) vysílač
3) vnější vlivy

Pokud chceme vést úvahy, jak zajistit bezporuchový chod rádia, je dobré znát typické - rozuměj nejčastější - závady řízení modelu rádiem.

Žádná oficiální statistika tak jako ve velkém letectví se v modelářství nevede a tak se musíme spokojit s osobní zkušeností.


image více ...

Fail safe stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

12.12.2004

Při létání může nastat situace, kdy se model vymkne kontrole pilota. Dříve byl častou příčinou vysílač kolegy modeláře zapnutý na stejném kanálu. To dnes už prakticky nehrozí, ale hrozí vylétnutí modelu z dosahu vysílače, porucha vysílače, jiné rušení. V té chvíli se ve vzduchu pohybuje model naprosto nevypočitatelně a čím je model větší nebo rychlejší, tím je větší nebezpečí, že způsobí ve svém okolí nějakou škodu.

Některé přijímače jsou vybaveny funkcí fail safe. Přijímač vyhodnocuje přicházející signál a pokud po stanovenou dobu nedostane od vysílače správný signál (třeba 2 vteřiny), nastaví serva do předem stanovených poloh.

Nad tím, jak mají být serva v takovém případě nastavena se vedou spory. Někdo preferuje záchranu modelu, někdo preferuje bezpečnost okolí.

Já osobně preferuji bezpečnost. Nastavení by mělo být takové, aby se snížila rychlost letu a aby model dopadl na zem v blízkosti místa poruchy.

Je lepší model poškodit, než aby celý ulétl nebo aby někomu napáchal nějaké škody nebo nedej bože někoho zranil.

Samozřejmostí je zhasnutí motoru. Pokud je model vybaven brzícími klapkami nebo vztlaky tak nastavení konfigurace pro brzdění. Model by měl být uveden do klesavé zatáčky.

Viz také Zajištění funkce při poruše.

(zveřejněno v rubrice Modely letadel | Rádia (RC) | Instalace)