image

Typické poruchy stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

26.12.2004
Stručně

Oblasti poruch:
1) instalace rádia v modelu
2) vysílač
3) vnější vlivy

Pokud chceme vést úvahy, jak zajistit bezporuchový chod rádia, je dobré znát typické - rozuměj nejčastější - závady řízení modelu rádiem.

Žádná oficiální statistika tak jako ve velkém letectví se v modelářství nevede a tak se musíme spokojit s osobní zkušeností.

Oblasti, kde se poruchy vyskytují, jsou v zásadě tři:

Postupně se na ně podíváme. Jinak moje zkušenost říká, že nejčastější technickou příčinou havárie jsou Poruchy rádia v modelu, potom Vnější vlivy a nakonec Poruchy vysílače.

Poruchy rádia v modelu stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

26.12.2004

Poruchy instalace rádia v modelu je nejčastější (technickou) příčinou havárií modelů. Je to dáno tím, že rádio je v modelu vystaveno mnoha nepříznivým vlivům a také tím, že se instalace skládá z několika komponent, kde porucha jedné z nich způsobí ztrátu řiditelnosti modelu.

Nenabitý záložní akumulátor stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
06.12.2005

Pokud je model vybaven záložním akumulátorem a ten není pravidelně a správně dobíjen, hrozí situace, kdy rádio selže ve chvíli přepnutí na záložní akumulátor.

Porucha krystalu st�l� odkaz / permalink
26.12.2004

Přetížení stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
26.12.2004

V určitých fázích letu může dojít k takovému zatížení kormidla modelu, které není servo schopno překonat svoji silou nebo tuto sílu není schopno přenést táhlo.

Přetížení BEC stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
26.12.2004

Rozpojený kabel stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
26.12.2004

Selhání akumulátoru stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
26.12.2004

U akumulátoru může odejít jeden z článků, může se uklepat propojení mezi články nebo u akumulátorů umístěných ve šroubovacím pouzdru může dojít ke ztrátě kontaktu mezi články.

Selhání konektoru stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
26.12.2004

Konektory použité na propojení akumulátoru s přijímačem, vypínače nebo serv mohou selhat. Selhání může být způsobeno opotřebením konektoru, jeho znečistěním, mechanickým namáháním za letu nebo naopak ztrátou kontaktu u konektorů dlouhodobě nerozebíraných (prodlužovací kabely).

Selhání přijímače stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
26.12.2004

Přijímač může také selhat. Příčinou může být studený spoj, plošný spoj prasklý při předchozí havárii a podobně.

Selhání serva stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
26.12.2004

Servo může kdykoli přestat pracovat úplně nebo se může najednou chovat divně - cukat, vychylovat se řádně jen na jednu stranu a podobně.

Selhání táhla stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
26.12.2004

Pokud jsou táhla přenášející pohyb od serva ke kormidlu nevhodně navržena, může se stát, že v určitých letových režimech nebude táhlo schopno převést pohy serva na kormidlo.

Poruchy vysílače stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

26.12.2004

Poruchy vysílače jsou poměrně vzácné, ale ani vysílačům se nevyhýbají a to ani vysílačům nejvyšší třídy.

Porucha akumulátoru stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
26.12.2004

Vnější vlivy stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

26.12.2004

Mezi vnější vlivy lze z technického hlediska zařadit i chyby obsluhy.

Nezapnutý vypínač na modelu stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
26.12.2004

Nezapnutý přijímač je závada typická pro bezmotorové modely. Dojde k ní až překvapivě snadno. Zpravidla ve chvíli, kdy se blíží výhodné podmínky pro let a pilot nebo jeho pomocník zapomenou ve spěchu přijímač zapnout.

Rušení neznámého původu stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
26.12.2004

Občas se stává, že je řízení modelu rušeno a není možné určit zdroj tohoto rušení. V tomto případě je dobré nejdříve zkoumat, zda není příčinou divného chování rádia něco v modelu nebo vysílači. Podezřelé bývá, když na místě, kde vás létá víc, trpíte rušením jen vy. Ale i to je možné.

Rušení vysílačem zapnutým na stejném kanálu stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
26.12.2004

Zarušení vysílačem pracujícím na stejném kanálu je poměrně časté. Jde na vrub neukázněnosti pilotů nebo pořadatele soutěže nebo leteckého dne.

Vylétnutí z dosahu stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
26.12.2004

Vylétnutí z dosahu hrozí při použití krátké antény vysílače (pendreku) nebo při použití přijímače se sníženou citlivostí, který je určený pro létání v hale.

Viz také stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
26.12.2004
Fail-safe