image

Modely

Variometry

image

Variometry pro modely letadel stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

30.08.2003
kdo variometr využije

Variometr využijí piloti, kteří létají opravdu vysoko - tedy piloti velkých větroňů. Stoupání či klesání modelu ve výškách 0 až cca 200 m je dobře rozeznatelné okem. To se bez variometru obejdete. Ve výškách kolem 400 m však už odhad nefunguje a variometr je dobrá pomůcka.

Variometr sleduje změny výšky v čase - stoupání/klesání. Informaci o velikosti stoupání nebo klesání indikuje dolů pilotovi (zpravidla párem vysílač-přijímač na frekvenci 433 MHz nebo 443 MHz) pískáním stejně jako vario ve skutečném větroni. Základní přehled je na stránce Variometry pro modely větroňů - přehled.

Kompenzace totální energie stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

25.12.2009

Variometr s kompenzací celkové energie kompenzuje svůj údaj podle změny rychlosti letu. Dovede tak odfiltrovat stoupání nebo klesání vzniklé přitažením nebo potlačením. V hantýrce se tomu říká "kniplová termika".

image

Na grafu je "kniplová termika" zobrazena přerušovanou oranžovou čarou. Letadlo letící vyšší rychlostí převede pilot přitažením do stoupání. Přebytek rychlosti se začne proměňovat ve výšku. Vario bude ukazovat stoupání podobně jako při průletu stoupavým proudem.

Správně kompenzované vario bude ukazovat hodnotu přibližně odpovídající rychlostní poláře letadla tak, jak to znázorňuje plná modrá čára. Indikované klesání se bude zmenšovat tak, jak klesá rychlost letu.

Většinou se realizuje kompenzace speciální sondou pro odběr tlaku okolního vzduchu. Používá se venturiho trubice, ve které tlak klesá s rostoucí rychlostí. Letíme-li na rychlosti a uvedeme větroň přitažením do stoupání, vario bez kompenzace bude indikovat stoupák. Vario s kompenzací bude dál ukazovat klesání, odpovídající rychlosti letu větroně (odpovídající jeho klouzavosti, rychlostní poláře větroně). Proč?

Rychlost větroně bude ve stoupání klesat. Klesá sice tlak okolního vzduchu, ale zároveň stoupá tlak ve venturiho trubici, protože klesá rychlost větroně. Klesání tlaku okolního vzduchu je tak vyrušeno stoupáním tlaku v sondě, která tlak z okolního vzduchu odebírá.

Vario do modelu trochu jinak stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

30.04.2005

V květnovém čísle RC revue (5/2005) popisuje Tomáš Fiala systém, který v Lipencích používají ve svých větroních.

Nepoužívají varia vyráběná speciálně do modelů, ale varia používaná padáčkáři. Pískání varia přenáší dolů levnou ručkou (malá vysílačka). Mimo jiné slyší i zvuk proudícího vzduchu a mají tak informaci o rychlosti letu.

Přijímače PMR/LPD stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

03.10.2004

Tyto přijímače nebo vysílačky se používají pro příjem akustického signálu z online přístrojů v modelech. Například variometrů.

Rádia pracují v pásmu PMR a/nebo LPD:
  PMR - 446.00625-446.09375 Mhz
  LPD - 433.075-434.775 Mhz

Viz:
CB radio - Katalog PMR radiostanic
Sysala - PMR Intek MT 4000L + BNC anténa

Jiné možnosti stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

17.06.2007

Mimo modelářských variometrů můžete využít i jiná zařízení.

Můžete použít nějaký telemetrický systém, který umí zpracovat údaje o výšce jako variometr.

(zveřejněno v rubrice Modely letadel | Elektronika)