image

Pravidla RCEN stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

22.11.2007

RCEN je národní soutěžní kategorie pro větroně poháněné elektromotorem.

Zdroj: SMČR - Svaz modelářů České republiky

Model:
plocha max.150 dm2
hmotnost max.5 kg
plošné zatížení12 - 75 g/dm2
motorbez omezení
napájení elektromotorubez omezení
Soutěžní let:
Modely se startují hodem rukou. Měřená doba letu - maximum: 360 sekund. Pracovní doba 10 minut.
Hodnocení:
1 bod za 1 sekundu kluzu, -3 body za každou sekundu letu přes maximum, + body za přistání co nejblíže osy přistávacího pásu - max. 30 bodů.