image

FMC stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

24.06.2005
image
zdroj: www.b737.org.uk
FMC - Flight Management Computer je zjednodušeně řečeno navigační počítač. Piloti do něj před letem zadají trasu letu. FMC potom tyto údaje porovnává se skutečnou trasou letu a navigační informace předává pilotům několika různými formami. Umí i sám let řídit.

FMC je součástí FMS - Flight Management System. Je jeho řídící jednotkou. (Starší typy se nazývaly PDCS - Performance Data Computer System) To co je z něho vidět je CDU - Control Display Unit


Výstupy pro piloty generuje na obrazovce CDU a na displeji EHSI.

Sleduje údaje ze senzorů letadla (rychlost, výška, zeměpisná poloha) a na základě údajů zadaných ve své databázi (zadaná letová cesta, náklad, letové trasy, polohy letiš, technické parametry letadla atp.) řídí let letadla prostřednictvím autopilota nebo napovídá pilotům prostřednictvím Flight Director.

Zeměpisnou polohu získává FMC od GPS, od radionavigačních přístrojů a od IRS.

Když je autopilot v režim LNAV, vede letadlo po letové cestě podle v FMC zadané letové cesty. Když je autopilot v režim VNAV, optimalizuje stoupání/klesání tak aby vyhovovalo některému ze zadaných požadavků (ekonomie, rychlost).

Doporučení: Je dobré si pracně do FMC zadaný let uložit (volba SAVE). Stačí srážka s jiným letadlem při rolování a je třeba nejen oživit letadlo, ale i nacvakat tra do FMC znovu. Když je uložená, stačí ji jen navolit.

Údržba stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

24.06.2005

Po instalaci Boeing 737-800/900 PMDG zjistíte, že FMC nezná spoustu navigačních bodů a tras v ČR. Aby jste nemuseli tyto chybějící body a trasy ručně do FMC vkládat, musíte si aktualizovat databázi FMC.

Aktuální databázi je možné získat na webu Navdata. Je třeba provést dva kroky:

  • nahrání databáze letiš a navigačních bodů
  • nahrání SIDů a STARů

Databáze se nahraje volbami: menu AIRACs, addon product: 767PIC - PMDG737NG, časově poslední verzi nebo veri vhodnou pro společné létání - např. PIC-PMDG_0506.zip. Archiv obsahuje spustitelný EXE, který do adresáře simulátoru nahraje vše potřebné.

SIDy a STARy nahrajete v menu SID/STAR. Opět vyberte typ PMDG 737NG. Najděte podle ICAO kódu letiště (třeba LKTB, Brno Tuřany) a stáhněte ho k sobě. Je to TXT soubor, který se umístí do adresáře FSky ..PMDGSIDSTARS (z FS ani nemusíte vyskakovat). Je také možné nahrát všechny SID/STARy najednou volbou All in one.

Verze databáze se zobrazuje v INIT obrazovce FMC. Po instalaci nové verze databáze lze zadat všechny tratě, které vidíš v papírovém AIPu. Předtím jich FMC znal desetinu.

Tato údržbu by měla být prováděna vždy, když se v reálném světě něco změní.

Ovládání stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

02.07.2005

Your explorer must support SVG format. V˜ prohl˜e˜ mus˜ podporovat prohl˜en˜ SVG grafiky.
Klávesnice počítače stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
02.07.2005

Písmena a číslice lze do FMC zadávat nejen vyukáváním myší na klávesnici CDU. Když kliknete myší na pásek na pravé straně klávesnice (v obrázku označen 1), mužete zadávat písmena a číslice z klávesnice počítače.

Opětovným kliknutím myší na pásek (1), se tato funkce vypne.

Práce s FMC stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

24.06.2005

Uvádím zde postupy, které jsem potřeboval v začátcích nejvíce.

Uložení letového plánu stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
24.06.2005

Letové plány zadané do FMC lze pro pozdější použití uložit volbou SAVE.

Provede se to po stisku tlačítka RTE volnou SAVE (zadáte název letového plánu a zvolíte SAVE). Volba je k dispozici až poté, co letový plán aktivujete (volba ACTIVATE a stisk tlačítka EXEC).

Vyvolání letového plánu stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
24.06.2005

Letové plány uložené v paměti FMC lze pro pozdější použití vyvolat volbou CO ROUTE.

Volba je dostupná na první stránce RTE (Stisk tlačítka RTE).

Odstranění ROUTE DISCONTINUITY z letového plánu  stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
24.06.2005

Při skládání letového plánu v FMC z jednotlivých úseků letových cest občas úseky letu na sebe nenavazují. Na stránkách LEGS nebo RTE je tato situace indikována ROUTE DISCONTINUITY.

Volba je dostupná na první stránce RTE (Stisk tlačítka RTE).

Co je dobré vědět stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
24.06.2005

Při práci s FMC je dobré vědět jak se FMC a celý systém, chová a co všechno můžetre využít.

Prohlížení letového plánu stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
24.06.2005

Letový plán zadaný do FMC je možné prohlížet na pravém displeji.

Displej musí být v režimu PLN a FMC musí být přepnutý tlačítkem LEGS. Potom když chodíte po stránkách RTE LEGS klávesami NEXT PAGE nebo PREV PAGE, zobrazuje displej příslušnou část trasy.

Klávesy stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
26.06.2005

MENU stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
27.06.2005

Tlačítko MENU vyvolává hlavní menu.

Z hlavního menu jsou přístupné stránky programování FMC a systém ACARS.

HOLD stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
26.06.2005

Tlačítko HOLD vyvolává trasu vyčkávacího obrazce.

Vyvolanou trasu je nutné aktivovat stiskem tlačítka EXEC. Až potom je možné zvolit mód autopilota LNAV.

EXEC stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
26.06.2005

Tlačítko EXEC potvrzuje volbu, nastavení nebo změnu nastavení FMC.

To, že je třeba změny v nastavení FMC potvrdit tlačítkem EXEC je indikováno rozvícením kontrolky v tomto tlačítku.

Stránky stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
27.06.2005

POS INIT stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
27.06.2005

Zde se zadá poloha letadla. Podle této zadané polohy se inicializují IRS.

Zadává se:
REF AIRPORT ICAO kód letiště, na kterém letadlo stojí
GATE číslo stání, na kterém letadlo parkuje.

Souřadnice letadla v prvním řádku se shodují se souřadnicemi stání. Tímto krokem se inicializují inerční snímače, které poskytují palubnímu počítači informace o poloze letadla.

Poznámka: Je třeba mít v pořádku databázi letiš. Databáze musí zadávané stání znát. Viz Číslo GATE při inicializaci POS INIT.

PERF INIT stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
04.07.2005

Zadává se:
GW/CRZ CG hmotnost
FUEL hmotnost
ZFW Zero Fuel Weight -
RESERVES záloha paliva
COST INDEX

U GW/CRZ CG stačí pro vyplnění stisk tlačítka vedle. Simulátor sám hodnotu doplní. V reálu ji posádka dostane vypočtenou podle naloženého nákladu. Simulátor vyplní i ZFW.

Do RESERVES se zadá záloha paliva potřebná pro let na záložní letiště, pro obkétávání bouřek a podobně.

TAKEOFF REF stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
04.07.2005

Zadává se:
FLAPS poloha klapek při startu - zpravidla 5
V1 rychlost
Vr rychlost
V2 rychlost

Rychlosti V1, Vr a V2 lze zadat pouhým stiskem tlačítka vedle příslušné rychlosti. FMC sám rychlostii vypočítá.

Aby výpočet fungoval, musí býr zadány hodnoty na stránce PERF INIT.

Otázky stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

24.06.2005

Při studiu FMC (a tedy vlastně FMS - Flight Management System) mě napadaly různé otázky, na které jsem nenacházel odpověď. Možná napadly i vás.

Aktivace letového plánu během letu stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
03.07.2005

Letím let a přistání se mi nezdaří. Odlétám od letiště po trase "missed approach". FMC zahlásí "END OF FLIGHT". Chci aktivovat znovu můj uložený letový pplán, abych mohl podle něj znova letět přiblížení na přistání. Ale nejde mi to. Svůj původní letový plán na displeji vidím, ale je neaktivní (čarkovanou čarou). Mohu ho využít jen jako pomůcku k navigaci, ale nejde podle něj letět v LNAV modu. Jak ho aktivovat?

image
Číslo GATE při inicializaci POS INIT stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
26.06.2005

Inicializuji FMC a mám zadat číslo stání na LKPR. Stojím na stání 5, ale a zadám 5, 5A (PIER A) nebo A5, nic z toho se FMC nelíbí.

Vybrané zkratky a pojmy  stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

03.07.2005

A

ACARS ACARS - Aircraft Communications Addressing and Reporting System. ACARS je digitální přenos dat vyvinutý speciálně pro letecký průmysl. Sí pozemních rádiových stanic zajistí v reálném čase komunikaci letadla s leteckou společností, řídícím střediskem ap. prakticky kdekoliv na světě.

Systém předává: identifikační označení letounu, typ letounu, název letecké společnosti, číslo letu, identifikační označení, polohu, výšku, teplotu, počasí, palivo, předpokládanou dobu příletu atd.

A C E F H I M P S T

C

CDU Control Display Unit. Je to klávesnice a obrazovka FMC.
A C E F H I M P S T

E

EHSI Electronic Horizontal Situation Indicator
A C E F H I M P S T

F

FMS Flight Management System. Obsahuje: FMC, autopilota a flight director, autothrottle a IRSy . Více viz např. FMS u B737 PMDG.
A C E F H I M P S T

H

HSI Horizontal Situation Indicator
A C E F H I M P S T

I

IRS Dávají FMC informaci o poloze letadla. Před letem se inicializují podle známé polohy letadla. Podle pohybu letadla v prostoru jsou schopny určit jeho zeměpisnou polohu.
A C E F H I M P S T

M

MCP Mode Control Panel. Ovládací panel autopilota. Viz například Autopilot.
A C E F H I M P S T

P

PFD Primary Flight Display. Viz například PFD - Primary Flight Display.
A C E F H I M P S T

S

SID Standart Instrument Departure. Standardní přístrojová odletová tra. Je to tra, po které letí letadlo po vzletu k prvnimu traovému bodu. Více viz SID.
STAR Standart Instrument Arrival Route. Standardní přístrojová příletová tra. Je to tra, po které letadlo letí z posledního bodu tratě do bodu IAF, kde začíná přistrojové přiblížení. Viz STAR, Čtení map.
A C E F H I M P S T

T

T/C Top of Climbing. Konec stoupání. Značka objevující se na trati v místě, kde by mělo být ukončeno stoupání do zvolené letové hladiny.
T/D Top of Descent. Začátek klesání. Značka objevující se na trati v místě, kde by mělo být zahájeno klesání.

Poznámka: Pokud se vám nezobrazují některé obrázky na této stránce, nepoužíváte pravděpodobně prohlížeč s podporou SVG grafiky. Pro řešení tohoto problému se prosím podívejte na stránku Nezobrazují se mi obrázky SVG.

(zveřejněno v rubrice Virtuální létání | Boeing 737 PMDG)