image

Autopilot stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

25.06.2005

Autopilot je součástí FMS - Flight Management System. Autopilot se skládá z: Mode Control Panel, FCC - Flight Control Computer, Pitch Control Computer a Roll Computer.

To co z autopilota vidíme na palubní desce je jeho ovládací panel MCP.

image

Course stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

03.07.2005

Speed stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

04.07.2005

VERT SPD stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

04.07.2005

Volba rychlosti stoupání nebo klesání.

Do cca 1700 nebude B737 při klesání zrychlovat.

A/T - autothrottle stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

25.06.2005

Automat tahu. Je-li aktivovaný, ovládá si autopilot plynové páky sám.

TO/GA stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

06.01.2012

TO/GA je tlačítko v sektoru plynových pák. Nastaví automaticky režim motorů pro vzlet (TO - Take Off) nebo pro stoupání při přerušeném přiblížení na přistání (GO - Go Around).

image

V simulátoru je pro zjednodušení ovládání možné kliknout na šroubek v levém horním rohu panelu autopilota nebo ve verzi pro FSX do prázdného místa v levém dolním rohu panelu autopilota.

image

image

Musí být aktivovaný automat tahu (A/T - autothrottle). Tlačítko TO/GA funguje i v defaultním Boeingu.

Ovládání motorů dopravního letadla je sofistikovanější než šlapání na plyn v automobilu. Automatika regulace moderního proudového motoru je schopna zvládat i prudké změny režimů způsobené pilotem pohybem plynových pák, ale ovládání motorů musí respektovat i požadavky na ekonomii provozu letadla. Tlačítko TO/GA umožňuje zautomatizovat a optimalizovat chod motorů s ohledem na bezpečný vzlet, dodržení správných provozních parametrů motorů a nízkou spotřebu motorů a zjednodušit tak práci pilotů.

Aby bylo možné motory takto ovládat, musí se někde zadat, z jakého letiště letadlo bude vzlétat, za jakého počasí, jak bude muset letadlo po odlepení stoupat a jak moc má být chod motoru úsporný. Tím místem je FMS - Flight Management System, do kterého se vše zadává přes FMC.

Podmínky pro vzlet s použitím TO/GA (PMDG NGX) jsou:
- zadané parametry letu v FMC (použitá dráha a trasa odletu, naložení letadla cestujícími a palivem, zvolená ekonomie letu, ...)
- zapnutý Flight Director před oběma piloty
- zapnutý A/T - autothrottle

Vzlet se provede tak, že se motory pomalým přesunutím plynových pák nechají rozběhnout na cca 40% otáček N1. Pilot kontroluje hodnoty motorových přístrojů. Po ustálení otáček obou motorů se stiskem TO/GA zahájí vzlet.

Na PFD se nastaví čáry Flight directoru, vodorovná ukazuje do rychlosti 84KIAS 10 stupňů pod horizont, pak se přestaví na 15 stupňů nad horizont a po odlepení drží podélný sklon tak, aby se dosáhlo rychlostí V2+15.

Pozor. Při manévru GO AROUND se vytažené brzdy Speedbrake nezasunou!

GO AROUND podle FMC  stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

25.06.2005

Aby autopilot řídil i při GO AROUND podle v FMC zadané procedury, musí být před stiskem TO/GA aktivované oba kanály autopilota CMD A i CMD B.

Je-li aktivován jen jeden kanál, po stisku TO/GA se autopilot vypne.

VNAV stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

03.07.2005

Režim VNAV

Vypadne, když chce FMS - Flight Management System zahájit klesání podle letového plánu, ale na autopilotu je nastavena větší výška.

LOC stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

04.07.2005

Režim LOC

Vede letadlo po naváděcím paprsku ILS. Koriguje pouze horizontální odchylku.

APP stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

04.07.2005

Režim APP

Vede letadlo po naváděcím paprsku ILS.

Režimy stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

06.07.2005

Autopilot může pracovat v několika různých režimech. Režimy autopilota se volí tlačítky na panelu autopilota (MCP) nebo se autopilot přepne sám v reakci na vnější okolnosti.

To, že autopilot řídí letadlo, indikuje na displeji PFD nápisem CMD. Aktivní režimy autopilota jsou indikovány také na displeji PFD různými nápisy.


image více ...

Chování autopilota stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

25.06.2005

Přechod do režimu CWS R  stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

06.07.2005

Autolilot letící v režimu CMD, udržující výšku () a kurs (HD...)

Podle rádců je to příliš velkou výškou, na které pilot přistávací manévr zahájil. Simulátor se takto chová, ale i když jsem zapínal APP až pod doporučovanou výškou 1500 nad prahem dráhy, tak stejně chvíli indikoval SINGLE CH. Ale potom naskočí CMD a sedne jako do peřin.

Přechod do režimu CWS P stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

06.07.2005

Autolilot letící v režimu CMD, udržující výšku () a kurs (HD...)

Podle rádců je to příliš velkou výškou, na které pilot přistávací manévr zahájil. Simulátor se takto chová, ale i když jsem zapínal APP až pod doporučovanou výškou 1500 nad prahem dráhy, tak stejně chvíli indikoval SINGLE CH. Ale potom naskočí CMD a sedne jako do peřin.

Vypínání  stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

06.07.2005

Na Periskopu bylo popsáno chování autopilota během automatického přistání, které se mi děje taky:

ILS přiblížení na rwy 28 - LKTB. Výška 4000 ft, DME BNO cca 15NM. Aktivuji APP a CMD B. Všechno jede v poho až najednou naskočí SINGLE CH a tlačítko APP zhasne. Ale všechno jede dál bez problémů, letadlo chytí LC i G/S, klesá klesá a tak 3NM od prahu dráhy zhasne SINGLE CH, objeví se CMD a jede to zase v poho.

Podle rádců je to příliš velkou výškou, na které pilot přistávací manévr zahájil. Simulátor se takto chová, ale i když jsem zapínal APP až pod doporučovanou výškou 1500 nad prahem dráhy, tak stejně chvíli indikoval SINGLE CH. Ale potom naskočí CMD a sedne jako do peřin.