Mapy pro přílet k letišti stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

29.06.2005

Letadlo před letištěm opustí letovou cestu a naváže na některou z příletových tratí STAR. Po ní letí až do bodu IAF, kde naváže na trať přístrojového přiblížení, která jej dovede až na práh dráhy.

Příletových tratí k letišti bývá více pro různé směry, odkud se k letišti přilétá a pro jednotlivé dráhy, které na letišti jsou.

Přílet po příletové trati STAR a příblížení ILS  stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

29.06.2005

Podívejme se na mapu pardubického letiště STAR PARDUBICE RWY27 (LKPD AD 2-35) a INSTRUMENT APROACH CHART PARDUBICE ILS/DME RWY27 (LKPD AD 2-37-5) na přílet po VLM 2P přes VOR VLAŠIM a přistání na dráhu 27. Letíme příblížení pro Boeing 737 - CAT C,D.

Přílet k letišti a přiblížení na přistání má několik fází:

  • přílet po některé z tratí STAR do některého bodu IAF
  • let z bodu IAF do bodu FAF
  • připadně let ve vyčkávacím obrazci a potom let do bodu FAF
  • let z bodu FAF po paprsku ILS přes dálnou a bližnou (marker)
  • přistání
  • opakování přistání při nezdařené přistání (missed approach, go around) letem do bodu IAF

Podívejme se na naše mapy:

bod 1 - VOR VLAŠIM, NAV1 naladěn na 114.3 MHz a course nastaveno na 55 - let pro radiále R-055 VLM 24.43 mil. ADF naladěno na maják NDB PRVEK 432 kHz. Letí se přímo na maják.

bod 2 - přelet PRVEK. Dále kurzem 58. NAV1 přeladěn na DME PK 109.35 MHz. Course nastaveno na kurs dráhy 271.

bod 3 - ve vzdálenosti 9.87 mil od DME PK (vzdálenost ukazuje pro NAV1 primary display) zahájení procedurální zatáčky doprava do kurzu 271. Na konci zatáčky ukazuje NAV1 a ADF stejným směrem. Dále kurzem 271.

bod 4 - přelet bodu FAF 6.99 mil před NDB PK. Dále kurzem 271.

Sestup po ose ILS až k prahu dráhy.

Přistání

STAR - standardní příletová trať  stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

20.04.2005

Standart Instrument Arrival Route. Standardní přístrojová příletová trať. Je to trať, po které letadlo letí z posledního bodu tratě do bodu IAF, kde začíná přistrojové přiblížení.

Instrument Aproach Chart - přístrojové přiblížení na přistání  stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

26.07.2005

Na trati přiblížení na přistání letí letadlo od bodu IAF (Initial Approach Fix. Bod, kde končí příletová trať k letišti a začíná přiblížení na přistání.) do bodu IF (). Na tomto úseku se dostane do osy dráhy.

V úseku IF () FAF (Final Approach Fix - bod konečného přiblížení. Od tohoto bodu trať klesá až k prahu dráhy.) se vytrácí rychlost a letadlo se dostává do přistávací konfigurace.

Od bodu FAF (Final Approach Fix - bod konečného přiblížení. Od tohoto bodu trať klesá až k prahu dráhy.) letí letadlo konstantní rychlostí v přistávací konfiguraci a klesá k prahu dráhy.

ILS-DME stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

01.01.2018

Označení dráhy/přiblížení na dráhu.

Pro přiblížení na takto označenou dráhu je třeba přijímač ILS a měřič vzdálenosti DME na palubě.

CAT I Pravidla pro letecký provoz za podmínek nízké dohlednosti. Pro let podle těchto pravidel musí být dráhová dohlednost minimálně 600 m.image více ....
CAT II Pravidla pro letecký provoz za podmínek nízké dohlednosti. Pro let podle těchto pravidel musí být dráhová dohlednost minimálně 350 m. Výška rozhodnutí od 60m (200 ft) do 30m (100 ft). image více ....
CAT III Pravidla pro letecký provoz za podmínek nízké dohlednosti. Pro let podle těchto pravidel musí být dráhová dohlednost minimálně 200 m. Výška rozhodnutí od 30m (100 ft) do 15m (50 ft). image více ....
CAT III A Pravidla pro letecký provoz za podmínek nízké dohlednosti. Pro přistání podle přístrojů musí být dráhová dohlednost minimálně 200 m (656 ft). Výška rozhodnutí 30m (100 ft). image více ....
CAT III B Pravidla pro letecký provoz za podmínek nízké dohlednosti. Pro přistání podle přístrojů musí být dráhová dohlednost minimálně 75 m (246 ft). Výška rozhodnutí je 15m (50 ft). image více ....
DME Distance Measuring Equipment - měřič vzdálenosti.image více ....
FAF Final Approach Fix - bod konečného přiblížení. Od tohoto bodu trať klesá až k prahu dráhy.image více ....
IAF Initial Approach Fix. Bod, kde končí příletová trať k letišti a začíná přiblížení na přistání.image více ....
ILS Přesný přibližovací maják. Viz také PRECISION. Přístroj v letadle ukazuje při sestupu odchylky od sestupového paprsku v horizontálním i vertikálním směru. Na mapě se pozná tak, že jsou u dráhy dva majáky se stejnou frekvencí. Jeden označený LLZ a druhý DME.image více ....
LLZ Lokalizér (localizer) - kurzový maják ILS.image více ....
MAPt Missed Approach Point - bod zahájení postupu nezdařenéhp přiblížení.image více ....
OCA Obstacle clearance altitude. Bezpečná nadmořská výška nad překážkami.image více ....
OCH Obstacle clearance height. Bezpečná výška nad překážkami.image více ....
Minima stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
24.07.2005

Minima letiště lze zjistit na mapě letiště. Například mapa INSTRUMENT APROACH CHART PRAHA/Ruzyně ILS RWY24 (LKPR AD 2-37-3)

Minima jsou uvedena v tabulce v levém dolním rohu mapy.

Jsou uvedena pro každou dráhu zvlášť, a nemusí být stejná pro všechny dráhy na letišti. Dokonce na jedné dráze se mohou lišit podle směru přistání. Závisí to totiž na vybavení té které dráhy.

!embed showsvg error: not found!

Podívejme se tedy do levého dolního rohu mapy:

Tabulka je nadepsaná OCA/OCH. Jsou v ní uvedeny výšky rozhodnutí pro letadla vybavená a letící podle pravidel pro přiblížení CAT I, CAT II nebo přistávají pouze na kurzový maják LLZ. Před lomítkem je nadmořská výška, za lomítkem je výška nad letištěm. Hodnoty jsou uvedeny ve stopách i v metrech. A, B, C, D jsou kategorie letadel.

Vysvětlivky:
Obstacle clearance altitude. Bezpečná nadmořská výška nad překážkami.
Obstacle clearance height. Bezpečná výška nad překážkami.
Pravidla pro letecký provoz za podmínek nízké dohlednosti. Pro let podle těchto pravidel musí být dráhová dohlednost minimálně 600 m.
Pravidla pro letecký provoz za podmínek nízké dohlednosti. Pro let podle těchto pravidel musí být dráhová dohlednost minimálně 350 m. Výška rozhodnutí od 60m (200 ft) do 30m (100 ft). Pravidla pro letecký provoz za podmínek nízké dohlednosti. Pro let podle těchto pravidel musí být dráhová dohlednost minimálně 200 m. Výška rozhodnutí od 30m (100 ft) do 15m (50 ft).
Lokalizér (localizer) - kurzový maják ILS.

Kategorie letadel stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
24.07.2015

Na mapách ILS-DME jsou u tratí nebo v tabulce minim uvedeny kategorie letadel A, B, C a D. Co to znamená? Je to rozdělení letadel do kategorií podle rychlosti na přiblížení:

A< 90 kt
B91 - 120 kt
C121 - 140 kt
D141 - 165 kt
E> 166 kt