image

Nastavení stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

05.04.2021

Na tomto letadle jsem si ověřil:

 • provoz systému s flight controllerem
 • záchránu letadla, pokud přijdu o obraz v brýlích - autonomní let RTH - návrat nad místo vzletu v definované výšce
 • létání s FPV brýlemi DJI FPV
 • OSD: vzdálenost od místa vzletu, směr domů, zbývající kapacita akumulátoru, aktuálně odebíraný proud, výška, rychlost
 • práci s telemetrií na displeji vysílače
 • zpracování záznamu letu - logu z vysílače
 • zpracování logu z flight controlleru
 • ovládání kamery z vysílače: natáčení kamery do stran
 • zpracování videozáznamu uloženého v air unit DJI FPV
 • zpracování videozáznamu uloženého v brýlých DJI FPV, vložení titulků s telemetrií

Použité komponenty:

 • flight controller Matek F765 Wing
 • GPS modul Beitian BN-880Q GPS
 • přijímač FrSky R9 Stab OTA
 • vysílačový modul FrSky R9M

Propojení komponent:

 • FC S1 - regulátor levého motoru (u regulátoru odpojit prostřední červený kablík +5V)
 • FC S2 - regulátor pravého motoru (u regulátoru odpojit prostřední červený kablík +5V)
 • FC S3 - servo výškovky
 • FC S4 - servo směrovky
 • FC S5 - servo levého křidélka
 • FC S6 - servo pravého křidélka
 • FC S7 - servo otáčení kamery
 • FC RX6 – přijímač signál SBUS
 • FC 4V5 - přijímač 5V SBUS
 • FC G - přijímač Gnd SBUS
 • FC TX4 - přijímač signál Smart Port
 • <nepřipojeno> - přijímač 5V Smart Port
 • <nepřipojeno> - přijímač Gnd Smart Port
 • FC 4V5 - GPS 5V
 • FC G - GPS G
 • FC TX2 - GPS RX
 • FC RX2 - GPS TX
 • FC DA1 - GPS DA
 • FC CL1 - GPS CL
 • FC G - DJI FPV air unit Power GND - černý
 • FC 9V - DJI FPV air unit Power - červený
 • FC TX8 - DJI FPV air unit Uart RX - bílý
 • FC RX8 - DJI FPV air unit Uart TX - šedý
 • <nepřipojeno> - DJI FPV air unit Signal GND - hnědý
 • <nepřipojeno> - DJI FPV air unit DJI HDL - žlutý

CLI

:

Kopie výpisu z okna CLI na příkaz diff, který vypíše všechna nastavení rozdílná od default nastavení.

# diff

# version
# INAV/MATEKF765 2.5.2 Aug 4 2020 / 10:30:32 (faaedc7cb)
# GCC-9.2.1 20191025 (release) [ARM/arm-9-branch revision 277599]

# start the command batch
batch start

# resources

# mixer

mmix reset

mmix 0 1.000 0.000 0.000 0.000
mmix 1 1.000 0.000 0.000 0.000

# servo mix
smix reset

smix 0 4 0 100 0 -1
smix 1 5 0 100 0 -1
smix 2 3 4 30 0 -1
smix 3 2 1 100 0 -1
smix 4 6 6 100 0 -1

# servo
servo 3 946 2000 1408 -100
servo 4 1000 2000 1489 100
servo 5 1000 2000 1448 100
servo 6 750 2231 1450 125

# logic

# gvar

# gf

# feature
feature -TX_PROF_SEL
feature -OSD
feature MOTOR_STOP
feature SOFTSERIAL
feature GPS
feature PWM_OUTPUT_ENABLE

# beeper

# map

# serial
serial 0 0 115200 115200 0 115200
serial 1 2 115200 38400 0 115200
serial 3 32 115200 115200 57600 115200
serial 7 2097152 115200 115200 0 115200

# led

# color

# mode_color

# aux
aux 0 0 0 900 1200
aux 1 1 1 1500 1975
aux 2 2 1 1175 1450
aux 3 3 2 1300 1700
aux 4 11 2 1725 2100
aux 5 10 3 1850 2100
aux 6 28 3 1300 1700
aux 7 12 1 900 1200
aux 8 37 1 1825 1975

# adjrange

# rxrange

# temp_sensor

# wp
#wp 0 invalid

# osd_layout
osd_layout 0 0 25 4 V
osd_layout 0 3 8 6 H
osd_layout 0 4 8 6 H
osd_layout 0 6 23 12 V
osd_layout 0 9 1 2 H
osd_layout 0 11 3 10 V
osd_layout 0 12 2 11 V
osd_layout 0 13 18 9 V
osd_layout 0 14 3 4 V
osd_layout 0 15 18 11 V
osd_layout 0 22 15 7 V
osd_layout 0 23 8 11 V
osd_layout 0 24 13 4 V
osd_layout 0 25 23 5 V
osd_layout 0 26 18 10 V
osd_layout 0 30 2 3 V
osd_layout 0 34 11 4 H
osd_layout 0 37 2 12 V
osd_layout 0 38 8 10 V
osd_layout 0 41 8 12 V
osd_layout 0 46 2 8 V
osd_layout 0 86 12 14 V
osd_layout 0 105 8 9 V

# master
set gyro_hardware_lpf = 256HZ
set gyro_lpf_hz = 35
set acc_hardware = MPU6000
set acczero_x = 92
set acczero_y = -12
set acczero_z = -240
set accgain_x = 4060
set accgain_y = 4090
set accgain_z = 4007
set mag_hardware = NONE
set magzero_x = -135
set magzero_y = -81
set magzero_z = 240
set align_mag_roll = 300
set align_mag_pitch = 1800
set align_mag_yaw = 900
set baro_hardware = BMP280
set pitot_hardware = NONE
set blackbox_rate_num = 7
set blackbox_rate_denom = 8
set failsafe_delay = 0
set failsafe_procedure = RTH
set align_board_roll = -41
set align_board_pitch = 44
set platform_type = AIRPLANE
set model_preview_type = 14
set small_angle = 180
set applied_defaults = 3
set gps_sbas_mode = AUTO
set nav_wp_radius = 3000
set nav_landing_speed = 100
set nav_land_slowdown_minalt = 300
set nav_land_slowdown_maxalt = 1000
set nav_rth_tail_first = ON
set nav_rth_allow_landing = FS_ONLY
set nav_rth_alt_mode = AT_LEAST_LINEAR_DESCENT
set nav_rth_altitude = 5000
set nav_rth_home_altitude = 3000
set nav_fw_cruise_thr = 1350
set nav_fw_min_thr = 1100
set nav_fw_climb_angle = 15
set nav_fw_launch_motor_delay = 200
set telemetry_switch = ON
set smartport_fuel_unit = PERCENT
set osd_left_sidebar_scroll = GROUND_SPEED
set osd_right_sidebar_scroll = ALTITUDE
set osd_sidebar_scroll_arrows = ON
set i2c_speed = 800KHZ

# profile
profile 1

set fw_i_pitch = 12
set fw_i_roll = 9
set max_angle_inclination_rll = 400
set yaw_lpf_hz = 30
set tpa_rate = 25
set rc_expo = 40
set rc_yaw_expo = 70
set roll_rate = 30
set pitch_rate = 12

# battery_profile
battery_profile 1

set bat_cells = 3
set battery_capacity = 2202
set battery_capacity_warning = 660
set battery_capacity_critical = 440

# end the command batch
batch end


zpátky na: Údržba │ dál: Nastavení INAV


přehled kapitol:

 1. Twin Star
 2. Zadání
 3. Stavba
 4. Křídlo
 5. FPV
 6. Oživení flight controlleru
 7. Zálet
 8. Povrchová úprava
 9. Li-Ion
 10. Twin Star jako nosič GoPro MAX
 11. GoPro MAX na centroplánu
 12. Kamera Insta 360 GO 2
 13. Kamera GoPro Hero 10 Black
 14. Létání s Twin Starem
 15. Údržba
 16. Nastavení
 17. Nastavení INAV
 18. Parametry

(zveřejněno v rubrice Modely letadel | Co dělám? | S čím létám | Twin Star)