image

Seřizování spalovacího motoru stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

01.01.2004

Seřídit spalovací motor není nic složitého. Chce to jen mít motor správně instalovaný a mít v pořádku palivo.

Zkušenosti nabyté seřizováním modelářských spalovacích motorů můžete uplatnit i u jiných motorů. Princip je stále stejný. Sám jsem si to vyzkoušel, když jsem k údivu všech okolo nastavil rozhašený karburátor ruční motorové pily.

Viz také Karburátory, Ovládání karburátoru.

Seřízení motoru stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

22.07.2006

Zde se dozvíte jak seřídit již zaběhnutý spalovací motor tak, aby dával dostatečný výkon pro let vašeho modelu a jeho chod byl spolehlivý.

Pokud je váš motor úplně nový, je třeba ho nejdříve zabíhat. Pro záběh platí něco trochu jiného. Pro záběh pokračujte zde: Záběh nového motoru.

Seřízení motoru se provádí standardním postupem. To je postupem, který můžete uplatnit na motorech různých značek. Nemáte-li k vašemu modelu návod, nezoufejte. I bez doporučení výrobce jak moc máte otevřít jehly karburátoru dokážete váš motor naladit. To samozřejmě neznamená doporučení - Nečtěte návod. Pokud ho máte, tak si ho prostudujte.

Proč to sakra neběží?!

 • deformované vlákno svíčky
 • netěsnost v přívodu paliva
 • ucpané tlakování

V následujícím popisu jsou zmíněny pojmy difuzor, hlavní jehla, volnoběžná jehla. Jak je ale na motoru poznat? Podívejte se sem: Co je co na spalovacím motoru.

Nejdříve je samozřejmě nutné motor nastartovat - viz Startování motoru.

Teď už ale vlastní ladění motoru:

 • Motor naskočil a běží.
 • Sundejte žhavení
 • Přidávejte postupně plyn až do polohy plný plyn - největší díra v difuzoru.

  Pokud vám motor při přechodu do polohy plný plyn zhasíná, snažte se ho udržet v chodu trhaným pohybem plynu sem tam a postupným přidáváním ("vrgláním" plynovou pákou).

  Pokud vám motor při přidávání plynu i tak zhasne a vy nejste schopni překlenout pásmo středního plynu, přidávejte plyn s připojeným žhavením.

 • Následuje nastavení hlavní jehly. Nastavení volnoběžné jehly nás v tuto chvíli nezajímá. Nastavování hlavní jehly se provádí s plně otevřeným karburátorem - plný plyn, největší díra v difuzoru.
 • Po nastartování motoru bývá motor zpravidla nastaven jako "bohatý". Hlavní jehla je více otevřena než by měla. Motor neběží v nejvyšších otáčkách (laicky se to pozná tak, že neječí jako motory ostatních modelářů), má nepravidelný chod a hodně kouří. Přesvědčte se. Zkuste hlavní jehlu pomalu otvírat.
  • Pokud otáčky ještě více klesají za koktavého nepravidelného zvuku motoru a kouřivost se ještě zvětšuje je motor upravdu příliš bohatý. Pokračujte přivíráním jehly.
  • Pokud otáčky při otvírání hlavní jehly stoupají, motor byl příliš chudý - pokračujte otvíráním jehly
 • Při přivírání jehly se vám stane,že se motor náhle zastaví - jehla byla příliš přivřena, směs byla příliš chudá. Motor zhasl kvůli nedostatku paliva. Vtaťte jehlu zpět o tolik, kolik jste ji předtím přivřeli, stáhněte plyn, nasaďte žhavení a motor nastartujte. Když to uděláte hned, motor chytne i teplý. Dejte plný plyn a pokračujte v nastavování.
 • Najděte polohu jehly, kdy motor běží v nejvyšších otáčkách (poznáte to podle sluchu) a ani po půlminutovém chodu nezhasne.
 • Zveďnete model ze země a držte ho nosem 45 - 90 stupňů nosem nahoru. Motor musí stále spolehlivě běžet. Pokud v této poloze zhasíná, je chudý a je třeba hlavní jehlu o nějaký zoubek otevřít.
 • Skloňte model nosem cca 45 stupňů nosem k zemi. Motor musí stále spolehlivě běžet a neměnit otáčky. Pokud v této poloze klesají otáčky nebo je chod motoru nepravidelný, je bohatý a je třeba hlavní jehlu o nějaký zoubek přivřít.
 • Následuje nastavení volnoběžné jehly. Nastavování volnoběžné jehly se provádí s téměř zavřeným karburátorem - poloha volnoběh, nejmenší díra v difuzoru.
 • Motor by měl na volnoběh běžet mírně nepravidelně v dostatečně nízkých otáčkách. Polohu plynu pro volnoběh - velikost díry v difuzoru - musíte najít zkusmo.
 • Pokud motor na volnoběh běží pravidelně ale náhle bez výstrahy zhasne, je směs je příliš chudá. Mírně otevřete volnoběžnou jehlu.
 • Pokud motor na volnoběh běží nepravidelně s chrchláním až zhasne, je směs je příliš bohatá. Mírně přivřete volnoběžnou jehlu.
 • Zkuste přidávat plyn. Motor by měl plynule a bez velké prodlevy zvyšovat otáčky.
 • Pokud motor při přechodu do vyšších otáček běží nepravidelně a zakuckává se (někdy i zhasne), je směs příliš bohatá. Mírně přivřete volnoběžnou jehlu.
 • Pokud motor při přechodu do vyšších otáček náhle a rychle zhasíná, je směs chudá. Mírně otevřete volnoběžnou jehlu.
 • Až docílíte přechodu z volnoběhu do plného plynu aniž by vám motor zhasínal, vraťte se ke kontrole nastavení hlavní jehly.
 • Po změně nastavení hlavní jehly zkontrolujte nastavení volnoběhu a přechodů.

U nových motorů bývá někdy problém, že za žádných okolností neudržíte motor v chodu na plný plyn. Motor však spolehlivě běží na 3/4 plynu. Vydržte, motor se zaběhne a začne chodit i na plný plyn.

Pokud se vám motor nedaří naladit a motor se chová "divně", zkuste hledat příčiny jinde.

Příčinou mohou být různá vylepšení. Například dlouhá hadice na výfuku na odvod spalin. Pokud vám motor neběhá jak má, sundejte tyto věci a namontujte je až budete s motorem kamarádi.

Dalšími přičinami může být nevhodné uspořádání palivové soustavy, její netěsnost a podobně.

Uvedeným postupem budete schopni nastavit karburátor i u modelům tak vzdálených zařízení jako je motorová pila, sekačka trávy a podobně.

Často se stává, že motor na zemi dobře naladíte, ale ve vzduchu za letu je chudý. Pootevřete hlavní jehlu o nějaký zoubek.

Seřízení karburátoru se 3 jehlami stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
05.03.2008

Karburátory se třemi jehlami se seřizují podobně. Pracují totiž prakticky na stejném principu jako dvoujehlové.

Třetí jehla není jehla, ale je to ovládání protikusu, do kterého zajíždí volnoběžná jehla. Dá se tak nastavit poloha trysky v difuzoru.

Seřízení motoru se provádí standardním postupem jako u dvoujehlového karburátoru. Nejdříve hlavní jehlu a plný plyn, potom volnoběh a základ přechodu a nakone třetí "jehlou" doladíte přechod. Je třeba otáčet třetí jehlou a jehlou volnoběhu ve stejném smyslu a o stejný kus, abyste si nerozhodili nastavení volnoběhu.

Následuje nastavení hlavní jehly, volnoběhu a zase přechofové jehly až k ůpné dokonalisti. image

Seřízení motoru pro záběh stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

12.12.2004

Seřízení motoru pro záběh vyžaduje udržet motor v chodu a zajistit mu chod s velmi bohatou směsí - kvůli dobrému mazání a chlazení. Motor při záběhu běží s úplně otevřeným šoupátkem karburátoru - s největší dírou pro vstup vzduchu.

 • Motor naskočil a běží. Přidávejte postupně plyn a snažte se udržet motor v chodu následujícími zásahy do seřízení hlavní trysky (volnoběžná nás v tuto chvíli nezajímá). Zkuste jehlu pomalu otvírat. Otáčky:
  • klesají za koktavého zvuku motoru (přiliš bohatý)- pokračujte bodem "Přivírejte jehlu"
  • stoupají, motor byl příliš chudý - pokračujte bodem "Otvírejte jehlu"
 • Další seřizování dělejte a záběh motoru proveďte s plným plynem - tedy s úplně otevřeným vstupem vzduchu do motoru.
 • Otvírejte jehlu tak dlouho, dokud nedosáhnete maxima otáček a daší otvírání jehly vede ke snižování otáček a koktání motoru.
 • Přivírejte jehlu tak dlouho, dokud to vede ke zvyšování otáček.
 • Pokud motor běží už více než 15-20 vteřin, odpojte žhavení.
 • Jehlu ještě malinko otevřete až dosáhnete mírně nepravidelného chodu. Obohatíte tak malinko směs a motor se bude lépa mazat. Projeví se to větší kouřivostí motoru. V tomto režimu nechte motor běžet doporučovanou dobu pro záběh (15 minut?). Motor by si po celou dobu měl udržovat přibližně stejné otáčky. Pokud po minutě dvou najednou ztrácí otáčky až do zastavení, znamená to, že se zadírá. Nastartujte ho znovu a hlavní jehlu ještě trochu otevřete aby se motor ještě více mazal (motor běží na opravdu velmi bohatou směs - množství oleje opouštějícího výfuk je značné).
 • Záběh ukončete zavřením karburátoru pákou plynu a stažením trimu. Nechce-li motor zhasnout, ucpěte mu karburátor prstem.

Chování motoru a jeho příčiny stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

22.07.2006

Chcípne při volnoběhu stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

22.07.2006

Motor zhasne při běhu na volnoběh.

Chcípne po delším nepravidelném chodu  stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
22.07.2006

Motor na volnoběh běží nepravidelně (s chrchláním) až chcípne (zastaví se).

Směs je příliš bohatá. Mírně přivřít volnoběžnou jehlu

Chcípne náhle  stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
22.07.2006

Motor na volnoběh běží pravidelně ale náhle bez výstrahy chcípne.

Směs je příliš chudá. Mírně otevřít volnoběžnou jehlu.