image

Startování motoru stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

13.11.2004

Zaběhnutý motor.

 • Naplňte nádrž (viz Tankování paliva).
 • Model je třeba zajistit proti pohybu. Pomocník bude držet letadlo za trup před ocasními plochami a případně z náběžnou hranu křídla. Malé modely je možno umístit do nějakého stojanu. Pokud jste sami, s výhodou můžete použít stanového kolíku a uvázání modelu za ocasní plochy nebo ostruhu.
 • Připravte si žhavení tak, aby se vám přívodní dráty nezapletly do vrtule.
 • Zapněte vysílač a přijímač (vysílač první, přijímač druhý) a přesuňte knipl plynu do polohy plný plyn (karburátor je naplno otevřen, viz Motory - montáž).
 • Proč to nechce chytit?!

  • žhavení nežhaví nebo žhaví málo
  • přepálené vlákno svíčky
  • přeplavený (uchlastaný) motor
  • nedostatek paliva (suchý motor)
 • Otevřete hlavní jehlu na zhruba tři otáčky (výrobce uvádí doporučenou polohu jehly) - menší chybou je větší otevření jehly.
 • Nasajte palivo. Palcem nebo ukazovákem levé ruky ucpěte sání karburátoru (otvor karburátoru) a motor asi 3x rychle protočte (bez žhavení) uchopením vrtule dvěma prsty v poloze asi 3 hodiny ve směru otáčení motoru (z pohledu zepředu proti směru hodinových ručiček). Hadičkou přivodu paliva by mělo viditelně proudit palivo do karburátoru (při prohození se bublinky nebo sloupec paliva posune k motoru). Můžete také zkusit stříknout trochu paliva rovnou do karburátoru.
 • Startujte. Stáhněte plyn - karburátor by měl být otevřen zhruba z 1/5. Nasaďte žhavení a rychle protočte motor. Po několika protočeních by měl naskočit. Nenaskočí-li, sundejte žhavení a znovu mu nasajte (viz předchozí bod).
 • Nenaskočí-li, zkuste, zda není motor zalit palivem. Sundejte žhavení a obraťte model tak, aby hlava válce směřovala šikmo k zemi a z výfuku mohlo vytékat palivo. Protočte několikrát (pomalu) motor, aby se palivo ze skříně motoru dostalo výfukem pryč z motoru (tzv. "uchlastaný" motor). Poznáte to podle toho, že motor klade v hodní úvrati nezvykle velký odpor.
 • Startujte.
 • Nemá-li motor snahu ani zabafat, má nedostatek paliva. Nasajte mu.
 • Nemá-li motor žádnou snahu chytit, zkontrolujte žhavení. Nasaďte do koncovky žhavení náhradní svíčku. Měla by světle červeně žhnout. Nežhne-li, máte vybitou baterii a můžete jít domů nabíjet. Žhne-li, vymontujte svíčku z motoru a zkuste, zda žhne také. Nežhne-li, vyměňte ji. Žhne-li, namontujte ji zpátky a pokračujte bodem 4.
 • Motor naskočil a běží. Hurá, můžete pokračovat základním seřízením
Poznámka ke startování motoru startérem stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
06.05.2005

Startování zvláště menších motorů si lze zjednodušit startérem. Před jeho použitím byste však měli být už s motorem trochu seznámeni.

Točit startérem motorem, který neměl předtím při pokusech nahodit jej rukou vůbec žádnou snahu chytit, může způsobit poškození motoru. Motor se totiž snadno přeplaví palivem a hrozí ohnutí ojnice. image
Teplý nejde nastartovat stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
01.05.2007

Určitě se setkáte s tím, že vám nepůjde nastartovat teplý motor.

Později zjistíte, že je to takto:
- pokud začnete nahazovat teplý motor těsně po tom, co chcípnul, snadno ho nahodíte
- pokud začnete nahazovat teplý motor až po chvíli (třeba než dojdete pro žhavení na stojánku a zpět k modelu), nepůjde nahodit nebo jen za cenu přeplavení motoru

Pokud motor nahodit nejde, počkejte, až více vychladne. Někdo motor polévá palivem nebo vodou, někdo si dokonce vyrábí ventilátor, který lze nasadit na hlavu motoru.