image

Nastavení stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

16.03.2021

Na tomto letadle jsem si ověřil:

 • provoz systému s flight controllerem
 • záchránu letadla, pokud přijdu o obraz v brýlích - autonomní let RTH - návrat nad místo vzletu v definované výšce
 • létání s FPV brýlemi DJI FPV
 • OSD: vzdálenost od místa vzletu, směr domů, zbývající kapacita akumulátoru, aktuálně odebíraný proud, výška, rychlost
 • práci s telemetrií na displeji vysílače
 • zpracování záznamu letu - logu z vysílače
 • zpracování logu z flight controlleru
 • ovládání kamery z vysílače: natáčení kamery do stran
 • zpracování videozáznamu uloženého v air unit DJI FPV
 • zpracování videozáznamu uloženého v brýlých DJI FPV, vložení titulků s telemetrií

Použité komponenty:

 • flight controller Matek F765 Wing
 • GPS modul Beitian BN-880Q GPS
 • přijímač FrSky R9 Stab OTA
 • vysílačový modul FrSky R9M

Propojení komponent:

 • FC S1 - regulátor motoru (u regulátoru odpojit prostřední červený kablík +5V)
 • FC S3 - servo levý elevon
 • FC S4 - servo pravý elevon
 • FC RX6 – přijímač signál SBUS
 • FC 4V5 - přijímač 5V SBUS
 • FC G - přijímač Gnd SBUS
 • FC TX4 - přijímač signál Smart Port
 • <nepřipojeno> - přijímač 5V Smart Port
 • <nepřipojeno> - přijímač Gnd Smart Port
 • FC 4V5 - GPS 5V
 • FC G - GPS G
 • FC TX2 - GPS RX
 • FC RX2 - GPS TX
 • FC DA1 - GPS DA
 • FC CL1 - GPS CL
 • FC G - DJI FPV air unit Power GND - černý
 • FC 9V - DJI FPV air unit Power - červený
 • FC TX8 - DJI FPV air unit Uart RX - bílý
 • FC RX8 - DJI FPV air unit Uart TX - šedý
 • <nepřipojeno> - DJI FPV air unit Signal GND - hnědý
 • <nepřipojeno> - DJI FPV air unit DJI HDL - žlutý

CLI:

 # version
 # INAV/MATEKF765 2.5.2 Aug 4 2020 / 10:30:32 (faaedc7cb)
 # GCC-9.2.1 20191025 (release) [ARM/arm-9-branch revision 277599]
 
 # start the command batch
 batch start
 
 # resources
 
 # mixer
 
 mmix reset
 
 mmix 0 1.000 0.000 0.000 0.000
 
 # servo mix
 smix reset
 
 smix 0 3 0 50 0 -1
 smix 1 3 1 50 0 -1
 smix 2 4 0 -50 0 -1
 smix 3 4 1 50 0 -1
 
 # servo
 servo 3 1000 2000 1642 -100
 servo 4 1000 2000 1525 100
 
 # logic
 
 # gvar
 
 # gf
 
 # feature
 feature -OSD
 feature MOTOR_STOP
 feature SOFTSERIAL
 feature GPS
 feature PWM_OUTPUT_ENABLE
 
 # beeper
 
 # map
 
 # serial
 serial 0 0 115200 115200 0 115200
 serial 1 2 115200 38400 0 115200
 serial 3 32 115200 115200 57600 115200
 serial 7 2097152 115200 115200 0 115200
 
 # led
 
 # color
 
 # mode_color
 
 # aux
 aux 0 0 0 900 1200
 aux 1 1 1 1500 2100
 aux 2 2 1 1175 1450
 aux 3 3 2 1300 1700
 aux 4 11 2 1725 2100
 aux 5 10 3 1850 2100
 aux 6 28 3 1300 1700
 aux 7 12 1 900 1200
 aux 8 37 1 1900 2100
 
 # adjrange
 
 # rxrange
 
 # temp_sensor
 
 # wp
 #wp 0 invalid
 
 # osd_layout
 osd_layout 0 0 25 4 V
 osd_layout 0 3 8 6 H
 osd_layout 0 4 8 6 H
 osd_layout 0 6 23 12 V
 osd_layout 0 9 1 2 H
 osd_layout 0 11 3 10 V
 osd_layout 0 12 2 11 V
 osd_layout 0 13 18 9 V
 osd_layout 0 14 3 4 V
 osd_layout 0 15 18 11 V
 osd_layout 0 22 15 7 V
 osd_layout 0 23 8 11 V
 osd_layout 0 24 13 4 V
 osd_layout 0 25 23 5 V
 osd_layout 0 26 18 10 V
 osd_layout 0 30 2 3 V
 osd_layout 0 34 11 4 H
 osd_layout 0 37 2 12 V
 osd_layout 0 38 8 10 V
 osd_layout 0 41 8 12 V
 osd_layout 0 46 2 8 V
 osd_layout 0 86 12 14 V
 osd_layout 0 105 8 9 V
 
 # master
 set gyro_hardware_lpf = 256HZ
 set gyro_lpf_hz = 35
 set acc_hardware = MPU6000
 set acczero_x = 92
 set acczero_y = -12
 set acczero_z = -240
 set accgain_x = 4060
 set accgain_y = 4090
 set accgain_z = 4007
 set mag_hardware = NONE
 set magzero_x = -135
 set magzero_y = -81
 set magzero_z = 240
 set align_mag_roll = 300
 set align_mag_pitch = 1800
 set align_mag_yaw = 900
 set baro_hardware = BMP280
 set pitot_hardware = NONE
 set blackbox_rate_num = 7
 set blackbox_rate_denom = 8
 set failsafe_delay = 0
 set failsafe_procedure = RTH
 set align_board_pitch = 25
 set platform_type = AIRPLANE
 set model_preview_type = 8
 set small_angle = 180
 set applied_defaults = 3
 set gps_sbas_mode = AUTO
 set nav_wp_radius = 3000
 set nav_landing_speed = 100
 set nav_land_slowdown_minalt = 300
 set nav_land_slowdown_maxalt = 1000
 set nav_rth_tail_first = ON
 set nav_rth_allow_landing = FS_ONLY
 set nav_rth_alt_mode = AT_LEAST_LINEAR_DESCENT
 set nav_rth_altitude = 5000
 set nav_rth_home_altitude = 3000
 set nav_fw_cruise_thr = 1350
 set nav_fw_min_thr = 1100
 set nav_fw_climb_angle = 15
 set nav_fw_launch_motor_delay = 200
 set telemetry_switch = ON
 set smartport_fuel_unit = PERCENT
 set osd_left_sidebar_scroll = GROUND_SPEED
 set osd_right_sidebar_scroll = ALTITUDE
 set osd_sidebar_scroll_arrows = ON
 set i2c_speed = 800KHZ
 
 # profile
 profile 1
 
 set fw_i_pitch = 12
 set fw_i_roll = 9
 set max_angle_inclination_rll = 400
 set yaw_lpf_hz = 30
 set tpa_rate = 25
 set rc_expo = 40
 set rc_yaw_expo = 70
 set roll_rate = 30
 set pitch_rate = 12
 
 # battery_profile
 battery_profile 1
 
 set bat_cells = 3
 set battery_capacity = 2202
 set battery_capacity_warning = 660
 set battery_capacity_critical = 440
 
 # end the command batch
 batch end


zpátky na: Testovací lety │ dál: Létání s Razorem


přehled kapitol:

 1. Razor
 2. Razor a přijímač v pásmu 900 MHz
 3. Trable se systémem FrSky R9
 4. Razor a FPV
 5. Létání s FPV
 6. Zkušenost s FPV
 7. Razor a flight controller
 8. Zapojení flight controlleru
 9. Oživení flight controlleru
 10. První lety
 11. Instalace GPS
 12. Testovací lety
 13. Nastavení
 14. Létání s Razorem
 15. Videa s Razorem

(zveřejněno v rubrice Modely letadel | Co dělám? | S čím létám | Razor)