image

Realizacestálý odkaz / permalink

19.04.2006

akcepostup
Založil jsem nový model
Template: 4 FLAPS
Mode: 1
Name: Lunak

image
Memory - Copy (4 FLAPS z paměti 6 do paměti 7)
Memory - Properties
kontrola přiřazení kanálů

funkcekanálovladač
výškovka2
křidélka1,5
směrovka4
vztlakové klapky6,7plyn
brzdy8,9plyn
plyn3tahový ovladač E, spínač H

Pozor. V manuálu Eva je chyba. Viz Chyba v manuálu - přiřazení serv v template 4-Flaps

Servo - Monitor
přiřazení přepínače N pro zapínání spřažení směrovky s křidélky Assignment - Switches
CombiSwitch (šipka nahoru)
nastavení mixování křidélek do směrovky při zapnutém spřažení směrovky s křidélky Mixer
CombiSwitch
CombiSwitch <N (šipka nahoru)
Ail > rudder +50%
Nastavení předdefinovaného mixu FLAP+, kterým budou řízeny vztlakové klapky nejblíže trupu. Vztlakové klapky budou fungovat jen jako vztlakové klapky a při velké výchylce dolů jako brzdy (Butterfly).

Mix má na vstupu:

 • vztlakové klapky
 • brzdy
 • křidélka
 • výškovku

Vstup křidélek a výškovky bude blokován.

Mixer
FLAP+
5x Mixer. FLAP+
Flap - 50% 50%
Spoiler - 50% 100%
Aileron - OFF OFF
Ele -Tr - OFF OFF
-------- - ----- -----
Nastavení předdefinovaného mixu AILERON+, kterým budou řízena vnější křidélka. Křidélka budou fungovat jen jako křidélka. Nic se do nich zatím nebude mixovat.

Mix má na vstupu:

 • křidélka
 • brzdy
 • vztlakové klapky
 • výškovku

Vstup brzd, vztlakových klapek i výškovky bude blokován.

Mixer
AILERON+
5x Mixer. AILERON+
 
Aileron - ----- 100%
Spoiler - OFF OFF
Flap - OFF OFF
Ele -Tr - OFF OFF
-------------- - ---------------- ----------------
Definice mixu, který bude ovládat vnitřní křidélka Mix je pojmenován Flapern+.

Poznámka: Svoje mixy pojmenovávám malými písmeny, abych je odlišil od předdefinovaných, ale na konec dávám plus, aby bylo hned jasné, že jde o mix.

Mix má na vstupu:

 • vztlakové klapky - symetricky
 • křidélka - symetricky
 • brzdy - asymetricky

Klapky (prostřední klapky) tak budou fungovat jako křidélka, budou se vychylovat dolů jako vztlakové klapky a vychylovat nahoru jako brzdy (Butterfly)

Setup - Mixer definition
<<MIX8>>
 Define mixer
  Name Flapern+
1 Flap ---- image
2 Aileron ---- image
3 Spoiler ---- image
4 -------- ---- --
5 -------- ---- --
Nastavení nadefinovaného mixu Flapern+, kterým budou řízena prostřední křidélka. Křidélka budou fungovat jako křidélka, vtlaky a brzdy.

Mix má na vstupu:

 • vztlakové klapky
 • křidélka
 • brzdy
Mixer
Flapern+
5x Mixer. Flapern+
 
Flap - ----- 30%
Aileron - ----- 60%
Spoiler - -100% OFF
-------- - ----- -----
-------- - ----- -----
Nastavení předdefinovaného mixu ELEVATR+ tak, aby bylo možné kompenzovat výškovkou výchylku spojlerů - v tomto případě vyklopení vztlakových klapek a křidélek do konfigurace Butterfly

Mix má na vstupu:

 • výškovku
 • brzdy
 • vztlakové klapky
 • plyn

Nás zajímá 2.řádek Spoiler. Vstup je jednostraný s dvoubodovou křivkou. Jsou-li brzdy zataženy (v našem případě knipl plynu vepředu a butterfly zavřeny) je výškovka v neutrálu. Je-li knipl plynu ve střední poloze a spíše jsou vytaženy vnitřní vztlaky než zdvižena prostřední křidélka, je výškovka potlačena (-9%) pro kompenzaci vyplavání modelu vlivem zvýšení vztlaku. Je-li knipl plynu stažen úplně dozadu (plné brzdy), kompenzace potlačením výškovky se ještě trochu zvětší (-10%).

Mixer
ELEVATR+
5x Mixer. ELEVATR+
 
Elevator - 100% 100%
Spoiler - -9% -10%
Flap - 6% OFF
Thr -Tr - OFF OFF
------- - ----- -----


imageNastavení vysílačePřehled nastaveníimage