image

Přehled nastavenístálý odkaz / permalink

17.10.2004

Ovladače na vysílači mám pro Luňáka nastaveny takto:

Your explorer must support SVG format. Váš prohlížeč musí podporovat prohlížení SVG grafiky.

ovladačfunkce
Přepínač G -- nepoužit --
Přepínač I Vypínání vlečného háčku - Tow rel.
V poloze od sebe vypne závěs aerovleku.
Přepínač J Vztlakové klapky - Flaps
Ve střední poloze jsou klapky v neutrálu.
V poloze dolů jsou klapky vysunuty dolů.
V poloze nahoru jsou klapky vysunuty nahoru.
Přepínač H -- nepoužit --
Knipl plynu Ovládá brzdy. V přední poloze (poloha "plný plyn") jsou brzdy zavřeny. Po stažení kniplu asi 30% k sobě se povysunou brzdy. V poloze "stažený plyn" jsou brzdy vysunuty naplno. Brzdy jsou realizovány vyklopením klapky u trupu dolů asi na 60° a vnitřních křidélek nahoru.
Posuvník F -- nepoužit --
Přepínač L Dvojité výchylky - DR
V poloze k sobě dvojité výchylky zapnuty.
Přepínač N Spřažení směrovky s křidélky - Combiswitch
V poloze od sebe zapne spřažení směrovky s křidélky.
V poloze k sobě je spřažení vypnuto - létání akrobacie.
Přepínač O Letové fáze - Phases
Ve střední poloze fáze Normal
Ve horní poloze fáze Thermal 1. Vztlakové klapky povysunuty dolů.
Ve dolní poloze fáze Landing. Vztlakové klapky povysunuty dolů více.
Přepínač M -- nepoužit --
Posuvník E -- nepoužit --

Používám Přiřazení ovladačů vysílače ovládaným funkcím (PDF)


imageRealizace