image

Nastavení vysílačestálý odkaz / permalink

15.01.2004
Pro řízení modelu jsem zvolil vysílač Multiplex Evo 9. Celá instalace rádia musí samozřejmě respektovat možnosti tohoto vysílače.

Zadánístálý odkaz / permalink

20.01.2004

Bez zkušenosti s počítačovým rádiem vymýšlím, jak to všechno má vlastně fungovat. Moc mi chybí praxe.

Využití kanálů rádiastálý odkaz / permalink
25.03.2004
9 kanálů rádia bude přiřazeno takto:

 • výškovka - výstup 2 - jedno servo
 • směrovka - výstup 4 - jedno servo
 • vnější křidélka - výstup 1, 5 - dvě serva
 • vnitřní křidélka - výstup 6, 7 - dvě serva
 • vztlaky - výstup 8, 9 - dvě serva (vychylují se jen dolů)
 • závěs pro vlek - výstup 3 - jedno servo

image
Funkcionalitastálý odkaz / permalink
20.01.2004
Řízení bude fungovat takto:

 • jako křidélka fungují na každém křídle dvě klapky - budu jim říkat vnější křidélka (klapka na konci křídla) a vnitřní křidélka (klapka uprostřed křídla)
 • vnější křidélka se vychylují více než vnitřní
 • výchylka křidélek je diferenciována - vychylují se více nahoru než dolů
 • směrovka je ovládána samostatně (kniplem výškovky), ale je možné ji po přepnutí spřáhnout s křidélky; vychyluje se současně s křidélky
 • vztlakové klapky vychylují dolů i nahoru
 • klapka u trupu se se vztlaky vychyluje jen dolů, pohyb nahoru je blokován (zavěšení této klapky neumožňuje vychýlení nahoru)
 • křidélka se vychylují se vztlaky - vnitřní křidélka více, vnější křidélka méně
 • křidélka se vychylují jako vztlaky i nahoru
 • poloha vtlakových klapek bude ovládána přepínačem se třemi polohami: výchylka nahoru, zatažené klapky (v neutrálu), výchylka dolů
 • brzdy jsou realizovány vyklopením vztlakových klapek ve velkém úhlu dolů a křidélek nahoru (butterfly) - viz Butterfly
 • výškovka je přetrimována výchylkou vztlakových klapek
 • výškovka je přetrimována výchylkou brzd
 • závěs pro aerovlek bude vypínán samostatným přepínačem

Letové režimystálý odkaz / permalink
20.01.2004
Budou využity všechny 3 letové režimy:

 • 1 - normal
 • 2 - kroužení
 • 3 - přistání

V režimu normal bude vše v nule.

V režimu kroužení budou vysunuty vzlakové klapky a případně lehce trimováno "těžký na ocas".

V režimu přistání budou naplno vysunuty vzlakové klapky a případně lehce trimováno "těžký na hlavu".

Butterflystálý odkaz / permalink

18.05.2006

Pro brzdění používám konfiguraci klapek na křídle "butterfly". Tato konfigurace není moc maketová, ale vynutila si ho absence brzd v křídle.

image

Při plném vysunutí jsou prostřední klapky vyklopeny 27 stupňů nahoru a vnitřní vztlaky u trupu 60 stupňů dolů. Vysunutí brzd je kompenzováno potlačením výškovky 3 stupně.

Je to dost "brutální" konfigurace a Luňáka dovede ve vzduchu téměř zastavit. Vede to až ke ztrátě rychlosti a není-li korigováno silným potlačením končí pádem. Dá se tedy použít k razantnímu přibrždění nebo k brždění při strmém sestupu. Na svahu proti větru jde vyklesat na místo přistání pod přibližně 20 - 30 stupňovým úhlem při malé dopředné rychlosti.

Výškovka která je v úplavu za téměř kolmo vyklopenými vztlaky je kupodivu stále účinná. Vztlakové klapky jsou při plném vyklopení zranitelné. Už jsem zlomil páku serva když jsem sedal do staré trávy a klapky jsem nepřivřel.

Bez přibrždění dokáže Luňák nad zemí přeletět třeba stometrovou dráhu. Na svahu si přistání bez brždění nedovedu představit vůbec.

Brzdy ovládám kniplem plynu. Při stažení kniplu k sobě se brzdy postupně otvírají.

Brzděnístálý odkaz / permalink
28.09.2009

Pro brzdění jsem používal konfiguraci klapek na křídle "butterfly" (viz Butterfly). Okolnostmi jsem byl donucen vyzkoušet jiná nastavní klapek a po letech jsem taktiku, jak model brzdit, změnil. (můj Luňák není vybaven brzdícími štíty)

Vyzkoušel jsem let jen s vyklopenými prostředními klapkami hodně nahoru. Vztlakové kapky u trupu byly v nulové (nevytažené) poloze. Luňák si této konfigurace moc nevšímá a letí si, jako by se nechumelilo. Nebrzdí to!

Potom jsem vyzkoušel let s vyklopenou vztlakovou klapkou u trupu a to v rozmezí 45 - 80 stupňů. Bez vyklopení prostřední klapky nahoru. To se ukázalo jako velmi účinné. Účinné tak, že když jsou klapky vyklopeny víc jak 45 stupňů, letí model jen ve strmém sestupu. Nedá se podrovnat! Dá se tedy model dobře odbrzdit, ale je třeba včas (v dostatečné výšce) klapky zase přivřít. Jinak to končí ránou o zem.

Práce s klasickými brzdícími štíty je jednodušší. Vysouvání vztlakových klapek má za následek vyplavání modelu. Kompenzuji to automatickým potlačením výškovky (mix výškovky). Zasunutí klapek třeba v případě, že vidím, že budu krátký, má zase za následek velké prosednutí. Tyto problémy s brzdícími štáty nejsou.

Chcete-li se podívat na další příklady nastavení rádia Multiplex Royal Evo, podívejte se na stránku Příklady nastavení vysílače.


Realizaceimage