¦ stuktura sekcí ¦ Kontakt ¦ Hledat image

ILS-DME st�l� odkaz / permalink

01.01.2018

Označení dráhy/přiblížení na dráhu.

Pro přiblížení na takto označenou dráhu je třeba přijímač ILS a měřič vzdálenosti DME na palubě.

CAT I Pravidla pro letecký provoz za podmínek nízké dohlednosti. Pro let podle těchto pravidel musí být dráhová dohlednost minimálně 600 m.image více ....
CAT II Pravidla pro letecký provoz za podmínek nízké dohlednosti. Pro let podle těchto pravidel musí být dráhová dohlednost minimálně 350 m. Výška rozhodnutí od 60m (200 ft) do 30m (100 ft). image více ....
CAT III Pravidla pro letecký provoz za podmínek nízké dohlednosti. Pro let podle těchto pravidel musí být dráhová dohlednost minimálně 200 m. Výška rozhodnutí od 30m (100 ft) do 15m (50 ft). image více ....
CAT III A Pravidla pro letecký provoz za podmínek nízké dohlednosti. Pro přistání podle přístrojů musí být dráhová dohlednost minimálně 200 m (656 ft). Výška rozhodnutí 30m (100 ft). image více ....
CAT III B Pravidla pro letecký provoz za podmínek nízké dohlednosti. Pro přistání podle přístrojů musí být dráhová dohlednost minimálně 75 m (246 ft). Výška rozhodnutí je 15m (50 ft). image více ....
DME Distance Measuring Equipment - měřič vzdálenosti.image více ....
FAF Final Approach Fix - bod konečného přiblížení. Od tohoto bodu trať klesá až k prahu dráhy.image více ....
IAF Initial Approach Fix. Bod, kde končí příletová trať k letišti a začíná přiblížení na přistání.image více ....
ILS Přesný přibližovací maják. Viz také PRECISION. Přístroj v letadle ukazuje při sestupu odchylky od sestupového paprsku v horizontálním i vertikálním směru. Na mapě se pozná tak, že jsou u dráhy dva majáky se stejnou frekvencí. Jeden označený LLZ a druhý DME.image více ....
LLZ Lokalizér (localizer) - kurzový maják ILS.image více ....
MAPt Missed Approach Point - bod zahájení postupu nezdařenéhp přiblížení.image více ....
OCA Obstacle clearance altitude. Bezpečná nadmořská výška nad překážkami.image více ....
OCH Obstacle clearance height. Bezpečná výška nad překážkami.image více ....
Minima stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
24.07.2005

Minima letiště lze zjistit na mapě letiště. Například mapa INSTRUMENT APROACH CHART PRAHA/Ruzyně ILS RWY24 (LKPR AD 2-37-3)

Minima jsou uvedena v tabulce v levém dolním rohu mapy.

Jsou uvedena pro každou dráhu zvlášť, a nemusí být stejná pro všechny dráhy na letišti. Dokonce na jedné dráze se mohou lišit podle směru přistání. Závisí to totiž na vybavení té které dráhy.

!embed showsvg error: not found!

Podívejme se tedy do levého dolního rohu mapy:

Tabulka je nadepsaná OCA/OCH. Jsou v ní uvedeny výšky rozhodnutí pro letadla vybavená a letící podle pravidel pro přiblížení CAT I, CAT II nebo přistávají pouze na kurzový maják LLZ. Před lomítkem je nadmořská výška, za lomítkem je výška nad letištěm. Hodnoty jsou uvedeny ve stopách i v metrech. A, B, C, D jsou kategorie letadel.

Vysvětlivky:
OCA - Obstacle clearance altitude. Bezpečná nadmořská výška nad překážkami.
OCH - Obstacle clearance height. Bezpečná výška nad překážkami.
CAT I - Pravidla pro letecký provoz za podmínek nízké dohlednosti. Pro let podle těchto pravidel musí být dráhová dohlednost minimálně 600 m.
CAT II - Pravidla pro letecký provoz za podmínek nízké dohlednosti. Pro let podle těchto pravidel musí být dráhová dohlednost minimálně 350 m. Výška rozhodnutí od 60m (200 ft) do 30m (100 ft). CAT III - Pravidla pro letecký provoz za podmínek nízké dohlednosti. Pro let podle těchto pravidel musí být dráhová dohlednost minimálně 200 m. Výška rozhodnutí od 30m (100 ft) do 15m (50 ft).
LLZ - Lokalizér (localizer) - kurzový maják ILS.

Kategorie letadel stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
24.07.2015

Na mapách ILS-DME jsou u tratí nebo v tabulce minim uvedeny kategorie letadel A, B, C a D. Co to znamená? Je to rozdělení letadel do kategorií podle rychlosti na přiblížení:

A< 90 kt
B91 - 120 kt
C121 - 140 kt
D141 - 165 kt
E> 166 kt

(zveřejněno na stránce Mapy pro přílet k letišti)