¦ stuktura sekcí ¦ Kontakt ¦ Hledat image

Kategorie letadel st�l� odkaz / permalink

24.07.2015

Na mapách ILS-DME jsou u tratí nebo v tabulce minim uvedeny kategorie letadel A, B, C a D. Co to znamená? Je to rozdělení letadel do kategorií podle rychlosti na přiblížení:

A< 90 kt
B91 - 120 kt
C121 - 140 kt
D141 - 165 kt
E> 166 kt

(zveřejněno na stránce Mapy pro přílet k letišti)