Čtení navigačních map  stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

20.04.2005

Znalost čtení navigačních map patří k profesi profesionálního pilota aerolinií stejně jako patří k létání podle přístrojů na simulátoru.

Co se zde dozvíte:

Co vidíme na mapě stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

23.04.2005

Na mapě je spousta čar, značek a popisek, ale vysvětlivky jako třeba u turistické mapy chybí. Předpokládá se, že pilot je zná a umí mapu přečíst.

Podívejme se na mapu IFR příletu k pardubickému letišti STAR PARDUBICE RWY27 (LKPD AD 2-35).

Your explorer must support SVG format. Váš prohlížeč musí podporovat prohlížení SVG grafiky.

1) Restricted area (LKR9) - omezený prostor:
Do tohoto prostoru lze vlétnout, pokud není aktivován. Aktivace je vyhlašovaná v NOTAM. První řádek uvádí značení prostoru, druhý řádek udává horní hranici prostoru, třetí řádek dolní hranici. Je-li zde uvedeno GND (ground) je spodní hranice prostoru na zemském povrchu.

2) Prohibited area (LKP7) - zakázaný prostor:
Do tohoto prostoru nelze vlétnout. V prvním řádku je označení prostoru, druhý řádek udává horní hranici prostoru, třetí řádek dolní hranici.

Your explorer must support SVG format. Váš prohlížeč musí podporovat prohlížení SVG grafiky.

3) CTR (MCTR PARDUBICE) - řízený okrsek letiště:
První řádek uvádí onačení okrsku (MCTR PARDUBICE - M znamená Military=vojenský). Druhý řádek udává horní hranici prostoru (5000 AMSL). Třetí řádek dolní hranici (GND - od země). Písmeno napravo (D) označuje třídu prostoru.

4) TMA (MTMA PARDUBICE) - koncová řízená oblast letiště:
První řádek uvádí onačení okrsku (MCTR PARDUBICE - M znamená Military=vojenský). Druhý řádek udává horní hranici prostoru (5000 AMSL). Třetí řádek dolní hranici (GND - od země). Písmeno napravo (D) označuje třídu prostoru.

Poznámka: Pokud se vám nezobrazují některé obrázky na této stránce, nepoužíváte pravděpodobně prohlížeč s podporou SVG grafiky. Pro řešení tohoto problému se prosím podívejte na stránku Nezobrazují se mi obrázky SVG.