Čtení navigačních map  stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

20.04.2005

Znalost čtení navigačních map patří k profesi profesionálního pilota aerolinií stejně jako patří k létání podle přístrojů na simulátoru.

Co se zde dozvíte:

Co vidíme na mapě stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

23.04.2005

Na mapě je spousta čar, značek a popisek, ale vysvětlivky jako třeba u turistické mapy chybí. Předpokládá se, že pilot je zná a umí mapu přečíst.

Podívejme se na mapu IFR příletu k pardubickému letišti STAR PARDUBICE RWY27 (LKPD AD 2-35).

Your explorer must support SVG format. V˜ prohl˜e˜ mus˜ podporovat prohl˜en˜ SVG grafiky.

1) Restricted area (LKR9) - omezený prostor:
Do tohoto prostoru lze vlétnout, pokud není aktivován. Aktivace je vyhlašovaná v NOTAM. První řádek uvádí značení prostoru, druhý řádek udává horní hranici prostoru, třetí řádek dolní hranici. Je-li zde uvedeno GND (ground) je spodní hranice prostoru na zemském povrchu.

2) Prohibited area (LKP7) - zakázaný prostor:
Do tohoto prostoru nelze vlétnout. V prvním řádku je označení prostoru, druhý řádek udává horní hranici prostoru, třetí řádek dolní hranici.

Your explorer must support SVG format. V˜ prohl˜e˜ mus˜ podporovat prohl˜en˜ SVG grafiky.

3) CTR (MCTR PARDUBICE) - řízený okrsek letiště:
První řádek uvádí onačení okrsku (MCTR PARDUBICE - M znamená Military=vojenský). Druhý řádek udává horní hranici prostoru (5000 AMSL). Třetí řádek dolní hranici (GND - od země). Písmeno napravo (D) označuje třídu prostoru.

4) TMA (MTMA PARDUBICE) - koncová řízená oblast letiště:
První řádek uvádí onačení okrsku (MCTR PARDUBICE - M znamená Military=vojenský). Druhý řádek udává horní hranici prostoru (5000 AMSL). Třetí řádek dolní hranici (GND - od země). Písmeno napravo (D) označuje třídu prostoru.

Poznámka: Pokud se vám nezobrazují některé obrázky na této stránce, nepoužíváte pravděpodobně prohlížeč s podporou SVG grafiky. Pro řešení tohoto problému se prosím podívejte na stránku Nezobrazují se mi obrázky SVG.