image

co tu najdete?

GPS - co to je  Přesnost GPS  GPS v praxi  Avionika v letadlech  GPS v modelech  Navigace chudého muže  Plánování cest  Zpracování zaznamenaných cest
TrekBuddy  - navigace do telefonu
Garmin Oregon 450  - jednoúčelový přístroj, zkušenosti s použitím, výhody, nevýhody, problémy, řešení
Diskuze  - diskuze k navigacím Garmin
MapSource  - Program dodávaný k turistickým navigacím Garmin
BaseCamp  - Program k turistickým navigacím Garmin
OziExplorer  GPSBabel  SeeYou  XCSoar  Google Earth  Používané pojmy  Navigace, GPS, ... 

Co GPS umí stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

Samotný GPS přijímač přijímá signál z několika družic (1575.42 MHz) a vypočítává svoji polohu v prostoru. Tu předává na svém výstupu jako proud dat obsahující:

 • zeměpisnou polohu
 • nadmořskou výšku
 • čas

GPS je však i pojem pro přístroje, které mimo vlastního přijímače tvoří třeba malý počítač nebo specializovaný přístroj. Co se s takovými přístroji dá dělat:

 • navigovat v autě, v letadle, na kole, na tůře
 • evidovat pohyb voozidel, lidí, zaznamenávat turistické trasy
 • zaměřovat polohu objektů, měřit vzdálenosti
 • Geocaching

Přesnost GPS stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

03.02.2009
image
jedno místo zaznamenané v rozmezí cca 2 hodin - 8 m
Při používání GPS pro různé účely je třeba se zamyslet nad její přesností. Různé vlivy mají různý vliv na přesnost :
 • stav ionosféry - 10 m
 • počasí - 1 m
 • odchylky v drahách družic (efemeridy) - 1 m
 • nepřesnost hodin v družicích - 1 m
 • odrazy (budovy) - 0.5 m
 • vlastnosti přijímače - 2 m

V praxi z toho plyne, že když zaznamenáte polohu jednoho místa několikrát po sobě s odstupem několika hodin nebo dnů, budou udané polohy v rozptylu několika metrů.

Pokud budete chtít využít GPS k zaměření polohy budov, pozemků budete muset jednu pozici měřit několikrát v různou dobu a měření statisticky zpracovat. V turistické praxi běžné nepřesnosti v řádu jednotek metrů nehrajou roli. Záznam trasy se prakticky od skutečné trasy odchyluje o cca šířku silnice.

image
stejná cesta během 2 hodin - odchylky do 4 m

Ještě horší je to se záznamem výšky. Chyba měření výšky se udává jako 1.5 násobek nepřesnosti měření zeměpisné polohy. Chyba v údaji nadmořské výšky může být běžně 10 - 20 m.

Pokud budete chtít zaznamenávat rychlejší pohyb, narazíte na problém záznamu polohy v čase. GPS moduly předávají polohu 1x za sekundu (některé 5x) a to je u rychlejšího pohybu problém. Pokud se měřená dráha rychle mění, nebude správně zaznamenána.

Relativní přesnost GPS je dobrá. Ze záznamu vyčtete i drobné odchylky směru.

image
asi 20 metrová vlnka v záznamu trasy - přebíhání jiného lyžaře

Tam, kde je třeba vyhodnocovat odchylky polohy v prostoru, je možné počítat s citlivostí jednotek metrů. Pokud začne například letadlo stoupat, GPS přijímač to zaznamená už po jednotkách metrů změny výšky. Toho využívají modelářské variometry nebo programy pro podporu taktiky závodního létání. Je třeba zdůraznit, že tam, kde je potřeba absolutní přesnost, například měření výšky letu na terénem, se nadá na GPS spolehnout.

Samozřejmě platí, že přijímač musí mít v dohledu dostatečný počet družic. Čím je jich více, tím je výpočet polohy přesnější. Jsou-li přijímány jen 3 družice, je nepřesnost velká.

Co udělá ve městě, kde jsou mezi domy ztížené podmínky pro příjem, špatně umístěný přijímač v kapse bundy ukazuje následující záznam cesty:

image

Záznam zelenou barvou celkem přesně kopíruje cestu pěšáka ulicemi, modrá ukazuje, jak poloha "lítá", když je přijímač příliš zastíněn tělem.

GPS v praxi stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

09.02.2009

GPS pro svoji činnost potřebuje výhled na oblohu. Při zapínání a inicializaci je přijímač na kvalitu signálu družic nejcitlivější.

Zapínání přijímače je vhodné provést před vstupem do hustého lesa, do skal, do úzkých uliček ve městě.

GPS přijímači vadí i zastínění vaším tělem. Funguje dobře v horní kapse batohu anténou nahoru, na ramenním popruhu batohu, docela dobře funguje v náprsní kapse. V místech s největšími problémy funguje GPS nejlépe v ruce natažené před sebou.

Ve městě mé GPS problémy s příjmem při chůzi u stěny vysokého domu. Sledování pohybu po budově je až na výjimky nemožné.

V autě funguje GPS nejlépe pod přením nebo zadním sešikmeným sklem, ale i třeba v autobudu, vlaku nrbo dopravním letadle GPS paložená na rámu okna funguje dobře. GPS se ztratí v tunelu. V dopravním prostředku u bočního okénka trvá velmi dlouho inicializace přístroje- lepší je nastupovat již s inicializovaným přístrojem.

GPS funguje nejlépe v pohybu. Při delším stání "zapomene" GPS směr a i její poloha se stane méně jistou. GPS v pohybu take snadněji překonává místa se zhoršeným příjmem.

Co je tady nového stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

Přehled Přehled dalších změn image.