image

Google Earth stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

26.04.2009

Program pro prohlížení zemského povrchu, prohlížení zaznamenaných tras, sdílení fotografií atd.

image

Vlastnosti a možnosti


  • zobrazuje zemský povrch celého světa - fotomapy
  • zobrazuje 3D terén
  • nepracuje bez připojení k internetu

Ke stažení je zdarma na své domovské stránce Google Earth. Program umí komunikovat i česky.

Program umoŽňuje prohlížet zemský povrch po celé zeměkouli z různých výšek a úhlů. Povrch modelu Země je pokrytý družicovými a leteckými snímky, dají se na něj promítnout další informace. Silnice, názvy ulic, fotografie a videa mající vztah k danému místu, 3D modely budov, různé trasy atp.

Program je vhodný pro prezentaci cest zaznamenaných navigačními přístroji - GPSkami. Pracuje se soubory kml (Keyhole Markup Language) ale i se soubory gpx (GPX XML). Tyto soubory lze vytvořit buď přímo záznamem během cesty nebo zpracováním záznamu v editačních programech (OziExplorer například) a jejich převodem - viz GPSBabel. Soubory lze snadno poslat mailem. Pokud příjemce program Google Earth nemá, snadno si ho nainstaluje. Jak to v Google Earth vypadá například se záznamem cesty na lyžích, si můžete vyzkoušet na mém záznamu lyze_20090214.kmz.

Nevýhodou programu je, že nepracuje bez připojení k internetu.

Při prohlížení záznamu cesty se nezobrazuje aktuální bod na cestě s údaji o čase. Na trasu se nedá kliknout, ve stromě v panelu nalevo se nadá rozbalit větev se zaznamenanými body cesty a ani při promítání trasy není čas průchodu bodem na trase dostupný. Aby se trasa dala analyzovat, je třeba při importu GPX souboru zatrhnout "Vytvořit obrázek s možností kliknutí pro body cesty a trasy". Potom se ve stromě v panelu nalevo objeví Points a v mapě jsou body zobrazeny jako šipky. Klikat se dá buď na šipky v mapě nebo na body v panelu nalevo.

Trasa cesty se zobrazuje přichycená k reliefu zemského povrchu tak, jak ho zobrazuje Google Earth. To je užitečné, pokud zobrazujete cestu vykonanou po zemi. Kdyby tomu tak nebylo, cesta by co chvíli byla "pod zemí" tak, jak GPS nepřesně nebo trochu jinak než Google zaznamená nadmořskou výšku. Nehodí se to ale, když chcete zobrazit cestu vykonanou letadlem. Aby čára zobrazujcí trasu letu ukazovala správně polohu v prostoru, je třeba ve stromě v panelu nalevo kliknout pravým tlačítkem myši na Path a vyvolat tak kontextové menu, zvolit Vlastnosti, kliknout na záložku Výška a zde zvolit Nadmořská výška: Absolutní.

Google Earth a OziExplorer stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

15.02.2009

Program Google Earth umí zobrazovat cesty vytvořené programem OziExplorer.

Cestu (track) zpracovanou v programu OziExplorer (soubor plt) převedu programem GPSBabel na sobor kml nebo gpx. Track nesmí být rozdělen do více sekcí. Google Earth zobrazí správně jen první sekci, u ostatních nevykresluje cestu na zemském povrchu.