¦ Kontakt ¦ Hledat image

Oheň stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

31.12.2003
Setkal jsem se i s takovým kuriózním případem, kdy kolega nahazující velký benzínový motor žmoulal v koutku hořící cigaretu. V jednom okamžiku to udělalo "puf" a model se nakrátko zahalil do modrého plamene. Nic se nestalo, jen řasy pilota se trochu pokroutily, ale varovné to bylo.

Bouřky stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

22.05.2004

Minulý týden u nás u letiště zabil blesk člověka. Připadá mi tedy vhodné připomenout vám nebezpečí bouřek.

Létate-li za bouřkového počasí a zejména těsně před blížící se bouřkou, ohrožujete svůj model a také sebe. S příchodem  bouřky se často vyskytují silné stoupavé proudy. Toto nebezpečí hrozí hlavně větroňům. Stoupavé proudy mohou být tak silné, že i při nasazení osvědčených postupů nedokážete klesat. Vývoj počasí může být tak rychlý, že váš model zastihne ve vzduchu silný déšť. Hlavně vám však hrozí zasažení bleskem. Přichází-li bouřka, přistaňte a sejděte s kopce dolů. S vysílačem s vytaženou anténou jste jako hromosvod.

Bezpečnost při bouřce stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

31.12.2003

Podrobně se tomuto tématu věnuje ČHMÚ :

Za nejvíce rizikové lze považovat následující situace:

Pohyb osob v otevřené krajině nebo na jakémkoliv vyvýšeném místě; extrémně nebezpečným je pohyb na horském hřebeni a vrcholech hor.

Pobyt na vodní hladině (řek, přehrad, rybníků, jezer, moře) - jako plavec, v člunu, na lodi, surfovacím prkně, nafukovací matraci, ...

Pohyb v jakékoliv otevřené krajině, kdy máme u sebe jakékoliv větší kovové předměty (např. jízdní kola, deštníky, golfové hole, krosny s kovovou kostrou, zeměměřičské či fotografické stativy, ...) nebo se jich dotýkáme (např. pevné řetězy na horách).

Pobyt pod vzrostlejšími stromy. Pozor - některé nižší stromy mohou mít výrazně hlubší kořeny než třeba okolní vyšší smrky a díky tomu jsou výrazně vodivější. Za bouřky je tedy lepší vyvarovat se blízkosti jakýchkoliv vzrostlejších stromů, nejen těch nejvyšších !!!

Pobyt v blízkosti jakýchkoliv stožárů (nejen kovových!), sloupů veřejného osvětlení, a poblíž elektrického vedení.

Pobyt v/na jakýchkoliv otevřených vozidlech - sportovních, stavebních, či zemědělských, cyklistických kolech a motorkách.

Telefonování pevnými linkami (o to i v uzavřených chráněných místnostech), práce s počítačem (zpravidla je spojen nejen s elektrickou sítí, ale i s telefonní sítí přes modem) či jakýmikoliv elektrospotřebiči, připojenými k rozvodné síti.

Kontakt s vodou z vodovodu (mytí rukou či nádobí, sprchování, ...).

Pobyt pod skalním převisem, ve vchodu do jeskyně nebo jakékoliv šachty.

Pokud jsme v blízkosti bouřky, může být nebezpečným i pouhé vystupování z auta, zejména jsou-li pneumatiky a půda ještě suché. V okamžiku vystoupení se totiž můžeme stát "uzemněním" našeho auta a tím iniciovat blesk. Za mokra by toto riziko mělo být výrazně nižší.

Naopak, za relativně bezpečný lze považovat pobyt v bouřce v autě s uzavřenou plechovou karosérií (nikoliv tedy v kabrioletu - byť se zataženou střechou, nebo v trabantu) - samozřejmě s přihlédnutím k dalším rizikům uvedeným níže a za předpokladu přiměřeného snížení rychlosti jízdy. Stihneme-li to ještě před bouřkou, zatáhneme či demontujeme všechny externí antény (od rádia a mobilního telefonu), zatáhneme okénka a nedotýkáme se zbytečně kovových částí karosérie.

Pokud nás bouřka zastihne v otevřené krajině, snažíme se vyhledat co nejnižší polohy (údolí, úvozy, aj.) - musíme však zvážit riziko nečekaného přívalu vody (zejména v soutěsce nebo uzavřené rokli). Na vyvýšených místech zaujmeme co nejnižší polohu, nikoliv však v leže; zároveň se snažíme o co nejmenší kontakt našeho těla se zemí. Z tohoto důvodu je doporučována poloha v podřepu, avšak pokud možno na špičkách bot (otázkou však je, kdo tuto polohu vydrží delší dobu). Pokud jsme ve skupině, raději se rozdělíme a hlavně se nebudeme držet za ruce. Pokud by někdo ze skupiny byl náhodou zasažen bleskem, je tak větší naděje, že v okolí bude osoba schopná poskytnout první pomoc. Pokud budeme pohromadě, v těsné blízkosti, v případě zásahu bleskem budou zasaženi nejspíše všichni!

Výše uvedené zásady opatrnosti platí i tehdy, když se bouřka jeví jako relativně vzdálená (zejména po vydatných srážkách, kdy se nám zdá, že bouřka již odchází). Bezpečnostní pravidla bychom měli zachovat po dobu alespoň 20 až 30 minut od posledního blesku či zahřmění.

V případě zásahu a zranění člověka bleskem bývá nadějí pro zasaženého včasná první pomoc - zpravidla je nutná masáž srdce a umělé dýchání. Proto není zcela od věci si jejich zásady čas od času zopakovat...

Blesky stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

12.10.2010

V parném létě, kdy předpovědi počasí vyhrožují bouřkami, je dobré před odjezdem na letiště, na cyklistický výlet, k vodě a podobné akce v přírodě vědět, zda hrozí bouřky a blesky v naší oblasti. Blesky jsou totiž nebezpečná věc (viz Bouřky) a je dobré se vystříhat aktivit na kopcích a otevřených prostranstvích.

ČHMU - Český hydrometeorologický ústav poskytuje na svých webových stránkách užitečné informace o výskytu blesků:

image

UT - Universal Time - světový čas. Více viz Čas UT.
V létě si k uvedenému času přičtěte 2 hodiny.


imageBezpečnost provozu modelůvysoké napětí (next page)image