image

Profilstálý odkaz / permalink

01.04.2020

Pro výrobu žeber je třeba dostat z plánu profil křídla do programu. Vyříznu si z plánku kousek s vyobrazenými žebry a vložím ho do Fusionu jako canvas: Insert - Canvas. Vložil jsem ji do roviny X-Y. Kontextovou volbou v browseru nalevo Calibrate si natáhnu profil na hloubku 100 mm.

image

Založím si nový skeč v rovině X-Y s názvem profil: Design - Create sketch. Skeč a předloha, kterou jsem si do výkresu vložil leží v jedné rovině. V nastavení skeče se ujistím, že nemám zatrženo 3D Sketch.

image

Do náběžky vepíšu kružnici přiměřené velikosti, jejím středem a středem odtokovky pak natáhnu tětivu profilu. Čáru kružnice i čáru tětivy přepnu v kontextovém menu vyvolaném pravým tlačítkem myši nad čárou volbou Normal/Construction na konstrukční čárkovanou čáru. Tím si zajistím, že čáry mi nebudou rozdělovat profil (profil ve smyslu Fusionu, ne profil křídla) na více částí, až ho budu vytahovat ze skeče do prostorového objektu.

image

Obrys profilu dělám spline křivkou volbou Create - Spline - Fit Point Spline, horní obrys profilu zvlášť, dolní obrys zvlášť. Lepší je asi použít Control Point Spline, dá se lépe dodržet plynulá změna křivosti čáry profilu. U Fit Point Spline se musí s rozvahou volit odstup jednotlivých bodů. U náběžky vkládám body hustěji, směrem k odtokovce dávám body dále od sebe. Nezapomenu na konci odtokovku uzavřít svislou čarou, spojit horní a dolní povrch. To, že je obrys uzavřený, potvrdí zabarvení plochy mezi čarami.

image

Abych měl z obrysu těleso, vytáhnu ho do prostoru: Create - Extrude. Třeba na tloušťku 2 mm.

image

Ono by šlo do jiného výkresu překopírováním Ctrl+C, Ctrl+V nakopírovat profil přímo do jiného skeče, ale vytvořením objemového tělesa mám možnost s geometrií pracovat. Třeba dělat analýzy křivosti.

image


zpátky na: Křídlo │ kam dál: Výkres křídla


přehled kapitol:

  1. Amigo II
  2. Křídlo
  3. Profil
  4. Výkres křídla
  5. Výkres křídla 2

(zveřejněno v rubrice Modely letadel | Co dělám? | S čím létám | Amigo II)