¦ Kontakt ¦ Hledat image

Pojmy stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

25.12.2004

Zde je přehled pojmů, týkajících se akumulátorů.

acupack, akupak Akumulátory jsou zpravidla složeny z několika článků v sérii (acupack). Údaje o napětích udávané pro jednotlivý článek je potom třeba vynásobit počtem článků.
Články v akumulátoru se vždy více či méně liší. Mají různý vnitřní odpor, jsou v různém stavu nabití. Vyrábějí se speciální akupaky, ve kterých jsou články vybírány tak, aby byli co nejvíce shodné. Se stářím akumulátoru se rozdíly mezi články zvětšují a může dojít a ke zničení jednotlivého článku v akumulátoru.
fast charge Rychlost nabíjení akumulátorů - pomalé nabíjení. Typicky takové nabíjení trvá kolem 5 hodin. Více viz Rychlonabíjení.
formování akumulátoru Několik cyklů pomalého nabíjení 0.1C a vybíjení 0.1C. Nabíjení se ukončuje po uplynutí nejméně 16 hodin. Provádí se tak dlouho, až přestane narůstat vybitá kapacita. Zpravidla stačí 3 - 4 cykly. Používá se u nových pohonných akumulátorů. Účelem je dosáhnout stejného stupně nabití u všech článků akumulátoru.
impedance, vnitřní odpor Určuje výkon článku a provozní životnost. Pokud je z akumulátoru s vysokou impedancí vyžadován velký proud, napětí spadne. U pohonných akumulátorů je tedy požadován co nejnižší vnitřní odpor.
Vnitřní odpor akumulátoru se v průběhu vybíjení na rozdíl od vnitřního odporu primárního suchého článku téměř nemění.
jmenovitá kapacita Množství elektrického náboje v Ah deklarované výrobcem, které může samostatný článek dodat. (jeden zvýrobců Pb aku deklaruje jmenovitou kapacitu jako množství elektrického náboje, které může samostatný článek dodat v Ah při 5 hodinách vybíjení do konečného napětí 1,0 V při +20 °C)
normal charge Rychlost nabíjení akumulátorů - pomalé nabíjení. Typicky takové nabíjení trvá více jak 10 hodin. Více viz Pomalé nabíjení.
quick charge Rychlost nabíjení akumulátorů - ultrarychlé nabíjení. Typicky takové nabíjení trvá minuty. Více viz Ultrarychlé nabíjení.

Rychlost nabíjení stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

24.07.2004

Rychlost nabíjení je dána velikostí nabíjecího proudu. Čím větší proud, tím kratší doba nabíjení. Povolené nebo doporučené nabíjecí proudy jsou uváděny buď na pouzdru článku nebo v jeho dokumentaci. Ne každý typ článku lze nabíjet rychle a u některých typů akumulátor můžete příliš rychlým nabíjením nevratně zničit.

Uvádí se tři rychlosti nabíjení:

Pomalé nabíjení

Bývá na akumulátorech označeno jako Normal Charge. Nabíjí se proudem velikosti 0.1C. Má-li akumulátor kapacitu 1700 mAh, nabíjí se proudem 170 mA po dobu 12 až 14 hodin (pokud má akumulátor kapacitu 450 mAh, nabíjí se proudem 50mA, akumulátor 900 mAh proudem 100 mA, akumulátor 600 mAh proudem 100 mA atp.). Doba nabíjení je delší než 10 hodin proto, protože proces nabíjení nemá 100% účinnost.

Je to nejšetrnější způsob nabíjení. Typicky se tak nabíjí akumulátory vysílačů a přijímačů. Baterie jsou při něm nejméně namáhány (odvádění tepla atp.). Nevýhodou je doba nabíjení. Někdy je mezi létáním kratší přestávka ve které není možné akumulátory dobít (v létě může být konec létání kolem 22.hodiny a začátek v 8 ráno příští den).

Rychlonabíjení

Označuje se jako Fast Charge. Nabíjecí časy jsou 5 až 7 hodin.

Většina akumulátorů NiCd a NiMH dnes koupených umožňuje tento režim nabíjení.

Ultrarychlé nabíjení

Označuje se jako Quick Charge. Je to nabíjení v době menší než 1 hodina. Při tomto způsobu nabíjení je nutné se starat o chlazení nabíjeného akumulátoru.


zpátky na: Akumulátory olověné gelové


přehled kapitol:

  1. Akumulátory
  2. Akumulátory NiCd
  3. Akumulátory NiMH
  4. Akumulátory Li-Ion
  5. Akumulátory Li-Pol
  6. Akumulátory Lion-Fe-PO4, A123
  7. Akumulátory olověné
  8. Akumulátory olověné gelové
  9. Akumulátory - pojmy

(zveřejněno v rubrice Modely letadel | Akumulátory)