¦ Kontakt ¦ Hledat image

Li-Pol stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

20.09.2018
 • výhodný poměr váha / kapacita
 • velké napětí
 • velmi malé samovybíjení
 • menší dosažitelná rychlost nabíjení oproti NiCd a NiMH
 • větší vnitřní odpor než NiCd, menší vnitřní odpor než Li-Ion
 • snížení kapacity při nízkých teplotách
 • snadno mechanicky poškoditelné
 • je třeba s nimi zacházet jako s potencionálním zdrojem požáru

napětí článku [V]
plně nabitý článek 4.1 - 4.3
provozní
(střední vybíjecí napětí)
3.7
vybitý článek 2.5 - 2.8

energetická hustota [napětí V * kapacita mAh / 1g hmotnosti] 138  
životnost [nabíjecích cyklů] 500 / 150 / 80 údaj výrobce / rekr. létání / závody
nabíjení [násobek C] 1 Vybrané akumulátory s malým vnitřním odporem lze nabíjet proudy až 3C.
samovybíjení [% kapacity za den] 0.05  
skladování 3.8-3.9 V nabité na cca 60% jmenovité kapacity

 

Akumulátory se používají jako pohonné pro napájení elektromotorů pohánějících vrtule nebo dmychadla. Přes regulátor napětí, který je součástí regulátoru ovládajícího motor (BEC), se používají i k napájení přijímač a serv v modelu. S nástupem nové elektroniky v roce 2008 se začaly používat i k napájení vysílačů, nebo přijímačů a serv u modelů se spalovacími motory nebo u modelů bezmotorových.

V první polovině nabíjecího cyklu se nabíjí s omezením maximálního proudu. V druhé polovině nabíjecího cyklu je omezeno nabíjecí napětí. Dodaný náboj roste nelineárně s časem. V grafu to je jasné.

Tolerance nabíjecího napětí je poměrně přísná - typicky +- 30 mV. Při nastavování nabíječe tedy nevystačíte s běžným multimetrem.

image

Stárnutí zvyšuje impedanci článku bez ohledu na jeho používání. Běžná životnost je dva roky.

Je třeba hlídat vybití akumulátoru. Akumulátory s napětím menším než 2.5V jsou tzv. podvybité. Pro jejich nabití je třeba jiný postup než při běžném nabíjení - nabíjení proudem 0.1C.

V modelech letadel hlídá vybití akumulátoru regulátor. Musí ho hlídat už jen proto, protože z pohonných akumulátorů je napájen i přijímač. Mělo by se však létat ne do vypnutí regulátoru, ale na čas.

Články se při nabíjení nezahřejí. Ani na konci nabíjení.

Skladování: Doporučuje se skladovat akumulátory nabité na napětí 3.85V.

Akumulátor by měl být konstruován a v modelu instalován tak, aby se teplo z jednotlivých článků odvádělo rovnoměrně, aby se rovnoměrně chladily. Pokud tomu tak není, dochází k nestejnoměrnému vybíjení jednotlivých článků.

Co znamenají ta C-čka stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

31.07.2010

Ta C-čka uvedená na štítku Li-pol akumulátorů nejsou údajem pro nabíjení, ale udávají, jakým největším proudem se mohou články vybíjet.

image

Jde li třeba o Li-polku 1200 mAh a na štítku má 20C, je možné ji vybíjet proudem 20 x 1200 mA = 24 A.

Ty proudy berte jako maximální, trvalý odběr je povolen nižší. Jaký, to se dočtete v dokumentaci k akumulátoru. Trvalý povolený proud může být třeba o 30 % menší nebo taky poloviční.

Nabíjecí proud se zjistí v dokumentaci k akumulátoru. Bývá 1C, 2C. Nabíjecí proudy jsou u takového akumulátoru (1200 mAh) třeba 1.2 A nebo 2,4 A. Dokumentaci k článku nebo akumulátoru lze najít na webech výrobců a u jejich prodejců.

Napěťové úrovně akumulátorů Li-Pol podrobněji stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

07.01.2013

Změřením napětí článku bez zátěže, lze zjistit přesně stupeň nabití článku:

napětí
[V]
stav
3.45vybitím článku pod tuto hranici hrozí nevratné poškození akumulátoru
3.60úplně vybitý článek
3.70doporučená hranice pro ukončení vybíjení (létání), v článku je ještě cca 20% energie
3.8550% energie
4.05napětí pro skladování
4.1090% energie
4.17100% energie
4.20max napětí při nabíjení
Spojování článků v akumulátorových pacích stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
10.02.2007

Jednotlivé články se spojují do akumulátorových paků (pack = anglicky zabalit, dát do obalu, balíček). Cílem je zvýšení napětí a zvýšení kapacity.

Pro zvýšení napětí akumulátoru se články zapojují do série, pro větší kapacitu paralelně. V běžně prodávaných pacích jsou 2 nebo 3 články v sérii. Označení takového paku je 2s nebo 3s.

Akumulátory se běžně dělají tak, že se polštářky článků nalepí na sebe a jejich kontakty se zasunou do zářezů destičky s plošným spojem, který propojuje vývody jednotlivých článků.

image

Při velkých proudových odběrech se akumulátory zahřívají a je třeba vzniklé teplo odvádět. Proto se mezi jednotlivé články dávají distanční vložky a takto vzniklá štěrbina se neuzavírá.

image
Servisní konektory stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
10.02.2007

Aby bylo možné pracovat s jednotlivými články akumulátorového paku, vybavuje se akumulátor ještě servisním konektorem, na který jsou vyvedeny vývody jednotlivých článků. Je tak možné měřit napětí jenotlivých článků a i články jednotlivě nabíjet.

image

Použité konektory nejsou normované. Každý výrobce nebo uživatel může vybavit své akumulátory jiným typem konektorů.

image
Pojmy stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
10.01.2004
Zapojení

označenízapojení
2sdva články v sérii
3ptři články paralelně
3s2psériové zapojení tří paralelně spojených dvojčlánků

Použití Li-Pol pro napájení RC soupravy stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
17.01.2004

Li-pol akumulátory lze využít nejen k pohonu modelu, ale i k napájení vysílače nebo palubní části rádia. Výhodou je nižší hmotnost a velmi malé samovybíjení. Výrobci vysílačů ale osazují svoje vysílače akumulátory Li-Ion.

Nevýhodou však je razantní pokles kapacity v mrazu. Chcete-li létat při teplotách pod -10°C, počítejte s poloviční kapacitou aku.


zpátky na: Akumulátory Li-Ion │ kam dál: Akumulátory Li-Pol za nízké teploty ještě dál: Akumulátory Lion-Fe-PO4, A123


přehled kapitol:

 1. Akumulátory
 2. Akumulátory NiCd
 3. Akumulátory NiMH
 4. Akumulátory Li-Ion
 5. Akumulátory Li-Pol
 6. Akumulátory Lion-Fe-PO4, A123
 7. Akumulátory olověné
 8. Akumulátory olověné gelové
 9. Akumulátory - pojmy