image

Měkké pájenístálý odkaz / permalink

17.01.2004
Měkké pájení se používá při spojování kablíků, při osazování elektronických součástek do desek plošných spojů atp. Tedy všude tam, kde je potřeba zajistit trvalé mechanické a elektrické spojení,

Co je potřebastálý odkaz / permalink

07.12.2003
Aby bylo vůbec možné pájet, je nutné mít správné nástroje a materiál. Dobře si pamatuji, jaké ošklivé a nespolehlivé spoje jsem vyráběl, naž mi kamarád vysvětlil, jak na to.
K pájení je tedy potřeba:

Páječkastálý odkaz / permalink

17.01.2004
Na většinu pájení stačí pistolová transformátorová páječka. Na spoje, kde je třeba vyvinout více tepla - při spojování dílů s velkým odvodem tepla - je lepší páječka hrotová s větším výkonem a na pájení elektronických součástek háklivých na statickou elektřinu hrotovou páječku - malou a nejlépe s regulací teploty.
Transformátorová páječkastálý odkaz / permalink
07.12.2003
Transformátorová páječka se dá koupit za cca 250 Kč. Napájená je ze sítě 220V.
Topné tělísko tvoří smyčka z drátu. Hrot páječky je galvanicky spojen se sekundárním vinutím transformátoru páječky.
Smyčkystálý odkaz / permalink
07.12.2003
Náhradní smyčky lze koupit v prodejně s potřebami pro elektrotechniky.
Výroba smyčky doma
Smyčku lze vyrobit z měděného drátu. Drát lze získat ze zbytků izolovaných dvojlinek používáných pod omítku (například). Stačí ustřihnout potřebnou délku, odizolovat, ohnout v kleštích a je to. Pozor jen na smaltované dráty třeba z vinutí starého motoru nebo transformátoru. Ty je třeba zbavit alespoň pod připevňovacími šrouby izolačního laku.
Problémystálý odkaz / permalink
07.12.2003
U transformátorové páječky se typicky vyskytují tyto problémy:
Hrot málo hřeje
Buď je drát smyčky příliš dlouhý (pokud si je vyrábíte sami) nebo je špatný kontakt mezi drátem a úchytem smyčky. V tom případě stačí přitáhnout šroubky.
Hrot jiskří
Na hrotu se jiskří jen je-li smyčka přepálená. Je třeba ji okamžitě vyměnit.
stálý odkaz / permalink

Cínstálý odkaz / permalink

17.01.2004
Pro pájení kabelů, součástek do plošných spojů a podobně se používá trubičková pájka. Ta obsahuje tavidlo - kalafunu.

Cín je slitina Sn-Pb.

Tavidlostálý odkaz / permalink

17.01.2004
Funkcí tavidla je co nejrychleji a v co největší míře odstranit povrchové oxidy na pájených plochách, zabránit jejich oxidaci při pájení a maximálně podpořit roztékání a smáčivost pájky.

Běžně se jako tavidlo používá kalfuna ve vysoce čistém stavu, která se získává z borové pryskyřice.

Kalafunu koupíte v obchodě s potřebami pro elektrotechniky, ale dá se použít i kalafuna z hudebnin.

Postupstálý odkaz / permalink

17.01.2004
Při pájení je třeba docílit dostatečné teploty aby cín byl opravdu tekutý, dobré smáčivosti povrchu pájených ploch a zachovat přitom přiměřené tepelné zatížení pajených dílů.
Pájení se provádí ve dvou krocích:
  • části, které mají být vzájemně spojeny se nejprve pocínují
  • spojované povrchy se následně prohřejí nad teplotu tání použité pájky, která vzájemným slitím s přídavkem pájky z vnějšku vytvoří po ochlazení pevné spojení

Na smyčku páječky naberte trochu tavidla (krátce zapněte páječku s hrotem zapíchnutým do kalafuny) potom trochu cínu. Zapněte páječku a přiložte ji ke konci kablíku nebo pájenému spoji. Cín se rozleje a pocínuje povrch.

Pocínujte i druhý kablík.

Naberte trochu tavidla a cínu. Přiložte spojované díly k sobě, zapněte páječku a přiložte ke spojovaným dílům. Cín se mezi nimi rozleje.

Nepohybujte se spojem tak dlouho, dokud cín nezatvrdne. Správně provedený spoj má kovově lesklý vzhled.

imageCín se musí pěkně rozlít po pájených dílech. Mezi každým letováním namočte hrot páječky do tavidla.

Při dlouhém zahřívání spoje (více než 10 až 20 sec) klesá mechanická pevnost spoje.

Hrot na pistolové pájce utírejte do mokré houbičky, aby byl pořád čistý a provedli jste tak spolehlivý spoj, který nebude zatížen spálenou kalafunou.

Zbytky tavidla by se měly odstranit. Jde to lihem nebo technickým benzínem. Kalafuna na rozdíl od některých jiných tavidel nepůsobí korozivně, a tak to není nutné.

Chybystálý odkaz / permalink

07.12.2003
Některé chyby pájení jsou vidět hned. Když se vám pájený spoj rozpadne pod rukama je to nepříjemné, ale nic se neděje. Když vyrobíte spojení, které se ukáže jako nespolehlivé až za provozu, je to už hodně nepříjemné.
Přepálený cínstálý odkaz / permalink
07.12.2003
.
Cín se po čase na hrotu okysliči a vniklé kysličníky snižují jeho smáčivost. Stačí ponořit hrot do kalfuny.
Studený spojstálý odkaz / permalink
07.12.2003
Studený spoj je výraz pro spoj, který na první pohled vypadá jako pevné spojení obou dílů, ale ve skutečnosti je spojení mechanicky i elektricky nespolehlivé.
image Pokud nedosáhnete při pájení potřebné teploty, cín se nerozleje a dělá kuličky. Při příliš vysoké teplotě cín zešedne - zoxiduje.
Přepálená smyčkastálý odkaz / permalink
07.12.2003
Smyčka nevydrží věčně. Časem se přepálí.
Ještě před jejím přepálením je na hrotu dobře vidět ztenčení drátu. Nenechte smyčku přepálit. Včas ji vyměňte. Při přepálení smyčky ohrožujete pájené díly napětím z páječky.
Tepelná zátěžstálý odkaz / permalink
07.12.2003
U některých dílů může standno dojít k jejich přehřátí a poškození nebo zničení.
Pokud budete pájené díly déle žhavit, dojde k jejich poškození. Typické je oddělení měděné folie plošného spoje od podkladu. Nebo deformace tělesa konektoru z plastu.

Pájení citlivých elektronických součástek pistolovou páječkoustálý odkaz / permalink

17.01.2004
Pro pájení citlivých elektronických součástek se doporučuje používat hrotovou páječku. Lze však použít i transformátorovou pistolovou páječku. Je jen nutné dodržet určitý postup.

Pistolovou páječku zapněte dál od pájeného spoje (více jak 10-20 cm), připájejte daný spoj, páječku oddalte a teprve potom vypněte.

Pájení silových konektorůstálý odkaz / permalink

25.11.2006

Pěkně má na svých stránkách popsáno pájení silových konektorů MP Jet.