image

Těžiště letadlastálý odkaz / permalink

28.11.2004

Poloha těžiště letadla podstatnou měrou ovlivňuje stabilitu letu letadla a jeho manévrovatelnost.

Poloha těžiště příliš vzadu (k ocasu letadla) vede až k neřiditelnosti letadla. Sebemenší zásah do řízení nebo průlet rozruchem v ovzduší způsobí velkou nestabilitu letu. V krajním případě (poloha těžiětě hodně vzadu) letadlo vůbec nepoletí.

Poloha těžiště příliš vepředu (směrem k nosu letadla) naopak způsobuje malou citlivost na zásahy do podélného řízení (výškovkou). V krajním případě přejde letadlo do střemhlavého letu, ze kterého nebude možné ho výěkovkou vybrat..

Poloha těžištěstálý odkaz / permalink

07.03.2004

Zkontrolujte polohu těžiště. Těžiště by mělo být v místě uvedeném dokumentací nebo v místě, které jste sami určili při předchozím zalétávání modelu jako optimální. Není-li těžiště ve správné poloze, dovažte model.

Vyvažování se provádí tak, že se model podepře v místě těžiště a přidává se zátěž do nosu nebo na ocas letadla tak dlouho, až je model vyvážený. Podpírá se obvykle podepřením křídla ve dvou bodech symetricky na obě strany od podélné osy modelu.

image

Poloha těžiště se zpravidla udává jako vzdálenost od náběžné hrany měřená u kořene křídla. Výjimečně se u modelů udává v % hloubky křídla (měřeno opět od náběžky).

Závaží, kterým model vyvažujete, musí být v modelu zajištěno proti pohybu!

Viz Uchycení zátěže pro vyvážení, Olovo.

Vyvažovat s plnou nebo prázdnou nádrží?stálý odkaz / permalink
17.06.2004

Jak vyvažovat modely se spalovacím motorem? S plnou nebo prázdnou nádrží?

Model by měl být vyvážen tak, aby se všech myslitelných situacích nedostalo těžiště mimo krajní polohy těžiště. Tedy i s práznou nádrží by měl mít těžiště před zadní povolenou polohou těžiště.

Začátečník by si měl model vyvážit tak, aby s prázdnou nádrží bylo těžiště spíše ve středu povoleného rozsahu. Nepřekvapí ho potom malá stabilita modelu po vylétání nádrže.