¦ stuktura sekcí ¦ Kontakt ¦ Hledat image

Váha stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

25.07.2017

Převod mezi vstupem a výstupem funkce rádia.

image

Například závislost výchylky serva na výchylce páky vysílače. Váha 100% znamená, že se při plné 100% výchylce kniplu vychýlí servo do krajní polohy - výchylka 100%. Pokud se váha nastaví třeba na 75%, krajní výchylce kniplu bude odpovídat tříčtvrtinová výchylka serva.

(zveřejněno na stránce Pojmy v RC)