¦ Menu sekce ¦ Kontakt ¦ Hledat image

Tutoriály k volnoplošnému modelování

Fusion 360

Kombinování stálý odkaz / permalink

02.04.2020

Jakmile člověk začne modelovat pomocí prostředků volnoplošného modelování, narazí na problém, jak zkombinovat části konstrukce vytvořené volnoplošným modelováním a části vytvořené přes náčrty. Jak třeba vyrobí přechody mezi plochami. Tutorial na to dává návod a ukazuje i vlastní volnoplošné modelování:

image anglicky

  • volnoplošným modelováním vznikne těleso složené z ploch, naproti tomu modelováním z náčrtů vzniklo plné těleso
  • volnoplošné modelování ukončí Finish Form
  • ucho uzavře plochami příkazem Surface - Create - Patch
  • všechny plochy ucha spojí dohromady příkazem Modify - Stitch
  • tím vzniklo z ucha plné těleso se kterým už se dá pracovat jako s tělesem vzniklým z náčrtů

V praxi to bývá složitější než v ukázce s jednoduchým uchem, někdy není úplně jednoduché modelovanými plochami kompletně uzavřít objem.

Fusion je stále vyvíjen. Patch workspace, který jwe v ukázce vidět, byl zrušen a funkcionalita je nově součástí workspace Design - záložka Surface.

(zveřejněno na stránce Tutoriály k volnoplošnému modelování)

print tisk