¦ Kontakt ¦ Hledat image

Pojištění stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

03.05.2005

S problematikou létání s modely souvisí i možnost pojištění proti škodám, které můžete svojí činností způsobit. Sám jsem na vlasní kůži zažil jen drobné poškození automobilu nevelké ceny, ale dovedu si představit tisíc a jednu možnost co se může stát. Pravděpodobnost je malá, ale to neznamená, že se nic stát nemůže.

Dovedu si při svém běžném létání představit plno situací, kdy bych mohl něco poškodit: mohu poškodit kamarádovi auto zaparkované na okraji letiště, mohu zranit jiného modeláře nebo náhodného diváka pohybujícího se blízko naší plochy, může mi vysadit rádio, může mi odejít servo atd. atd. A to uvažuji jen o létání u nás na letišti, kdy je okolo plno bezpečného prostoru. Pohybuji-li se ale v tak exponovaných terénech jako je třeba kopec Raná, kde je vzhledem k hustotě provozu ve vzduchu i na zemi nějaký incident pravděpodobnější, byl bych opravdu rád pojištěn. Čím větší nebo rychlejší model, tím mám větší pocit odpovědnosti a tím ubývá mé bezstarostnosti.

S pojištěním létání s modely to není jednoduché a jednání s pojišťovnami není v tomto speciálním případu příliš průhledné. Pojišťováci tvrdí, že lze létání s modely krýt některými obecně rozšířenými pojistnými produkty, například "pojištěním domácnosti", "pojištěním na škodu v občanském životě", ale praxe ukazuje, že to tak není. Představy pojišťováka o modelu a jeho provozu mohou být velmi odlišné od praxe, jaké modely a jak provozujete vy.

Odpovědnost za škodu stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

31.03.2017

Určitě je dobré se zamyslet nad tím, co pojištění za vás vlastně bude řešit.

I když jsem pojištěný, případná nehoda, jejíž součástí se stane někdo jiný, nebo která se dotkne majetku někoho jiného, se bude nějak řešit. Může to vyšetřovat policie, může to skončit až u soudu. Vždy se bude vážit moje chování, bude se hodnotit, jak odpovědně nebo neodpovědně jsem se při provozování modelu choval. A je jedno, zda létám se strojem již hotovým, pořízeným v obchodě, nebo jsem ho postavil já sám. Odpovědnost z vás pojistka nesejme. Když se něco stane, můžete v krajím případě skončit i ve vězení, pojistka jen zajistí, že právníci toho, komu jste způsobili újmu, neožebračí vás nebo vaši rodinu.

Je třeba mít při létání respekt. Zpočátku člověku chybí zkušenosti a tedy i představa, co všechno se může stát. Nabírání zkušeností je cesta přes různé nehody a průšvihy, menší i malé, které, když máte štěstí, končí škodou nebo bolestí jen na vaší straně. Je proto dobré se seznamovat se zkušenostmi jiných. kteří si už tuto cestu prošli. A mít při létání respekt.