¦ stuktura sekcí ¦ Kontakt ¦ Hledat image

Čas stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

07.05.2005

Ať létáte se skutečnými letadly, s modely nebo jen virtuálně u počítače nebo studujete počasí kvůli plánovanému rodinnému výletu, setkáte se v každém materiálu s nějakým časovým údajem. Co však všechny ty časové údaje znamenají?

Zkratky stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

07.05.2005

C

CEST Středoevropský letní čas (MESZ, SELČ). Více viz Čas CEST.
CET Středoevropský čas (MEZ, SEČ). Více viz Čas CET.
C G M S T U

G

GMT Greenwich Mean Time, čas na nultém poledníku v Greenwich.
C G M S T U

M

MET Středoevropský čas. Více viz Čas MET.
MEZ Středoevropský čas v německy mluvících zemích (CET, SEČ). Více viz Čas CET.
C G M S T U

S

SEČ Středoevropský čas (CET, MEZ). Více viz Čas CET.
SELČ Středoevropský letní čas (CEST, MESZ). Více viz Čas CEST.
C G M S T U

T

TAI Mezinárodní atomový čas. Více viz Čas TAI.
C G M S T U

U

UT Universal Time - světový čas. Více viz Čas UT.
UT1 Světový astronomický čas na poledníku v Greenwich. Více viz Čas UT1.
UTC Universal Time Coordinated - koordinovaný světový čas. Více viz Čas UTC.

Zajímavosti kolem času stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

07.05.2005

Původně byla sekunda zavedena dělením dne na hodiny a jejich menší části. Den však souvisí s pohybem slunce po obloze a je tedy nepravidelný. To vedlo k definici sekundy jako části roku.

Moderně je sekunda definována jako doba trvání 9 192 631 770 period záření, které přísluší přechodu mezi dvěma velmi jemnými hladinami základního stavu atomu cesia 133.

Jednotka času byla získána původně druhým dělením hodiny. Druhý se v ruštině řekne "vtoroj" a odtud se do češtiny vzalo slovo vteřina. Slovo vteřina však bylo vyhrazeno pro díl úhlového stupně. Fyzikálním názvem zůstalo slovo sekunda z latinského "pars minuta secunda" – druhá malá část - myšleno hodiny.

Čas UT1 stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

07.05.2005

Světový astronomický čas na poledníku v Greenwich.

Čas UTC stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

07.05.2005

UTC - Coordinated Universal Time, koordinovaný světový čas. Je to čas na nultém poledníku v Greenwich.

Říká se mu také Zulu time.

Je úzce vztažen ke světovému času UT1. Z UTC vychází světový systém občanského času. Světový koordinovaný čas UTC se liší od TAI vždy o celý počet sekund, tak aby se UTC co nejvíce blížil času UT1. Přestupná sekunda se vkládá jestliže se rozdíl mezi UT1 - UTC blíží hodnotě 0,9 s.

Čas CET stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

07.05.2005

Středoevropský čas. Také SEČ.

CET = UTC + 1 hod

Čas TAI stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

07.05.2005

Mezinárodní atomový čas.

Je definován pomocí atomové sekundy. Je nezávislý na rotaci Země, je bez korekcí. Nejpřesnější dosažitelná časová stupnice.

Čas pásmový stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

07.05.2005

Čas pásmový je jednotný čas pro oblast vymezenou dvěma poledníky lišícími se o 15o.

Aby měly skupiny obyvatel Země stejný čas, zavedl se čas pásmový. Je rovný střednímu slunečnímu času platnému pro střední poledník pásma. Aby hranice mezi časovými pásmy neprobíhaly místy s hustým osídlením, nejsou hranice mezi pásmy přesně podél poledníku, ale jsou křivočaré.

Čas UT stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

29.04.2006

Universal Time. Světový čas na poledníku v Greenwich.

Pásmový čas pásma, jehož osou je nultý poledník.

Pro běžné potřeby platí: UT = UTC = GMT = SELČ-2h = SEČ-1h). Pro získání místního času v ČR je třeba k času UT příčíst v zimním období 1 hodinu (v zimě platí středoevropský čas), a v letním období 2 hodiny (platí letní čas).

image
Lumír Moucha: hodiny v Greenwich

Čas MET stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

07.05.2005

Středoevropský čas.

V pásmu se středním poledníkem 15o (poledník prochází Nymburkem), platí čas středoevropský (pásmový čas).

Letní čas stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

07.05.2005

Zavádí se z ekonomických důvodů. Je to tzv. čas "dekretový", protože se zavádí zákonem.

Zpravidla se od příslušného pásmového času liší o hodinu.

Čas CEST stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
07.05.2005

Středoevropský letní čas. Také SELČ, MEST.

CEST = UTC + 2 hod

Zulu time stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

16.10.2008

Zulu time je jiný název pro čas UTC.

Čas takto udávaný má na konci Z.

Čas PST stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

15.01.2019

Pacific Standard Time - časové pásmo na území Spojených států, Kanady a Mexika.

PST = UTC - 8 hod


Milan Ambrož o letním a zimním časeimage