image

Balsa stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

09.12.2005

Balsa je v modelářstvá nejvíce používaným materiálem. Ke stavbě nodelů se začala používat kolem roku 1920. Používá se i při stavbě velkých letadel.

Používá se na žebra křídel, tuhé potahy křídel, pomocné přepážky trupů, podélníky a příčníky trupů, potahy trupů, nosníky menších modelů, výplně, tvarové prvky jako jsou špice modelů nebo koncové oblouky. ...

O balse stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

09.12.2005

Vědecký název je ochroma lagopus. Přírodní výskyt je v deštných pralesech střední a jižní Ameriky (Guatemala, Bolivie, Equador). Balsové stromy rostou v přírodě v malých skupinkách daleko od sebe. V Equadoru je známa pod jménem boya.

Roste velmi rychle. Za 6 měsíců po vyklíčení má kmen průměr kolem 3 cm a je vysoký asi 30 cm. Kácí se po 6 - 10 letech. To má 18 - 25 m a kmen má průměr 30 - 110 cm. Pokud roste volně, dosahuje průměr kmene až 2 m. Existují ještě lehčí dřeva, ale ta nemají vlastnosti vhodné ke zpracování.

Zajímavé je srovnání balsy s jinými dřevy:

materiál hustota [kg/m3] pevnost ve vzpěru [%] pevnost v ohybu [%] pevnost v tlaku [%]
balsa  130 72 70 75
balsa 160 100 100 100
balsa 225 156 161 149
lípa 420 261 288 288
smrk  450 230 260 289
borovice  450 222 277 288
Douglaska  480 241 291 341
ořech 590 301 506 512
dub 770 295 430 366
bílý ořech 800 379 638 514

Údaje jsou vztaženy k hodnotám zjištěným u balsy střední hustoty 160 kg/m3.

Kolem roku 1920 se začala používat ke stavbě modelů. Používala se i při stavbě velkých letadel. Například podlahy. Obchod s balsou začal za I.světové války, kdy bylo třeba nahradit korek.

Druhy prkének stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

09.12.2005

Prkénka balsy se vyrábí ve standardním rozměru 1070 x 100 mm nebo 1500 x 100 mm a tloušťkách 0.6, 0.8, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20 a 30 mm.

Při výběru prkýnek balsy je stejně důležité jako hustota let a hmotnost i směr let. Směr let ovlivňuje tuhost prkénka nebo ohebnost více, než hustota let. 

Například když je prkénko říznuto tak, že léta prochází šířkou prkénka (tangenciální řez A), bude prkénko v příčném směru dobře ohebné. Takové prkénko stočíte po namočení do ruličky aniž by prasklo.

Naopak radiální řez (C) dává prkénka tuhá, která se při ohybu zlomí.

Řezy B dávají prkénka s kombinací vlastnosttí řezu A a C.

Příčný řez (B) je nejčastější.

Tangenciální řez

Prkénko se snadno se ohýbá - je málo tuhé. Používá se na potah zakulacených trupů, potah náběžných hran křídla, plaňkované trupy, tvarování trubek. Nepoužívá se pro rovné povrchy. Nepoužívá se pro rovné ocasní plochy, ploché trupy atp.

Pozná se podle toho, že léta vystupující na povrch tovoří dlouhé nepřerušované linie.

A-grain - tangenciální řez
Radiální řez

Jeví se jako nejstrakatější (C). Je tuhá a použita na správném místě umožňuje postavit lehký pevný model. Nehodí se pro zaoblené tvary.

 

C-grain
Ostatní

Ostatní řezy (B) mají něco z vlastností tangenciálního řezu, něco z řezu radiálního. Linie let je kratší než u tangenciálního řezu (A). Používá se na ploché trupy, odtokovky, náběžky, koncové oblouky křídel atp.

B-grain

Přehled balsy stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

09.12.2005

V

Balsa lehká 70 - 120 kg/m3 stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

10.12.2005

popis: Balsové dřevo střední hustoty.
použití: Používá se v leteckém modelářství.
Vlastnosti materiálu
měrná hmotnostod 120 do 200kg/m3
pevnost v tahu od 8 do 20MPa
pevnost v tlaku od 8 do 18MPa
pevnost v ohybu od 16 do 22MPa
pevnost ve smyku od 15 do 25MPa
modul pružnosti v tahu od 1000 do 1700MPa

Více viz Balsa.

Balsa střední 120 - 200 kg/m3 stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

10.12.2005

popis: Balsové dřevo střední hustoty.
použití: Používá se v leteckém modelářství.
Vlastnosti materiálu
měrná hmotnostod 120 do 200kg/m3
pevnost v tahu od 8 do 20MPa
pevnost v tlaku od 8 do 18MPa
pevnost v ohybu od 16 do 22MPa
pevnost ve smyku od 15 do 25MPa
modul pružnosti v tahu od 1000 do 1700MPa

Více viz Balsa.

Široká prkénka stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

10.04.2006

? Kde seženu balsu šíře 17 cm, tloušťky 2 mm?
O< Balsa se řeže na prkénka víceméně standardních rozměrů. Nestačí-li jejich plocha například na potah křídla, lepí se prkénka k sobě navzájem. Balsa se lepí natupo.


zpátky na: Jiné materiály ze dřeva │ dál na: Plasty


přehled kapitol:

 1. Materiály v leteckém modelářství
 2. Dřevo
 3. Překližka
 4. Jiné materiály ze dřeva
 5. Balsa
 6. Plasty
 7. Plasty podrobněji
 8. Pěnové plasty
 9. Polotovary z pěnových plastů
 10. Kompozity
 11. Adresář prodejců materiálů pro modeláře
 12. Slovníček

(zveřejněno v rubrice Modely letadel | Dílna | Technologie | Materiály | Dřevo)