image

Balsa stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

09.12.2005

Balsa je v modelářstvá nejvíce používaným materiálem. Ke stavbě nodelů se začala používat kolem roku 1920. Používá se i při stavbě velkých letadel.

Používá se na žebra křídel, tuhé potahy křídel, pomocné přepážky trupů, podélníky a příčníky trupů, potahy trupů, nosníky menších modelů, výplně, tvarové prvky jako jsou špice modelů nebo koncové oblouky. ...

O balse stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

09.12.2005

Vědecký název je ochroma lagopus. Přírodní výskyt je v deštných pralesech střední a jižní Ameriky (Guatemala, Bolivie, Equador). Balsové stromy rostou v přírodě v malých skupinkách daleko od sebe. V Equadoru je známa pod jménem boya.

Roste velmi rychle. Za 6 měsíců po vyklíčení má kmen průměr kolem 3 cm a je vysoký asi 30 cm. Kácí se po 6 - 10 letech. To má 18 - 25 m a kmen má průměr 30 - 110 cm. Pokud roste volně, dosahuje průměr kmene až 2 m. Existují ještě lehčí dřeva, ale ta nemají vlastnosti vhodné ke zpracování.

Zajímavé je srovnání balsy s jinými dřevy:

materiál hustota [kg/m3] pevnost ve vzpěru [%] pevnost v ohybu [%] pevnost v tlaku [%]
balsa  130 72 70 75
balsa 160 100 100 100
balsa 225 156 161 149
lípa 420 261 288 288
smrk  450 230 260 289
borovice  450 222 277 288
Douglaska  480 241 291 341
ořech 590 301 506 512
dub 770 295 430 366
bílý ořech 800 379 638 514

Údaje jsou vztaženy k hodnotám zjištěným u balsy střední hustoty 160 kg/m3.

Kolem roku 1920 se začala používat ke stavbě modelů. Používala se i při stavbě velkých letadel. Například podlahy. Obchod s balsou začal za I.světové války, kdy bylo třeba nahradit korek.

Druhy prkének stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

09.12.2005

Prkénka balsy se vyrábí ve standardním rozměru 1070 x 100 mm nebo 1500 x 100 mm a tloušťkách 0.6, 0.8, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20 a 30 mm.

Při výběru prkýnek balsy je stejně důležité jako hustota let a hmotnost i směr let. Směr let ovlivňuje tuhost prkénka nebo ohebnost více, než hustota let. 

Například když je prkénko říznuto tak, že léta prochází šířkou prkénka (tangenciální řez A), bude prkénko v příčném směru dobře ohebné. Takové prkénko stočíte po namočení do ruličky aniž by prasklo.

Naopak radiální řez (C) dává prkénka tuhá, která se při ohybu zlomí.

Řezy B dávají prkénka s kombinací vlastnosttí řezu A a C.

Příčný řez (B) je nejčastější.

Tangenciální řez

Prkénko se snadno se ohýbá - je málo tuhé. Používá se na potah zakulacených trupů, potah náběžných hran křídla, plaňkované trupy, tvarování trubek. Nepoužívá se pro rovné povrchy. Nepoužívá se pro rovné ocasní plochy, ploché trupy atp.

Pozná se podle toho, že léta vystupující na povrch tovoří dlouhé nepřerušované linie.

A-grain - tangenciální řez
Radiální řez

Jeví se jako nejstrakatější (C). Je tuhá a použita na správném místě umožňuje postavit lehký pevný model. Nehodí se pro zaoblené tvary.

 

C-grain
Ostatní

Ostatní řezy (B) mají něco z vlastností tangenciálního řezu, něco z řezu radiálního. Linie let je kratší než u tangenciálního řezu (A). Používá se na ploché trupy, odtokovky, náběžky, koncové oblouky křídel atp.

B-grain

Široká prkénka stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

10.04.2006

? Kde seženu balsu šíře 17 cm, tloušťky 2 mm?
O< Balsa se řeže na prkénka víceméně standardních rozměrů. Nestačí-li jejich plocha například na potah křídla, lepí se prkénka k sobě navzájem. Balsa se lepí natupo.


zpátky na: Jiné materiály ze dřeva │ dál: Plasty


přehled kapitol:

 1. Dílna
 2. Dílna jako pracovní místo
 3. Ochrana zdraví
 4. Skladování
 5. První nářadí
 6. Nářadí
 7. Vybavení dílny
 8. Kreslení výkresů
 9. Materiály v leteckém modelářství
 10. Dřevo
 11. Překližka
 12. Jiné materiály ze dřeva
 13. Balsa
 14. Plasty
 15. Plasty podrobněji
 16. Pěnové plasty
 17. Polotovary z pěnových plastů
 18. Kompozity
 19. Lepidla
 20. Potahování
 21. Barvy
 22. Stříkání
 23. Adresář prodejců materiálů pro modeláře
 24. CNC
 25. CNC router
 26. CNC horký drát
 27. 3D tisk
 28. 3D tisk DLP
 29. Dohled
 30. Fusion 360
 31. Listování vybavením dílny
 32. Přehled materiálů
 33. Mikrořadiče
 34. Tipy pro dílnu
 35. Dílna - Adresář
 36. Dílna - Pojmy
 37. Slovníček
 38. Co je tu nového

(zveřejněno v rubrice Modely letadel | Dílna | Technologie | Materiály | Dřevo)