Apollo 11 - první lidé na Měsícistálý odkaz / permalink

21.07.2009

V 21 h 18 min SEČ přistává měsíční modul "Eagle" s N. Armstrongem a E. Aldrinem na palubě v měsíčním Moři klidu. Zhruba po dvou hodinách sestupuje Armstrong jako první na povrch Měsíce.

Rekonstrukci celé mise můžete sledovat na stránce wechoosethemoon.com. Animace letu, autentický záznam komunikace astronautů, názorné zobrazení celé mise, dobové fotografie. Anglicky, ale i pro cizích jazyků neznalého je to zajímavé:

tlačítko START = spuštění animace
tlačítko LAUNCH = start rakety
tlačítka GO TO STAGE 2 a další = spuštění animace následující fáze letu

Za upozornění na tuto zajímavou stránku děkuji Tomáši Markovi.