¦ Kontakt ¦ Hledat image
image

Vysílánístálý odkaz / permalink

25.12.2003
Signál zakódovaný do posloupnosti impulzů se namoduluje na vysílaný kmitočet. Ten je daný pásmem vysílače - 27 Mhz, 35 Mhz nebo 40 Mhz - a krystalem zastrčeným ve vysílači. V současnosti se používá jen frakvenční modulace (FM). Ale staré vysílače vysílaly s modulací amplitudovou (AM).

V každém pásmu je několik kanálů s odstupem 10 kHz. Chtějí-li dva modeláři létat současně, musí mít každý jiný krystal.

Některé vysílače se umí přeladit na jiný kmitočet i bez výměny krystalu. Využívají tzv. kmitočtovou syntézu. V menu si zvolíte požadovaný kmitočet a vysílač od této chvíle vysílá na zvoleném kmitočtu. Nemusíte si pak kupovat více krystalů.

Příjemstálý odkaz / permalink

25.12.2003
Přijímač musí zachytit signál na svém kmitočtu - kanále, potlačit signály vysílačů na jiných kanálech a dekódovat signály pro jednotlivá serva. Kanál se vybere krystalem zastrčeným v přijímači.

Přijímačový krystal musí jít do páru s krystalem vysílače, aby přijímal signál na stejném kmitočtu jako je kmitočet, na kterém vysílá váš vysílač.

U přijímačů musíte při nákupu krystalu udat nejenom kanál, pro který chcete krystal koupit, ale také zda je krystal určen pro přijímač s jednoduchým nebo dvojitým směšováním.

Některé přijímače se umí přeladit na jiný kmitočet i bez výměny krystalu. Využívají tzv. kmitočtovou syntézu. Přijímač "naučíte" kmitočet vysílače a přijímač od této chvíle přijímá na zvoleném kmitočtu. Nemusíte si pak kupovat více krystalů.

Jednoduché a dvojí směšovánístálý odkaz / permalink

25.12.2003
Přijímače musí být schopny odfiltrovat signály vedlejších kanálů - tomu se říká selektivita. Zároveň však musí být co nejcitlivější aby mělo rádio co největší dosah a fungovalo i při nepříznivých polohách antén vysílače a přijímače.

V přijímači se přijímaný signál o kmitočtu zvoleného kanálu převádí na tzv. mezifrekvenční kmitočet (přijímač typu heterodyn). Buďto se používá jednoho mezifrekvenčního kmitočtu (single conversion - jednoduché směšování) zpravidla 455 kHz nebo dvou mezifrekvenčních kmitočtů (dual conversion - dvojí směšování) obvykle 10.7 MHz v prvním stupni a 455 kHz ve druhém stupni. Přijímače s dvojím směšováním jsou obecně odolnější proti rušení. Jsou však složitější a tedy dražší a vyžadují jiný krystal.