KOLMAN info   http://www.kolmanl.info

Vysílače - Pojmy


publikováno:25.07.2004, vydavatel a autor není-li uvedeno jinak: Libor Kolman, kolmanl@volny.cz
na http://kolmanl.info, v sekci RC vybavení - vysílače, přijímače, serva, akumulátory, na stránce http://www.kolmanl.info/index.php?show=vysilace

ATL Asymetrický trim plynu.
ATV Nastavení dráhy serva. Servo se normálně pohybuje přímo úměrně délce řídícího impulsu. Některé vysílače umožňují změnu této závislosti. Viz například Multiplex Evo. Také některá digitální serva umožňují změnit tuto závislost.
cut-off Zastavení motoru. Knipl plynu se nastavuje tak, aby při stažení plynu motor běžel na volnoběh. Cut-off je tlačítko, kterým se plyn stáhne ještě více a to způsobí zastavení motoru. U modelů s elektropohonem to je bezpečnostní opatření, aby náhodný pohyb kniplu plynu nespustil nečekaně motor.
D/R Dvojité výchylky. Více viz Dual Rate.
Dual Rate Dvojité výchylky. Rádio umožňuje nastavit různou velikost výchylek kormidel. Například pro let vysokou rychlostí se nastaví menší výchylky, pro akrobacii nebo přistání výchylky velké. Také D/R.
EPA End Point Adjustment - nastavení koncové polohy. Určuje, v jaké koncové poloze bude servo při plné výchylce kniplu vysílače.
HF modul Modul do vysílače, který zajišťuje vlastní rádiové vysílání. Výměnou modulu lze měnit pásma, ve kterých vysílač pracuje.
mode Rozložení funkcí na kniplech vysílače. Viz Mode 1, 2, 3, 4.
PCM Pulse Code Modulation - způsob modulování signálu vysílače modelářské soupravy, kdy se informace přenáší zakódovaná do číselných informací.
PPM Pulse Position Modulation - způsob modulování signálu vysílače modelářské soupravy, kdy se informace přenáší do posloupnosti pulsů různé délky.

Více pojmů viz Kdo se v tom má vyznat?.


http://www.kolmanl.info