image

Odporová pila stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

26.07.2004

Odporovou pilou řežu polotovary z polystyrénu.

image

Rám pily je z dřevěných hranolků 20 x 20 mm. Mám víc pil, které se liší délkou (pro řezání z desek 1500x500mm používám pilu dlouhou cca 130cm). Odporový drát je napínán starou leteckou gumou. Odporový drát je upevněn pod křídlovými matkami. Přívodní kablíky od trafa k pile musí být dostatečně dimenzovány, aby topil odporový drát a ne tyto kablíky. Tranformátor je výhodný mít takový, který snese zatížení do zkratu. Regulaci napětí v drátu pily provádím dalším kusem odporového drátu po kterém posouvám krokodýlek.

Dodatečná regulace stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

02.02.2005

Někdy je řezací drát hodně krátký a moje "drátová" regulace nestačí na sražení napětí na drátu.

Pro takový případ mám ještě "předřadný odpor". Je to velký, asi 25 cm dlouhý odpor s porcelánovou polevou (v podstatě porcelánová trubka), na kterém mám namotáno několik metrů odporového drátu. Drát ale nesmí mít moc velký průměr. Lepší je tenčí s větším odporem.

Konstrukce stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

26.07.2004

Konstrukce je jednoduchá. Dřevěné hranolky sešroubované vruty do dřeva. Drát je uchycen mezi podložkami pod křídlovou matkou.

Na fotografii zachycené připojení přívodního vodiče je nouzové. Správně by mělo být pod křídlovou matkou ještě očko pro banánek a na konci přívodního vodiče banánek. Každý přechodový odpor má při protékajících proudech na řezání vliv.

Odporový drát prodává například GES . Při nákupu odporového drátu jsem si nelámal hlavu s definicí jeho elektrických parametrů. Požadoval jsem jen určitý průměr. Nechal jsem si ukázat různé dráty a vybral jsem si jeden o větším průměru (asi 0.6 mm) a druhý tenčí. Teď používám odporový drát odmotaný z velkého porcelánového odporu. Později jsem si místo toho pořídil i ocelovou strunu a vyhovuje mi to stejně. Mají ji v želeřástvích i v modelářských obchodech. Protože ocelovým drátem poteče větší proud, je třeba mohutnější zdroj, který je schopen takový proud dodat.

Souvislosti:

  • Čím má drát větší průměr, tím je třeba větší síly k jeho napínání.
  • Čím má drát větší průměr, tím je háklivější na ohnutí (dělá potom na polotovaru pravidelnou nerovnost).
  • Čím má drát větší průměr, tím je třeba větší proud k jeho žhavení.
  • Čím má drát větší průměr, tím hladčeji jede po šablonách.
  • Čím má drát menší průměr, tím menší dělá prořez.
  • Čím má drát menší průměr, tím musí být šablona z pevnějšího materiálu.

Drát musí být rovný. Drát musí být žhaven tak, aby materiálem projížděl s vynaložením malé síly. Příliš studený drát je třeba vléct příliš silou a drát potom jede materiálem ohnutý jako luk. Z toho plynou nepřesnosti tvaru. Pokud je drát příliš horký, vypaluje kolem sebe prostor větší než je jeho průměr a při jakémkoli zpomalení vypálí materiál v okolí. Správně žhavený drát polystyrén "zkapalňuje". Říznete-li na zkoušku kus polystyrénu drátem ve svislé poloze uvidíte po drátu stékat kapičky. Pokud se polystyrén mění ve viditelný dým, řežete příliš žhavým drátem.

Elektrické schéma stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

26.07.2004

Elektrické schéma je opravdu jednoduché. Jedním vodičem je napětí přivedeno na jeden konec drátu pily, druhým vodič od transformátoru je zakončen krokodýlkem. Ten se posouvá po primitivním "reostatu" také z odporového drátu. Konec odporníku je spojen vodičem s druhým koncem pily.

image

Modrou barvou je znázorněn odporový drát.

Pokud váš transformátor nevydrží zkrat, musíte zařadit do okruhu pily pojistku.


Zdrojový regulátor pro řezačku desek EPP a EPSimage