¦ Kontakt ¦ Hledat image

Letecké modelářství a právo od roku 2021 stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

17.01.2022

Od roku 2021 pro nás platí nařízení komise EU.

Státní regulace modelářské činnosti stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

04.12.2020
image
Letecké modelářství v České republice podléhá od ledna 2021 státní regulaci.

Regulaci nařizuje komise Evropské unie. Viz Prováděcí nařízení komise (EU) 2019/947

Do konce roku 2020 bylo létání s leteckými modely z leteckého zákonodárství vyjmuto. Viz Zákon o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

"(2) Letadlem se rozumí zařízení schopné vyvozovat síly nesoucí jej v atmosféře z reakcí vzduchu, které nejsou reakcemi vůči zemskému povrchu. Pro účely tohoto zákona se nepovažuje za letadlo model letadla, jehož maximální vzletová hmotnost nepřesahuje 25 kg."

Očekává se novelizace tohoto zákona, mluví se o polovině roku 2021.

Kdo provozuje letecké modelářství jako já (čtěte můj rozbor), tomu zákon nařizuje registrovat se jako "provozovatel bezpilotních letounů" i jako "pilot bezpilotních letounů".

Registrace provozovatele bezpilotních letounů stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

05.12.2020

Registrace provozovatele bezpilotních letounů se provádí na stránce Úřadu pro civilní letectví [ÚCL]:

Žádost o přidělení značky provozovatele bezpilotních letounů

Výsledkem registrace je:

 • přidělení registračního čísla, kterým jste povinni označit všechna svoje letadla, se kterými chcete létat
 • mailem obdržíte dokument o registraci

Úřad říká, že registrační číslo stačí na modelu provést třeba jen fixem.

Registrace pilota bezpilotních letounů stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

05.12.2020

Registrace pilota se provádí zde:

Žádost o absolvování výcviku pilota bezpilotních letounů

Registrace je:

 • online test teoretických znalostí, úspěšné absolvování je podmínkou vydání dokladu o registraci, stačí úspěšně zodpovědět 30 ze 40 otázek, test je možné opakovat
 • přidělení registračního čísla
 • mailem obdržíte dokument o registraci

Na test se můžete připravit podle Školicí materiál ÚCL ve formě FAQ - nejčastěji kladených dotazů k problematice [pdf]

Doklad o registraci musíte mít při létání u sebe.

Školící materiály pro online test: ÚCL - Online školení a informace k využití

Identita stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

05.03.2021

Od 3/2021 je registrace pilota a provozovatele možná jen s použitím vaší elektronické identity. Svoji totožnost musíte prokázat eIdentitou.

Například:

 • Mobilní klíč eGovernmentu
 • eObčanka
 • NIA ID
 • International ID Gateway
 • První certifikační autorita, a.s.
 • mojeID
 • BAnkovní identita

Zrušení registrace stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

08.12.2020

O možnosti zrušení registrace provozovatele nebo pilota bezpilotních letounů není nikde žádná informace!

Otázka tedy je, jak zrušení registrace docílit a jak rychle a zda vůbec vás úřad a státní správa obecně ze svých registrů a databází vymaže.


zpátky na: Letecké modelářství a právo do roku 2020 │ dál na: Opatření obecné povahy - prostor LKR10-UAS .. Letecké modelářství a právo od roku 2024


přehled kapitol:

 1. Letecké modelářství, zákony, právo, legislativa
 2. Letecké modelářství a právo do roku 2020
 3. Letecké modelářství a právo od roku 2021
 4. Letecké modelářství a právo od roku 2024
 5. Letecké modelářství a právo - Odkazy
 6. Kde se nesmí létat
 7. Kde se smí létat
 8. Pojištění

(zveřejněno v rubrice Modely letadel | Organizace)