image

Modely

Elektronika

image

Prodloužení kablíku serva jeho úpravou stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

05.01.2005
Stručně
Kupujte kabel s průřezem vodičů 0.30 - 0.35 mm2.
Když nastavíte kabel serva, nepřijdete o záruku.

Dalším způsobem je přestřižení kabelu serva a vložení (pájením) prodlužovacího kusu. Toto je cesta, kterou preferuji já.

Úprava je poměrně jednoduchá. Vyžaduje však schopnost vodiče čistě spájet. Jinak se z takového spojení může stát potenciální místo poruchy. Do takové úpravy by se měl tedy pustit jen ten, kdo má elementární zkušenost s pájením a má příslušné vybavení.

Já postupuji takto. Kabel serva se přibližně uprostřed přestřihnu, na vodič signálu a plusový vodič navléknu bužírku asi 10 mm dlouhou a na celý kablík smršťovací bužírku 20 - 25 mm dlouhou. Vodiče odizoluji v délce 5 - 7 mm a spájím pistolovou transformátorovou páječkou. Přes spoje kablíků natáhnu bužirky (mínus zůstane bez bužírky) a přes celé spojení smršťovací bužírku. Tu smrštím teplým vzduchem z horkovzušné pistole.

Prodloužení jednoho kablíku (6 pájených spojů) lze provést za 15 minut.

Při prodlužování kabelů procházejících úzkými kanály (třeba v křídle) je výhodné nejdříve protáhnout kabel a až potom na jeho konce připájet původní konec kabelu s konektorem a servo.

Tento způsob má výhodu v tom, že při správném provedení spoje dostanete velmi spolehlivý kabel. Také jeho cena je příznivá. Nevýhodou je, že se kabely většinou stanou nedílnou součástí konstrukce modelu a je-li třeba servo vyměnit, je třeba spoj rozpájet. Těžko se taková akce dělá v terénu.

Pěkně popsal tuto úpravu kablíku na své stránce Petr Sysala:

Prodloužení kablíku serva a záruka stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

05.01.2005

Pokud upravím kablík serva jeho přestřižením a vložením jiného kusu kabelu, budu mít potom ještě možnost servo reklamovat?

Myslel jsem původně, že tím poruším záruční podmínky. Nakonec jsem se zeptal našich obchodníků.

Odpovědi přišly obratem a mile mě překvapila jejich vstřícnost.

Za všechny odcituji z mailu od ing. Jaroslava Jíny z RCM Pelikán:

to je celkem velmi běžná úprava. S reklamací serva samotného nebudou problémy pokud bude provedena čistě, pájené spoje budou odpovídající kvality, budou dobře zaizolovány atd. V případě, kdy bude zjevné, že servo bylo přepólováno nebo zkratováno, samozřejmě záruku nepůjde uznat. Rovněž tak nebude pravděpodobně uznána reklamace týkající se vad na servokabelu. Trochu složitější by to mohlo být, pokud by zákazník pájel přímo na desku elektroniky serva. Opět bude náš technik posuzovat, jak byl zásah proveden, přepólování nebo zkrat znamená samozřejmě neuznání záruky. Vřele doporučujeme, pokud si zákazník přeje servo opatřit delšími kabely, aby takovýto úkon přenechal našemu servisu. (Zvláště u menších serv vyžaduje pájení velmi dobrou páječku a značnou praxi.) Není to drahé a běžně takovou úpravu provádíme.

Na závěr jedna drobná poznámka: vždy jsme vstřícnější a velkorysejší, pokud s námi zákazník jedná na rovinu - tj. pokud něco poškodil sám a řekne: "Ano vlastní blbostí jsem..." - než když se snaží "zatloukat" v případě, kdy je evidentní např. neodborný zásah do výrobku. Jsem si jist, že v řadě takových případů bezplatně (popř. za režijní cenu) opravíme nebo vyměníme i řadu výrobků, kde by jinak byl dobrý důvod reklamaci neuznat nebo opravu účtovat.

V podobném smyslu přišly odpovědi od Reichard modelsport, Hobbyteam, Pecka Modelář, !href direkt_obchody error:SUBJECT not found! a Jino (pořadí zde uvedené je náhodné).

Viz také Prodloužení kablíků serv.