image

Výroba křídla z pěnového materiálu ve Fusion 360 CAM stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

07.01.2024

Zadání je vyrobit křídlo z plného materiálu. Křídlo je geometricky kroucené, profil shora i zdola tvoří křivka. Během obrábění je třeba křídlo otočit vzhůru nohama. Běžně je materiálem pěnový materiál XPS nebo EPP nebo balsa.

image

image

Metodicky je postup popsán zde: Obrábění z obou stran s upínáním v loži. Využito je vakuové upínání. Popis zde: Upínání podtlakem.

Základem je model křídla. Křídlo mám vymodelované v jiném návrhu (co je návrh viz Rozhraní a názvosloví). Pro programování výroby si zakládám nový návrh. Někdy je ten návrh pro výrobu jen pro jeden díl, někdy je v něm dílů více. Typicky třeba žebra křídla. Tady v tomto případě, kdy vyrábím jako jeden kus centroplán a levé a pravé ucho, mám návrh pro každou část křídla jednotlivě. Návrhu říkám "výrobní návrh". Z návrhu letadla přenesu do výrobního návrhu body části křídla příkazem Derive. Vidět to je na prvním obrázku nahoře. Z návrhu pravítka příkazem Derive vložím do výrobního návrhu body pravítka a body sondy.

Popis pravítka a sondy je zde: Sonda. Návrh křídla je spojen s výrobním návrhem, to zařídilo vložení pomocí Derive. Když ten model křídla změním - posun serva, změna hloubky klapky, změna kroucení nebo změna profilu, tak nemusím exportovat importovat a znova programovat, změna tvaru se promítne do výrobního výkresu a jen přegeneruji dráhy nástrojů. Má to samozřejmě své limity, někdy se musí něco překlikat, ale pořád je lepší překlikat jen část výrobního návrhu, než dělat výrobní návrh celý znova - export, import, návrhy operací, řezné podmínky.

Fusion 360 pro hobíky neumožňuje v jednom programu výměnu nástroje. Pokud potřebuji v jedné operaci obrábět frézou 6 mm a detaily frézou 1.4 mm, musím operaci rozdělit na dva programy - dva setupy.

P O K R A Č O V Á N Í   P Ř Í Š T Ě


zpátky na: Obrábění prostorových obrobků - 3D


přehled kapitol:

  1. Obrábění prostorových obrobků - 3D
  2. Výroba křídla z pěnového materiálu

(zveřejněno v rubrice Modely letadel | Dílna | CNC router | Fusion 360 | Fusion 360 - Výroba - MANUFACTURE)

hraju si na stroji LUPA-CNC
image