¦ stuktura sekcí ¦ Kontakt ¦ Hledat image

Minimum letiště stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

24.07.2005
Každé letiště má určeno povětrnostní minima, za kterých je možné z letiště vzlétnou nebo na něm přistát. Jestliže pilot z výšky a ze vzdálenosti určené povětrnostním minimem letiště neuvidí spolehlivě světla prahu dráhy, musí přistávací manévr přerušit a zahájit odlet k opakovanému manévru na přistání nebo odlet na záložní letiště.

Povětrnostní minimum letiště je určeno minimální výškou spodní základny oblačnosti a minimální dohledností.

Tyto limity jsou závislé na profilu okolního terénu, na výškách překážek v okolí a na vybavení letiště.

Minumum se stanovuje tak, aby byla zajištěna bezpečnost vzletu, přistávacího manévru a přistání.

Minimální výška základny oblačnosti je výška, z níž pilot zřetelně vidí orientační body na zemi včetně světel vyznačujících VPD a může vizuálně navést letadlo na přistávací osu a přistát.

Minimální dohlednost na přistání je ta minimální vzdálenost, ze které pilot rozpozná začátek VPD (práh dráhy) z letadla daného typu za letu po sestupové rovině.

Při stanovení povětrnostních minim se vychází z typů letounů, které budou na letišti přistávat.

Příklady

Sportovní letiště Točná má provozní minima: přízemní dohlednost 5 km, základna oblačnosti 450 m.

Letiště Praha Ruzyně (LKPR) má provozní minima:

přízemní dohlednost 5 km, základna oblačnosti 450 m.
Minima stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
24.07.2005

Minima letiště lze zjistit na mapě letiště. Například mapa INSTRUMENT APROACH CHART PRAHA/Ruzyně ILS RWY24 (LKPR AD 2-37-3)

Minima jsou uvedena v tabulce v levém dolním rohu mapy.

Jsou uvedena pro každou dráhu zvlášť, a nemusí být stejná pro všechny dráhy na letišti. Dokonce na jedné dráze se mohou lišit podle směru přistání. Závisí to totiž na vybavení té které dráhy.

!embed showsvg error: not found!

Podívejme se tedy do levého dolního rohu mapy:

Tabulka je nadepsaná OCA/OCH. Jsou v ní uvedeny výšky rozhodnutí pro letadla vybavená a letící podle pravidel pro přiblížení CAT I, CAT II nebo přistávají pouze na kurzový maják LLZ. Před lomítkem je nadmořská výška, za lomítkem je výška nad letištěm. Hodnoty jsou uvedeny ve stopách i v metrech. A, B, C, D jsou kategorie letadel.

Vysvětlivky:
OCA - Obstacle clearance altitude. Bezpečná nadmořská výška nad překážkami.
OCH - Obstacle clearance height. Bezpečná výška nad překážkami.
CAT I - Pravidla pro letecký provoz za podmínek nízké dohlednosti. Pro let podle těchto pravidel musí být dráhová dohlednost minimálně 600 m.
CAT II - Pravidla pro letecký provoz za podmínek nízké dohlednosti. Pro let podle těchto pravidel musí být dráhová dohlednost minimálně 350 m. Výška rozhodnutí od 60m (200 ft) do 30m (100 ft). CAT III - Pravidla pro letecký provoz za podmínek nízké dohlednosti. Pro let podle těchto pravidel musí být dráhová dohlednost minimálně 200 m. Výška rozhodnutí od 30m (100 ft) do 15m (50 ft).
LLZ - Lokalizér (localizer) - kurzový maják ILS.

(zveřejněno na stránce Encyklopedie)