¦ Menu sekce ¦ Kontakt ¦ Hledat image
image

Montáž motoru

Spalovací motory

Vyosení motorustálý odkaz / permalink

31.12.2003
Motory jsou montovány tak, aby osa otáčení vrtule byla vůči ose trupu vyosena dolů a napravo. Věnujte pozornost tomuto údaji ve stavební dokumentaci.
pohled z levé strany
pohled shora

Na obrazcích je vidět smysl vyosení motoru. Trup je naznačen jen schematicky. Všimněte si, kudy prochází žlutá osa. Je to osa rovnoběžná s osou trupu procházející středem otvoru pro unašeč vrtule. Je to zu zdůrazněno proto, aby se vám nestalo, že svrtáte lože motoru s motorovou přepážkou bez nastaveného vyosení. Výstupní hřídel vám bude procházet pěkně středem otvoru v motorovém krytu. Potom motor vyosíte podkládáním motorobého lože a najednou vám půjde výstupní hřídel mimo otvor v motorovém krytu.

(zveřejněno na stránce Montáž motoru)

print tisk