¦ stuktura sekcí ¦ Kontakt ¦ Hledat image

Ovládání výškovky stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

25.01.2004
Výškovka je ovládána kniplem výškovky Na obrázku jsou kniply tak, jak je máte v mode 1 nebo v mode 3, v mode 2 nebo v mode 4 máte knipl výškovky napravo. Výškovka se ovládá pohybem k sobě a od sebe.

Při vychýlení kniplu k sobě - říká se tomu "přitažení" - se výškovka vychýlí nahoru a model zvedá nos. Při vychýlení od sebe - říká se "potlačení" - se výškovka vychýlí dolů a model kloní nos dolů.

(zveřejněno na stránce Funkce kniplů a kormidel letadla)