¦ stuktura sekcí ¦ Kontakt ¦ Hledat image

How To Start Designing RC Airplanes in Fusion 360 Tutorial st�l� odkaz / permalink

16.01.2021

Tutorial kreslení modelu ve Fusion 360:

Úvod - díl 0 (image anglicky)

Viz také web RC CAD2Vr

V úvodním dílu Terrance ukazuje, jak vloží do výkresu obrázek - bitmapu, který slouží jako předloha pro kreslení. Bokorys, půdorys a čelní pohled. V praxi často narazíte na problém, že výkres, který jste získali jako předlohu, není korektně nakreslen nebo není korektně reprodukován. Půdorysy, bokorysy a řezy nemusí být nakresleny v měřítku, nemusí sedět rozměry nalevo a napravo od osy, osy dílů nemusí být rovnoběžné s okraji obrázku atp. To co Terrance předvedl při vkládání canvasů pro bokorys, půdorys a nárys může být v jiném případě o dost pracnější záležitost.

Platí také, že není dobré brát takový výkres jako stoprocentní pravdu. Když budete modelovat tvary vašeho stroje podle takové předlohy a budete se držet čar předlohy, zjistíte, že tvar nejde zkonstruovat, že tvůrce některé čáry a tvary jen odhadl. A když budete mít výkresy od dvou tvůrců, budete muset ještě rozhodovat, který z výkresů je pravdivější. image

V 9:20 zakládá Terrance profil trupu, vůbec se nezabývá tím, že mu kružnice nesedí s podkladovým výkresem a celý trup tak vůči centroplánu posouvá nahoru. Takovéto posuny a nepřesnosti často vedou k tomu, že se změní vzhled a vzájemné proporce letadla a je to mnohdy vidět na hotovém modelu.

Terrance se do této chvíle nezabýval velikostí toho, co kreslí. Když potom vytváří první "body", mohla by to být přepážka, a pomocí ofsetu dimenzuje její části, je to z hlediska konstrukce jen takové hraní. Jestli pro šířku části dílu posouvá ofset o něco mezi jedním a dvěma milimetry, nemá to s praktickým dimenzováním dílů nic společného. Bude to z překližky? Z kompozitu? Plechu? Každý materiál vyžaduje jiné dimenzování. Když replikuje přepážku po délce trupu, nebere vůbec v potaz pozici zavěšení křídla.

V 17:37 ukazuje Terrance doplnění přepážky o další výztuž. Dělat to přes vytváření dalšího body je pracné, praktičtější je udělat to v původním skeči. Terrance říká, že to takto dělá pro názornost, zdůrazňuje možnost pracovat se symetrií. Zahrávat si ale s příkazem Delete není dobrý příklad. Vymazat nějaký objekt většinou znamená narušit návaznost skečů a objektů vzniklých později.

díl 1 - křídlo

V popisku videa je toto doporučení: "If you can’t rotate construction planes, this is an indication that you are in parametric modeling mode. You must turn this off by right clicking on the top component, and turning off design history. Alternatively, you can use the gear icon in the bottom right of your screen on the timeline and turn design history off there."" Terrence nabádá vypnout historii a zrušit tak funkci parametrického modelování. To, že při svém kreslení parametrické modelování nepoužívá je vidět už z toho, jak vytváří rovinu kořenu křídla, k obrysu trupu ji přisouvá jen přibližně. To je celkem zásadní rozhodnutí vzdát se parametrického modelování.

Terrance ukazuje v tomto dílu použití add-onu Airfoil DAT to Spline, který z parametrického popisu profilu v DAT souboru (souřadnice) vytvoří spline křivku.

díl 2 - stojiny a žebra

V tomto dílu uvádí Terrance práci s komponentami, rozděluje konstrukci do komponent. Pro nosníky, přesněji řečeno jejich stojiny konstruuje svislé roviny. Pro každé žebro vytváří rovinu a v rovině plochu.

Povrch křídla dělá jako loft, pozor ale, dělá to v záložce FORM! Proč, to jsem nepochopil.

Polohu žeber má bez vazby na zavěšení klapek, jejich dělení, zavěšení motorů, podobně poloha stojin je jen "od oka".

díl 3 - nosníky, zámky

Opravy zámků protlačováním je zbytečně pracné. Dá se to dělat jednodušeji.

díl 4

díl 5

díl 6

Poznámka: Neberte tato videa jako návod, jak konstruovat vaše modely. Terrance sám uvádí, že s tímto koníčkem právě začíná. Všechny obrázky na jeho webu jsou rendery, tedy ne fotografie skutečných dílů a sestav, ale jen počítačem generované obrázky. Jako ukázka toho, jak pracovat s Fusion 360, je to ale zdroj dobrý.

(zveřejněno na stránce Tutoriály tématicky zaměřené)