¦ Menu sekce ¦ Kontakt ¦ Hledat image

Boeing 737 PMDG

Práce s FMCstálý odkaz / permalink

24.06.2005

Uvádím zde postupy, které jsem potřeboval v začátcích nejvíce.

Uložení letového plánustálý odkaz / permalink
24.06.2005

Letové plány zadané do FMC lze pro pozdější použití uložit volbou SAVE.

Provede se to po stisku tlačítka RTE volnou SAVE (zadáte název letového plánu a zvolíte SAVE). Volba je k dispozici až poté, co letový plán aktivujete (volba ACTIVATE a stisk tlačítka EXEC).

Vyvolání letového plánustálý odkaz / permalink
24.06.2005

Letové plány uložené v paměti FMC lze pro pozdější použití vyvolat volbou CO ROUTE.

Volba je dostupná na první stránce RTE (Stisk tlačítka RTE).

Odstranění ROUTE DISCONTINUITY z letového plánu stálý odkaz / permalink
24.06.2005

Při skládání letového plánu v FMC z jednotlivých úseků letových cest občas úseky letu na sebe nenavazují. Na stránkách LEGS nebo RTE je tato situace indikována ROUTE DISCONTINUITY.

Volba je dostupná na první stránce RTE (Stisk tlačítka RTE).

Co je dobré vědětstálý odkaz / permalink
24.06.2005

Při práci s FMC je dobré vědět jak se FMC a celý systém, chová a co všechno můžetre využít.

Prohlížení letového plánustálý odkaz / permalink
24.06.2005

Letový plán zadaný do FMC je možné prohlížet na pravém displeji.

Displej musí být v režimu PLN a FMC musí být přepnutý tlačítkem LEGS. Potom když chodíte po stránkách RTE LEGS klávesami NEXT PAGE nebo PREV PAGE, zobrazuje displej příslušnou část trasy.

Klávesystálý odkaz / permalink
26.06.2005

MENUstálý odkaz / permalink
27.06.2005

Tlačítko MENU vyvolává hlavní menu.

Z hlavního menu jsou přístupné stránky programování FMC a systém ACARS.

HOLDstálý odkaz / permalink
26.06.2005

Tlačítko HOLD vyvolává trasu vyčkávacího obrazce.

Vyvolanou trasu je nutné aktivovat stiskem tlačítka EXEC. Až potom je možné zvolit mód autopilota LNAV.

EXECstálý odkaz / permalink
26.06.2005

Tlačítko EXEC potvrzuje volbu, nastavení nebo změnu nastavení FMC.

To, že je třeba změny v nastavení FMC potvrdit tlačítkem EXEC je indikováno rozvícením kontrolky v tomto tlačítku.

Stránkystálý odkaz / permalink
27.06.2005

POS INITstálý odkaz / permalink
27.06.2005

Zde se zadá poloha letadla. Podle této zadané polohy se inicializují IRS.

Zadává se:
REF AIRPORT ICAO kód letiště, na kterém letadlo stojí
GATE číslo stání, na kterém letadlo parkuje.

Souřadnice letadla v prvním řádku se shodují se souřadnicemi stání. Tímto krokem se inicializují inerční snímače, které poskytují palubnímu počítači informace o poloze letadla.

Poznámka: Je třeba mít v pořádku databázi letišť. Databáze musí zadávané stání znát. Viz Číslo GATE při inicializaci POS INIT.

PERF INITstálý odkaz / permalink
04.07.2005

Zadává se:
GW/CRZ CG hmotnost
FUEL hmotnost
ZFW Zero Fuel Weight -
RESERVES záloha paliva
COST INDEX

U GW/CRZ CG stačí pro vyplnění stisk tlačítka vedle. Simulátor sám hodnotu doplní. V reálu ji posádka dostane vypočtenou podle naloženého nákladu. Simulátor vyplní i ZFW.

Do RESERVES se zadá záloha paliva potřebná pro let na záložní letiště, pro obkétávání bouřek a podobně.

TAKEOFF REFstálý odkaz / permalink
04.07.2005

Zadává se:
FLAPS poloha klapek při startu - zpravidla 5
V1 rychlost
Vr rychlost
V2 rychlost

Rychlosti V1, Vr a V2 lze zadat pouhým stiskem tlačítka vedle příslušné rychlosti. FMC sám rychlostii vypočítá.

Aby výpočet fungoval, musí býr zadány hodnoty na stránce PERF INIT.

(zveřejněno na stránce Boeing 737 PMDG)

print tisk